Sikkerhedsvalidering i forbindelse med maskinsikkerhed

Bekræft den korrekte implementering af beskyttelsesforanstaltninger

Femte trin mod maskinsikkerhed: Sikkerhedsvalidering

Med en sikkerhedsvalidering af maskiner og anlæg sikrer du, at beskyttelsesforanstaltningerne er implementeret korrekt, og at sikkerhedssystemet fungerer uden begrænsninger.

Dine behov

Vores ingeniører kontrollerer dine maskiners sikkerhedskritiske elementer og sikkerhedsfunktioner.

Validering i maskinens sikkerhedslevetidscyklus

Internationale sikkerhedsdirektiver og standarder som ISO 13849, IEC 62061 og IEC 61508 kræver af dig som maskinproducent eller -ejer, at dine sikkerhedssystemer uanset funktionsudformning valideres med regelmæssige mellemrum. For at kunne gøre dette er det absolut nødvendigt for det første at kende maskinens sikkerhedslevetidscyklus og for det andet at vide, hvordan man implementerer de påkrævede beskyttelsesforanstaltninger.
Men hvordan får du sikkerhed for, at de implementerede sikkerhedsforanstaltninger opfylder alle krav og er implementeret i henhold til de aktuelt gældende sikkerhedsbestemmelser og gennemprøvede metoder? Her hjælper Pilz' sikkerhedsvalidering.

Vores ydelser

Struktureret metode til effektiv sikkerhedsvalidering

Ved planlægning af valideringsprocessen i designfasen drejer det sig om at fastlægge alle foranstaltninger, trin og ressourcer, som er nødvendige for valideringen. Vi tilbyder en struktureret metode til inspektion af maskiners og anlægs sikkerhedskritiske elementer samt til kontrol af de nødvendige sikkerhedsfunktioner.

Pilz' sikkerhedsvalidering omfatter følgende ydelser:

  • Bedømmelse af det eksisterende design ud fra sikkerhedskravene
  • Vurdering af de valgte komponenter
  • Kontrol af sensor- og aktuatorinstallationen og dens ledningsføring
  • Test af de sikkerhedsrelevante soft- og hardwarefunktioner
  • Gennemførelse af funktionstests og fejlsimulationer
  • Udarbejdelse af en kontrolrapport med detaljerede informationer om resultaterne og anbefalinger af de nødvendige foranstaltninger
Vi tilbyder en struktureret metode til inspektion af maskiners og anlægs sikkerhedskritiske elementer.

Her er en oversigt over dine fordele

  • Der tages hensyn til alle relevante aspekter af validering og certificering
  • Vi garanterer alle sikkerhedsforanstaltningernes overensstemmelse og dermed dine anlægs samlede sikkerhed
  • Din løsning er i overensstemmelse med de standarder, der kræver en uafhængig sikkerhedsvalidering

Menneske-robot-samarbejde. Det er helt sikkert!

Vi anvender kollisionsmålesættet PRMS til sikkerhedsvalidering af menneske-robot-samarbejde.

Pilz hjælper dig med implementering af sikre menneske-robot-applikationer ved hjælp af en tjenesteydelsesportefølje, der er tilpasset et robotsystems forskellige livsfaser. Vi sørger for, at mennesker og robotter kan samarbejde endnu mere tæt og sikkert. I forbindelse med sikkerhedsvalidering af menneske-robot-samarbejde anvender vi kollisionsmålesættet PRMS. Det anvendes til at registrere kraft og tryk. På denne måde sikrer vi, at de foreskrevne smertegrænseværdier, som gælder i henhold til ISO/TS 15066, overholdes.

Gå til PRMS-kollisionsmålesæt

Dine næste trin på vejen mod maskinsikkerhed

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk