Sikkerhedsvalidering i forbindelse med maskinsikkerhed

Kontrol af korrekt implementering af beskyttelsesforanstaltninger

Femte trin mod maskinsikkerhed: Sikkerhedsvalidering

Femte trin mod maskinsikkerhed

Med en sikkerhedsvalidering af maskiner og anlæg sikrer du, at beskyttelsesforanstaltningerne er implementeret korrekt i overensstemmelse med de nødvendige standarder og forskrifter, og at sikkerhedssystemet fungerer uden begrænsninger.

Validering i maskiners livscyklus

Vores ingeniører kontrollerer dine maskiners sikkerhedskritiske elementer og sikkerhedsfunktioner.

I en maskines livscyklus spiller validering en stor rolle for sikkerheden – både for producenter og driftsansvarlige. Retningslinjer for driftsansvarlige og standarder som ISO 13849, IEC 62061 og IEC 61508 kræver derfor af dig som maskinproducent eller -driftsansvarlig, at du validerer dine sikkerhedssystemer. For at kunne gøre dette er det absolut nødvendigt både at kende maskinens livscyklus og vide, hvordan man implementerer de påkrævede beskyttelsesforanstaltninger.

Efter en sikkerhedsteknisk undersøgelse opstår spørgsmålet, om alle sikkerhedsrelevante risici er blevet overvejet og løst med de rigtige foranstaltninger. Kun gennem validering finder du ud af, om de nødvendige foranstaltninger til reduktion af risici er blevet implementeret korrekt, og om det dermed kan dokumenteres, at maskinen overholder de gældende standarder og forskrifter!

Skræddersyet validering – det helt rigtige niveau til ethvert behov

Hvor omfattende en validering er nødvendig og rimelig?

For at validere din maskine effektivt ved hjælp af en struktureret metode inden for kategorierne maskinsikkerhed, risikominimering, Functional Safety og andre lovkrav tilbyder Pilz en række ydelser, der er tilpasset til dig. Derfor kan du som maskinproducent eller driftsansvarlig vælge valideringsydelsens omfang på tre niveauer, der er nøje tilpasset projektet og kravene.

Valideringsmetode Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Maskinsikkerhed

♦♦

♦♦♦      

Risikonedsættelse  

♦♦♦

Functional Safety

♦♦

♦♦♦

Andre lovmæssige forskrifter    

Cases Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
CE-mærkning, overensstemmelsesvurderingsproces     ♦♦♦
Kompleks installation, der kræver detaljeret prøvning     ♦♦♦
Pilz gennemfører prøvningen som neutralt organ   ♦♦  
Mindre ændringer af en tidligere valideret maskine   ♦♦  
Validering ud fra en lignende maskine   ♦♦  
Flytning af eksisterende maskiner til en ny placering    
Ny kontrol af tidligere validerede maskiner    

Prøvningsdybde: ♦ grundlæggende, ♦♦ detaljeret, ♦♦♦ altomfattende

Detaljer om ydelsernes omfang

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3
 • Grundlæggende kontrol af maskinsikkerheden 
 • Vurdering af de gennemførte foranstaltninger
 • Stikprøveagtig funktionstest
 • Kontrol af Plr-tilknytningen
 • Vurdering af de anvendte PL-principper
 • Detaljeret kontrol af maskinsikkerheden 
 • Vurdering af de gennemførte foranstaltninger
 • Vurdering af de 5 hovedrisici
 • Test af sikkerhedsfunktionerne
 • Kontrol af korrekt installation af sikkerhedsfunktioner og komponenter
 • Kontrol af den fastlagte PL-implementering (PL ≥ PLr)
 • Kontrol af lovgivningen om maskinsikkerhed
 • Kontrol for overholdelse af produktstandarden
 • Vurdering af de gennemførte foranstaltninger
 • Kontrol af implementeringen af risikonedsættelsen
 • Test af sikkerhedsfunktionerne
 • Kontrol af korrekt installation af sikkerhedsfunktioner og komponenter
 • Fejlsimulation
 • Kontrol af den fastlagte PL-implementering (PL ≥ PLr)
 • Evaluering af den opnåede PL (PL ≥ PLr) 

- Kontrol af:

 • Sikkerhedskravsspecifikation
 • Sikkerhedsrelateret software
 • Elektrisk sikkerhed
 • EMC/RE-krav
 • Støjemissioner
 • Krav til trykbærende udstyr

Her er en oversigt over dine fordele

 • Skræddersyet validering takket være tre forskellige valideringsniveauer
 • Brugertilpasset intensitet og detaljeringsgrad i valideringen i overensstemmelse med dine individuelle krav og behov
 • Omkostningseffektiv valideringsmetode og knowhow fra Pilz
 • Sikring af overensstemmelse med standarder, der kræver en uafhængig sikkerhedsvalidering og retningslinjer
 • Sikkerhed og beskyttelse ved hjælp af et sikkert arbejdsmiljø

 

Har du flere ubesvarede spørgsmål? Så kontakt os nu!

Send e-mail

Validering hos Pilz – kort forklaret, så du kan få et hurtigt overblik

Dine næste trin på vejen mod maskinsikkerhed

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk