Pressemeddelelser

Kategori
Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. maj 2024

Industri i forandring: Bæredygtighed og digitalisering kræver Safety og Security

Vores industri befinder sig i en forandringsproces. Digitalisering og bæredygtighed er drivkræfterne bag en industri i forandring.

Pressemeddelelse
Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. maj 2024

Safety og Security under forandring

Pilz er en automatiseringsvirksomhed. Vores kernekompetence er sikkerhed. Vores mål er hver dag at gøre verden mere digital, forbundet, fleksibel, effektiv og sikker (safe og secure). På den måde ønsker vi at yde vores bidrag til en vellykket omstilling af industrien. Nogle brancher er mere påvirket af den ovennævnte omstilling end andre, fordi de spiller en nøglerolle i at klare de kommende opgaver. Hertil hører bl.a. brint-, e-mobilitets- og halvlederindustrien, men også den jernbanetekniske industri.

Pressemeddelelse
Susanne Kunschert, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. maj 2024

Pilz fortsætter succeshistorien fra 2023

2023 var et meget succesrigt år for vores virksomhedsgruppe. Vi sluttede det forgangne regnskabsår med en rekordomsætning.

Pressemeddelelse

Ostfildern, 16. maj 2024

Automatiseringsløsninger til brintindustrien: Rent, sikkert og pålideligt

Alle taler om brint! Energibæreren spiller en afgørende rolle for energiomstillingen og klimaneutraliteten. Den bruges f.eks. i industrien til stålproduktion, i glasindustrien, inden for mobilitet som brændstof til køretøjer eller til omdannelse tilbage til elektricitet.

Pressemeddelelse

Ostfildern, 16. maj 2024

Pilz hjælper emballageindustrien med alt!

Den nødvendige fleksibilitet og frem for alt høj produktivitet med korte stilstandsperioder, f.eks. til vedligeholdelse, er krav i emballageindustrien. Et andet krav er høje proceshastigheder. Netop derfor skal operatøren beskyttes mod farerne fra maskinen.

Pressemeddelelse

Ostfildern, 16. maj 2024

IO-Link Safety: Sådan scorer sikker konnektivitet points i arbejdsområdet

Når vi i dag taler om industriel kommunikation, bør sikker dataoverførsel til den "sidste" sensor være mulig. Det gælder frem for alt modulerne i arbejdsområdet. Målet er at opnå større tilgængelighed og mere fleksibel automatisering.

Pressemeddelelse

Ostfildern, 16. maj 2024

Industrial Security: Fra manipuleret bit til arbejdsulykke

Senest med offentliggørelsen af den nye EU-maskinforordning, det kommende direktiv NIS 2 og den planlagte Cyber Resilience Act (CRA) er maskin- og anlægsproducenter, -integratorer og driftsansvarlige for maskiner klar over én ting: Security er et lovkrav!

Pressemeddelelse
Pilz lancerer serviceydelsen Industrial Security Consulting Service og hjælper virksomheder med at sikre deres maskiner og anlæg. (Foto: © Westend61/[westend61] via Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11. apr. 2024

Pilz lancerer serviceydelsen Industrial Security Consulting Service (ISCS) – bevæbnet med Security

Med serviceydelsen Industrial Security Consulting Service (ISCS) hjælper automatiseringseksperten Pilz virksomheder med at sikre deres maskiner og anlæg, når det gælder Security. Målet med den modulopbyggede serviceydelse er at afdække svage punkter inden for Security og finde løsninger – baseret på gældende lovkrav og kommende ændringer. På den måde sikrer virksomhederne beskyttelse af deres maskiner, anlæg og frem for alt medarbejdere.

Pressemeddelelse
Det nye betjeningselement PIT oe ETH med aktiverbar Ethernet-port fra Pilz beskytter ligesom en firewall netværksforbindelser mod uautoriseret adgang udefra og indefra. PIT oe ETH supplerer Pilz-porteføljen inden for betjenings- og signalmoduler. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. mar. 2024

Det nye betjeningselement PIT oe ETH med aktiverbar Ethernet-port, der kan anvendes til Security – sikker og fleksibel betjening

Pilz udvider sin portefølje af betjenings- og signalmoduler med betjeningselementet PIT oe ETH. PIT oe ETH har en aktiverbar Ethernet-port og beskytter således frit tilgængelige Ethernet-interfaces i industrien mod uautoriseret adgang. Det kompakte betjeningselement giver dermed større Security. Som industri-Ethernet-interface kan det ligesom en firewall på den ene side beskytte netværksforbindelser mod uautoriseret adgang udefra og på den anden side også sikre den direkte adgang til Human Machine Interfaces og styringsdata indefra.

Pressemeddelelse
Det sikre radarsystem PSENradar fra Pilz indeholder nye anvendelsesmuligheder: Sensorerne PSEN rd1.2 sensor F-FOV og PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR udvider mulighederne for at konfigurere synsfelter, og den nye analyseenhed PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit muliggør FSoE-tilslutning. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6. mar. 2024

PSENradar med udvidet synsfelt og FSoE-tilslutning

Få mere at vide om det sikre radarsystem PSENradar med det udvidede synsfelt og den sikre protokol Safety-over-EtherCAT FSoE

Pressemeddelelse
På Hannover-messen 2024 støtter Pilz udbygningen af en bæredygtig produktionsbranche: De besøgende kan få informationer om den omfattende portefølje til dette formål, som stiller fremtidssikrede og komplette løsninger til rådighed inden for områderne Safety, Security og Automation. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 29. feb. 2024

Pilz på Hannover-messen 2024, hal 9, stand D17 – Sådan understøtter Pilz "Safety and Security in Transformation" – Altomfattende hjælp!

Fra den 22.-26. april 2024 fokuserer Hannover-messen på udbygningen af en bæredygtig produktionsbranche. Pilz understøtter denne forandring med en omfattende portefølje inden for områderne Safety, Security og Automation. Et af højdepunkterne på messen er sikker konnektivitet via Pilz-systemløsningen inklusive master til IO-Link Safety. Inden for området Security præsenterer automatiseringsvirksomheden bl.a. sin nye serviceydelse Industrial Security Consulting Service (ISCS). I fokus: pålidelig og fremtidssikret produktion. Der fokuseres også på nye anvendelsesscenarier, som kombinerer automatiserings- og sikkerhedsløsninger i en "All-in-One"-pakke – så der opnås større sammenhæng mellem Automation og Safety. I Hannover viser Pilz f.eks., hvordan industrien kan hjælpes med komplette automatiseringsløsninger.

Pressemeddelelse
På LogiMAT præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz løsninger inden for Safety og Industrial Security til sikker automatisering og drift af mobile platforme. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6. feb. 2024

Intralogistik Safe and Secure på LogiMAT 2024

Få mere at vide om intralogistikløsninger med Safety og Security på LogiMAT 2024 på Pilz' stand i hal 6, stand 6B37.

Pressemeddelelse
Pilz leverer sikkerhedsløsninger, der er gennemprøvet i industrien, til modernisering af jernbaneinfrastrukturen samt til øgning af kapacitet og pålidelighed. De kan løse de krav, der følger med digitaliseringen af jernbaneindustrien. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 14. dec. 2023

Den svenske jernbanemyndighed Trafikverket satser på innovativ jernbaneløsning fra Pilz til digitaliseringsprojekt – Sikker styringsteknik til det svenske skinnenet

Automatiseringseksperten Pilz har vundet en licitation fra Sveriges centrale myndighed for trafikal infrastruktur, Trafikverket. Pilz har fået til opgave at modernisere kommunikationsinfrastrukturen langs det landsdækkende skinnenet. Baseret på Pilz' jernbanestyring omstilles dataoverførslen fra analog kobberteknologi til den mere effektive og pålidelige fiberoptiske teknologi.

Pressemeddelelse
Det producentuafhængige, standardiserede kommunikationssystem IO-Link kan nu bruges til Functional Safety med alle fordele: IO-Link Safety-pakken fra Pilz muliggør nu integration af Functional Safety helt frem til arbejdsområdet. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13. nov. 2023

Altomfattende, sikker systemløsning fra Pilz til IO-Link Safety med master, feltmoduler og tilbehør – sikker konnektivitet frem til arbejdsområdet

For første gang kan du få et komplet IO-Link Safety-system til sikker kommunikation frem til arbejdsområdet: Systemløsningen fra Pilz omfatter master, sensorer, feltmoduler og passende tilbehør. Blandt de første moduler i Pilz-porteføljen, som er udstyret med IO-Link Safety-funktion, er sikkerhedslysgitrene PSENopt II advanced IOLS, betjeningsenheden PITgatebox IOLS samt IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Den komplette pakke fra eksperten i sikker automatisering forenkler integrationen af IO-Link Safety-teknologien i maskiner og anlæg.

Pressemeddelelse
Den sikre og konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz tilbyder nu det åbne kommunikationssystem EtherCAT i kombination med den sikre protokol Safety-over-EtherCAT FSoE. Det gør det muligt at overføre styrings-, men også sikkerhedsrelevante informationer for at øge effektiviteten i produktionen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 9. nov. 2023

Den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz nu med FSoE-forbindelse (= FailSafe over EtherCAT) – Sikker dataoverførsel kombineret med fleksible arkitekturer

For at opnå en effektiv produktion skal sikkerhedskoncepter kunne integreres problemfrit i maskinkoncepter. Derfor understøtter den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz det åbne kommunikationssystem EtherCAT i kombination med den sikre protokol Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). Det gør det muligt for PNOZmulti 2 at overføre styrings-, men også sikkerhedsrelevante informationer og har dermed til formål at øge effektiviteten i produktionen. Dermed tilbyder PNOZmulti 2 nu fleksible og rentable udvidelsesmuligheder ved tilslutning af sikkerhedsrelevante anlægsstrukturer.

Pressemeddelelse
Sådan får man et effektivt vareflow: Sikkerhedsløsningen med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2, sikkerhedsscanneren PSENscan og Security Bridge sørger for autonome mobile platformes sikkerhed på alle ruter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. okt. 2023

Pilz-sikkerhedsløsning til Autonomous Mobile Robots (AMR) – sikker autonom navigation

Pilz tilbyder nu producenter en omfattende sikkerhedsløsning i overensstemmelse med ISO 3691-4 til frit navigerende, mobile platforme – med henblik på et effektivt vareflow inden for produktion og logistik. Den består af den sikre, lille styring PNOZmulti 2 med nye funktioner til synkronkørselsovervågning og styring af sikkerhedsscanneren PSENscan. PSENscan sørger som den anden komponent i sikkerhedsløsningen for produktiv områdeovervågning. Derudover beskytter Industrial Firewall SecurityBridge mod uautoriseret adgang udefra.

Pressemeddelelse
Pilz udvider sin portefølje inden for sikkerhedsaflåsninger med to nye sensorer – PSENmlock mini til pladskritiske applikationer og PSENslock 2 med optimeret hygiejnisk design samt nye varianter med komponenter i rustfrit stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. okt. 2023

Nye sikkerhedsaflåsninger fra Pilz: PSENmlock mini og PSENslock 2 for mere produktivitet – nye små, robuste og stærke dørvogtere

En lang række faktorer skal tages i betragtning ved sikring af afskærmninger som f.eks. beskyttelsesdørstype samt den pågældende indbygningssituation og anvendelse. Til dette formål udvider Pilz sin portefølje inden for sikkerhedsaflåsninger med to nye sensorer – PSENmlock mini til pladskritiske applikationer og PSENslock 2 med optimeret hygiejnisk design samt nye varianter med komponenter i rustfrit stål. Begge sensorer har således særlige fordele for emballage- og medicinalindustrien samt føde- og drikkevaresektoren: Begge sikkerhedsaflåsninger udmærker sig ved en høj grad af beskyttelse mod manipulation og ekstra fleksibilitet for brugeren. Det påvirker produktiviteten positivt.

Pressemeddelelse
Luis Armando Urzúa (nr. 2 fra venstre) er dimittend nr. 10.000., der har gennemført uddannelsen til CMSE, Certified Machinery Safety Expert. Ottoniel Chavez (Sales Engineer hos Pilz Mexico, yderst til venstre) og Eduardo Arquieta (Director of Operations hos Jabil i Guadalajara, i midten), Daniel Larios (Automation Engineer Manager, nr. 2 fra højre) og Ricardo Pérez Barba (Operations Manager i Guadalajara, yderst til højre) ønsker tillykke. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. sep. 2023

Uddannelse til CMSE® – Certified Machinery Safety Expert med international efterspørgsel – 10 år – 10.000 sikkerhedseksperter

Med uddannelsen til CMSE, Certified Machinery Safety Expert, skabte Pilz i 2013 et helt nyt kursusprogram i maskinsikkerhed. Efter et årti kan Pilz nu med Luis Armado lykønske sin dimittend nummer 10.000 med en succesfuld afslutning af CMSE-prøven!

Pressemeddelelse
På SPS smart production solutions (14. - 16.11.2023 i Nürnberg) viser Pilz teknologier og løsninger, der gør maskiner safe og secure, også på baggrund af den nye maskinforordning. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 14. sep. 2023

Pilz på SPS Smart Production Solutions 2023 – vi ser på den nye maskinforordning – Safety og Security under forandring.

Hvordan kan udfordringerne ved den digitale omstilling håndteres sikkert? På messen SPS smart production solutions (14. - 16.11.2023 i Nürnberg) viser automatiseringsvirksomheden Pilz teknologier og løsninger, der gør maskiner safe og secure. Der vil her være fokus på emnerne Identification and Access Management (I.A.M.) og application-firewallen SecurityBridge. Hertil kommer emnerne sikre beskyttelsesdørssystemer, konnektivitet med IO-Link Safety samt Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). På messestanden forklarer fagfolk fra Pilz live i ekspertpanelet de teknologiske og normative nyheder inden for Safety og Security, f.eks. konsekvenserne af den nye maskinforordning.

Pressemeddelelse
Pilz lancerer det digitale magasin for sikker automatisering som supplement til den trykte udgave af

Ostfildern, 12. sep. 2023

"Menneske og automation": Pilz lancerer digitalt magasin – historier om sikker automatisering – nu også online!

Brugerhistorier, videointerviews og baggrundsinformation om tendenser inden for sikker automatisering: Med "Menneske og automation digital" tilbyder automatiseringsvirksomheden Pilz nu også ekspertviden online om Safety og Security for maskiner og anlæg. Magasinet er tilgængeligt online på www.pilz-magazine.com. Det supplerer den eksisterende trykte udgave af Pilz' kundeavis.

Pressemeddelelse
Det nye browserbaserede softwareværktøj „Safety Distance Calculator“ fra Pilz gør det nemt og hurtigt at beregne sikkerhedsafstande for gængse sikkerhedslysgitre på markedet. Desuden foreslår værktøjet passende varianter af produktserierne PSENopt og PSENopt II inden for Pilz-sikkerhedslysgitre. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 24. aug. 2023

Automatisk beregning af sikkerhedsafstanden for sikkerhedslysgitteret PSENopt via det gratis værktøj Safety Distance registreres nemt og sikkert.

Det nye browserbaserede softwareværktøj “Safety Distance Calculator” fra Pilz gør det nemt og hurtigt for brugerne at beregne sikkerhedsafstande for alle gængse sikkerhedslysgitre på markedet. Det gratis digitale beregningsværktøj registrerer ved hjælp af de indtastede værdier deres nødvendige sikkerhedsafstand og foreslår de tilsvarende passende lysgitre. Brugerne får et udvalg af varianter: fra produktserien med sikkerhedslysgitrene PSENopt og PSENopt II. Da søgningen efter det passende lysgitter er betydeligt kortere, sparer brugerne tid. Afstandsberegningen via Calculatoren er således fordelagtig for industriområder som f.eks. fremstilling af specialmaskiner, hvor sikkerhedsafstanden ofte skal beregnes på ny.

Pressemeddelelse
Maskinsikkerhed

Ostfildern, 2. aug. 2023

Pilz udvider sit globale onlinekursusprogram: Viden om maskinsikkerhed – live, hvor som helst

Automatiseringseksperten Pilz udvider sit globale digitale kursustilbud om maskinsikkerhed. Med den nye "internationale kursuskalender" kan Pilz' standardiserede kurser følges live online. Det betyder, at kursustilbuddet også er tilgængeligt i regioner, hvor Pilz ikke har afdelinger. Pilz gør det således lettere for kunderne at få adgang til vidensudveksling og giver dem større fleksibilitet i forhold til at videreuddanne medarbejdere i vigtige emner inden for maskinsikkerhed.

Pressemeddelelse
Med den fælles rammeleveringsaftale sender Susanne Kunschert, direktør og medejer af Pilz GmbH & Co. KG, og Tilo Brandis, administrerende direktør i Pintsch GmbH, et signal om et langsigtet samarbejde og teknologiske innovationer til en moderne jernbaneinfrastruktur. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. jul. 2023

Pilz og Pintsch udbygger deres udviklingspartnerskab med en rammeaftale – langsigtet samarbejde om digitale jernbaneløsninger

Automatiseringsvirksomheden Pilz og eksperten inden for en sikker jernbaneinfrastruktur Pintsch udvikler i fællesskab innovativ styrings- og signalteknik til digitalisering af jernbanen. Med underskrivelsen af en rammeleveringsaftale tager samarbejdspartnerne nu det næste skridt i deres samarbejde.

Pressemeddelelse
Det nye kantpressermodul fra Pilz forenkler programmeringen af den dynamiske muting-procedure for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 betydeligt. (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. jul. 2023

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2: Nyt funktionsmodul til dynamisk muting på kantpresser fra Pilz – mere dynamisk kantbukning

Pilz tilbyder nu et nyt, certificeret funktionsmodul for dynamisk muting til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 til sikring af kantpresser. Med dette kan den dynamiske muting-proces på kantpresser og hydrauliske kantpresser nu konfigureres og implementeres væsentligt nemmere. PSENvip 2 fremskynder således idrifttagningen af sådanne presser og muliggør mere produktive og samtidig sikrere processer inden for omformningsteknologi.

Pressemeddelelse
Pilz, eksperten i sikker automatisering, understøtter med sine mange års erfaring implementeringen af de ændrede krav i forbindelse med standarder, som maskinproducenter vil blive konfronteret med i den nye maskinforordning. (Foto: © iStock.com/nd3000, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 29. jun. 2023

Pilz hjælper med implementeringen af de ændrede krav – den nye maskinforordning er blevet offentliggjort!

I dag, den 29.06.2023, blev ”Machinery regulation (EU) 2023/1230” (i det følgende kaldet maskinforordningen) offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Maskinproducenter og driftsansvarlige har 42 måneder til at opfylde de nye krav til maskiner og anlæg. Forordningen giver mere konkrete retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig til væsentlige ændringer på en maskine samt afprøvningspligtige maskiner. Desuden tager den højde for, at digitalisering og Industrial Security har fået større betydning. Eksperterne fra Pilz hjælper med et omfattende program af serviceydelser virksomheder med en vellykket implementering af ændringerne.

Pressemeddelelse
Deltagerne i det todages kursus „CESA – Certified Expert for Security in Automation“ fra Pilz tilegner sig faglig viden i forbindelse med standarder for at kunne implementere tekniske og organisatoriske Security-foranstaltninger i industrimiljøer. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20. jun. 2023

Pilz kvalificerer Security-eksperter med det nye kursus "CESA – Certified Expert for Security in Automation” – Certificeret Security-knowhow

Med kvalificeringen til "CESA – Certified Expert for Security in Automation” tilbyder automatiseringseksperten Pilz et todages ekspertkursus, der giver deltagerne kompakt Security-viden om den aktuelle situation inden for standarder. Således er de rustet til at træffe effektive og organisatoriske Security-foranstaltninger i industrielle automatiseringssystemer. De kan dermed nedbringe risikoen for manipulation eller angreb for at garantere sikkerheden og tilgængeligheden.

Pressemeddelelse
Gul anses for at være farven for sikkerhed i industrien: Automatiseringsvirksomheden Pilz udvikler styringssystemer til beskyttelse af mennesker, maskiner og miljø. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. maj 2023

Succesrigt forretningsår 2022 for Pilz: Omsætning for første gang over 400 mio. euro – "Et vanskeligt og samtidig positivt år"

Pilz-virksomhedsgruppen har lagt et anstrengende, men succesrigt forretningsår 2022 bag sig: Automatiseringsvirksomheden opnåede på trods af de vanskelige rammebetingelser i 2022 en rekordomsætning på 403,3 mio. euro. Leveringsevnen er fortsat hovedtemaet. Familievirksomheden fejrer sit 75-års jubilæum i 2023 under mottoet "Værdier. Flid. Fremtid." og møder fremtiden med et glad "Ja!". F.eks. investerer Pilz ca. 38 mio. euro på verdensplan i løbet af de næste tre år på produktion og produktionsteknik.

Pressemeddelelse
Susanne Kunschert og Thomas Pilz er administrerende direktører og indehavere af Pilz GmbH & Co. KG (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. maj 2023

Susanne Kunschert og Thomas Pilz: Regnskabsåret 2022 og et kig på 2023

2022: Et vanskeligt, men positivt år for Pilz. 2022 var både et vanskeligt og et positivt år! På den ene side kender vi alle til de forfærdelige nyheder om krig og naturkatastrofer. Derudover var der afbrydelser i leveringskæden og mangel på komponenter, hvilket betød mange vanskelige forhandlinger og til tider følelsesladede diskussioner for vores medarbejdere med både vores leverandører og vores kunder. Som virksomhed havde man en følelse af aldrig at kunne yde nok.

Pressemeddelelse
Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. maj 2023

Thomas Pilz: Safety og Security til den digitale automatisering

Security: Dette er fremtiden for industri og maskinproduktion i forbindelse med lovgivningen. Der sker i øjeblikket en radikal ændring af standarder og love for sikkerhed i industrimiljøet. Dette er en konsekvens af emnerne Security og kunstig intelligens (AI). For industrien generelt og for maskin- og anlægsproduktionen er tre nye eller kommende lovkrav relevante for emnet Security: EU-direktivet NIS 2, den nye maskinforordning og Cyber Resilience Act. Ligesom ved den forrige årlige pressekonference vil jeg fokusere på emnet Security og i dag vise jer, hvor omfattende konsekvenserne vil være for hele branchen.

Pressemeddelelse
Susanne Kunschert, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. maj 2023

Susanne Kunschert: Sikker automatisering til alle brancher

Safety og Industrial Security – Alt fra samme leverandør. Vi har beskrevet for jer, at der vil ske omfattende normative og lovmæssige ændringer i forbindelse med Security, og at hele branchen vil blive påvirket af dette. I samtaler med kunder og partnere ser vi nu imidlertid usikkerhed omkring Security. Alle kender til den risiko, som huller i Security udgør, men hvem i virksomheden skal være ansvarlig for spørgsmål om Industrial Security? IT-eksperterne eller den sikkerhedsansvarlige? I hvilket omfang påvirker de normative ændringer mig som virksomhedsleder? Hvis disse huller i virksomhedernes viden ikke lukkes, vil spørgsmålene om Security heller ikke blive besvaret tilstrækkeligt. Det er således tydeligt, at der er et stort behov for information og videreuddannelse for at forberede ens egen virksomhed og dens faglærte medarbejdere på udfordringerne inden for Security. Vores kunder har længe stolet på vores ekspertise inden for Safety, som vi videregiver med vores kurser og serviceydelser over hele verden. Den praktiske erfaring, f.eks. med udviklingen af vores produkter i henhold til standarden IEC 62443-4-1 (sikker produktudviklingslivscyklus), og mange års medarbejde i internationale standardiseringsudvalg betyder, at vi hos Pilz også har omfattende knowhow om Industrial Security.

Pressemeddelelse
På THERMPROCESS, den internationale fagmesse for termisk procesteknologi, præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sine Burner Management-systemer, som kan bruges til at styre og overvåge brændere i overensstemmelse med standarderne. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 15. maj 2023

Pilz på Thermprocess 2023, hal 09, stand B10 – sikre brænderstyringssystemer til fyringsanlæg – Safety all-inclusive, når det går hedt til!

På THERMPROCESS, den internationale fagmesse for termisk procesteknologi, præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sine brænderstyringssystemer, som kan bruges til at styre og overvåge brændere i overensstemmelse med standarderne. De fejlsikre systemer fra Pilz til industriel fyringsteknik styrer og overvåger både fyringsanlægget og forskellige brændertyper. Brugerne får sikker hardware og software som en komplet pakke fra samme leverandør til deres fyringsanlæg. Både systemerne og softwaren fra Pilz er certificeret i henhold til de gældende standarder for termiske processer, dampkedelanlæg, automatiske fyringssystemer og brændere.

Pressemeddelelse
Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) offentliggjorde den xy. marts 2023 den nye udgave af ISO 13849-1. Eksperter i standarder fra automatiseringsvirksomheden Pilz anbefaler, at konstruktører og driftsansvarlige inden for maskin- og anlægsfremstilling hurtigt lærer de kommende ændringer at kende. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. apr. 2023

Vigtig standard for Functional Safety i ny udgave – ny udgave af ISO 13849-1 offentliggjort

Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) offentliggjorde den xy. marts 2023 den nye udgave af ISO 13849-1. Standarden er en af de centrale sikkerhedsstandarder for planlægning af sikkerhedsrelaterede styringer til maskiner. For det første præciserer den nye udgave en række krav, f.eks. til fastlæggelse af Performance Level, og giver dermed bedre hjælp til implementeringen. For det andet tager den hensyn til, at software og validering har fået større betydning. Eksperter i standarder fra automatiseringsvirksomheden Pilz anbefaler, at konstruktører og driftsansvarlige inden for maskin- og anlægsfremstilling hurtigt lærer de kommende ændringer at kende.

Pressemeddelelse
Skræddersyet validering: Der er nu tre forskellige omfattende og dybdegående niveauer af Pilz' sikkerhedsvalidering til rådighed for maskinproducenter og driftsansvarlige. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13. apr. 2023

Pilz tilbyder kunderne brugertilpasset validering afhængigt af behov – sikkerhedsvalidering på tre niveauer

Automatiseringsvirksomheden Pilz tilbyder nu sit skræddersyede sortiment af serviceydelser efter behov til sikkerhedsvalidering af maskiner og anlæg. Nu kan maskinproducenter og driftsansvarlige vælge valideringsomfang og -dybde på tre forskellige brugertilpassede niveauer. Det giver en effektiv service, der er tilpasset individuelle behov – så der opnås et standardkonformt design af maskinen og anlægget samt maksimal sikkerhed.

Pressemeddelelse
På interpack 2023 (04.05.2023 - 10.05.2023) præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz under mottoet

Ostfildern, 7. mar. 2023

Pilz på interpack 2023, hal 18/ B02 – fokus på Safety og Security – automatisering med henblik på større emballeringssikkerhed

På interpack 2023 (04.05.2023 - 10.05.2023) præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz under mottoet "Fleksible automatiseringsløsninger til Safety og Security" fremtidssikrede teknologier, der giver større produktsikkerhed inden for automatisering af emballering. På messestanden vil der være fokus på løsninger og produkter til primær, sekundær og slutemballage inden for sensorteknologi, styringsteknik, betjening og overvågning samt netværk – med industri-firewallen SecurityBridge. Messedeltagelsen afrundes af programmet med rådgivning og serviceydelser, der er særligt tilpasset til emballagebranchen.

Pressemeddelelse
I Hannover præsenterer Pilz, hvordan industrien kan understøttes af pålidelig Safety og Security – i år fremhæver ekspertpanelet inden for

Ostfildern, 28. feb. 2023

Pilz på Hannover-messen 2023, hal 9, stand D17 – fokus på serviceydelser og kurser inden for maskinsikkerhed – "Making the Difference" med Pilz

Med hovedtemaet Industrial Transformation – Making the Difference vil Hannover-messen fra den 17. - 21. april 2023 igen fokusere på højteknologiske og innovative løsninger, der kan klare de globale og industrielle udfordringer. I Hannover anskueliggør Pilz, hvordan industrien i den forbindelse kan understøttes af pålidelig Safety og Security. Automatiseringsvirksomheden præsenterer sine styringssystemer som nøglen til processer og løsninger med mulighed for individuel tilpasning. Derudover fokuseres der på den sikre adgangsstyring I.A.M. (Identification and Access Management) samt sikker automatisering af førerløse transportsystemer (AGV-systemer) som løsninger. Højdepunkt 2023: Ekspertpanelet inden for "Safety og Security" som platform for viden og fælles udveksling på Pilz' messestand. I centrum står emner om maskinsikkerhed gennem maskinernes og anlæggenes livscyklus.

Pressemeddelelse
Adgangsautorisationssystemet PITreader card unit fra Pilz tilbyder med de RFID-kompatible kort PITreader card og mærkater PITreader sticker nye formater til implementering af et effektivt og sikkert adgangsautorisationssystem. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. feb. 2023

Med adgangsautorisationssystemet PITreader card unit fra Pilz tildeles autorisationer nu på RFID-kort eller -mærkater – autentificering i det passende format

Automatiseringseksperten Pilz tilbyder en ny variant af sit elektroniske adgangsautorisationssystem til fleksibel, sikker administration af adgang til maskiner. Med PITreader card unit kan driftsansvarlige nu tildele autorisationerne på RFID-transpondere i kort- eller mærkatformat.

Pressemeddelelse
På den internationale fagmesse for intralogistikløsninger og processtyring LogiMAT (25.-27. april) præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sine løsninger med Safety og Industrial Security til sikker automatisering og drift af AGV-systemer. Motto:

Ostfildern, 16. feb. 2023

Pilz på LogiMAT 2023, hal 6, stand A21 – en sikker, komplet pakke til AGV-systemer

På den internationale fagmesse for intralogistik LogiMAT (25.-27. april) præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sin komplette løsning til sikker automatisering og drift af førerløse transportsystemer (AGV-systemer). Den omfatter ud over produktløsningen bestående af sikkerhedsscannere og styringsteknik samt industriel firewall også programmet af serviceydelser samt CE-mærkning i henhold til ISO 3691-4. Et andet højdepunkt i Stuttgart: De besøgende kan få information om, hvordan Identification and Access Management med tydeligt regulerede autorisationer bidrager til mere Security inden for intralogistik.

Pressemeddelelse
Med

Ostfildern, 2. nov. 2022

Nyt program af serviceydelser fra Pilz til vurdering af maskinsikkerheden – overensstemmelse med overblik

Med "Machinery Safety Evaluation" (MSE) tilbyder automatiseringseksperten PILZ en ny serviceydelse til vurdering af eksisterende maskiners maskinsikkerhed. De driftsansvarlige får på et instrumentpanel et enkelt og hurtigt overblik over deres maskiners sikkerheds- og overensstemmelsesstatus. Dermed stiller Pilz i sit program af serviceydelser et særdeles effektivt supplement til rådighed til omfattende risikovurdering eller sikkerhedsanalyse af maskinparken.

Pressemeddelelse
Nu tilbyder automatiseringsvirksomheden Pilz i et samarbejde med eksperten i automatisering af materialeflow NAiSE GmbH verdens første trafik- og ordremanager for alle deltagere i blandet arbejde med AGV-systemer og mennesker. (Foto: © ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Ostfildern, 6. okt. 2022

Pilz udvider sit sortiment til sikker anvendelse af førerløse transportsystemer – effektiv manager til sikker intralogistik

Pilz udvider sit sortiment til sikker brug af førerløse transportsystemer (AGV-systemer): Automatiseringsvirksomheden Pilz tilbyder i samarbejde med eksperten i automatisering af materialeflow NAiSE GmbH verdens første trafik- og ordremanager til alle deltagere i intralogistikken – både til mennesker og transportsystemer. Med NAiSE Traffic kan AGV-systemapplikationer implementeres sikkert og effektivt takket være præcis lokalisering i realtid. Og målet: større produktivitet inden for intralogistik.

Pressemeddelelse
Vedligeholdelsessikringen

Ostfildern, 4. okt. 2022

Vedligeholdelsessikringen "Key-in-pocket" fra Pilz beskytter mod genstart og manipulation – vedligeholdelse af anlæg Safe og Secure

Den nye vedligeholdelsessikring "Key-in-pocket" fra Pilz beskytter operatørerne mod ikke-tilladt genstart af en maskine, således at vedligeholdelsesarbejde kan gennemføres sikkert. Den digitale vedligeholdelsessikring, som er baseret på adgangsautorisationssystemet PITreader, garanterer Safety og Industrial Security: Kun autoriserede personer har adgang til maskinen eller anlægget under vedligeholdelsesprocessen – manipulation og fejlbetjening er udelukket.

Pressemeddelelse
Med til den komplette Pilz-løsning hører sikkerhedslaserscanneren PSENscan (kollisionsbeskyttelse af menneske og AGV-system), det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 (som evalueringsenheder) samt den industrielle firewall SecurityBridge (beskyttelse mod manipulation). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 29. sep. 2022

Pilz sammensætter løsningspakke med Safety og Security til omfattende sikring af førerløse transportsystemer – Mobile Safety – og Security!

Automatiseringseksperten Pilz tilbyder som en nyhed producenter en løsningspakke med Safety og Security til sikring af førerløse transportsystemer (AGV). Med den komplette løsning bestående af sikker områdeovervågning til kollisionsbeskyttelse af menneske og AGV-system samt sikre evalueringsenheder og manipulationsbeskyttelse tilbyder Pilz Safety og Security til mobile applikationer fra én og samme leverandør – uanset om det er til skinnebundne eller frit navigerende AGV-systemer.

Pressemeddelelse
Det nye standalone-basismodul PNOZ m C0 fra produktserien af sikre, konfigurerbare, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz garanterer høj produktivitet og rentabilitet for små maskiner. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 22. sep. 2022

Produktserie med de sikre, konfigurerbare, små styringer PNOZmulti 2 med nyt højtydende standalone-basismodul – kompakt og rentabel basis-power!

I produktserien af de sikre, konfigurerbare, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz er standalone-basismodulet PNOZ m C0 nu til rådighed. Det ekstremt kompakte basismodul med en bredde på kun 22,5 mm overvåger op til fire sikkerhedsfunktioner på maskiner. Alt efter anvendelse kan det anvendes til implementering af Safety-krav op til den højeste sikkerhedskategori PL (Performance Level) e og SIL CL 3. Det nye basismodul muliggør på denne måde høj produktivitet på mindre maskiner. PNOZ m C0 er således en sikker, højtydende og særdeles rentabel løsning til små maskiner i forskellige brancher og inden for forskellige anvendelsesområder som f.eks. emballage, i forbindelse med robotceller eller inden for fødevare- og drikkevaresektoren.

Pressemeddelelse
Med grundlæggelsen af Business Unit Rail forstærker automatiseringsvirksomheden sine jernbaneaktiviteter. Sebastian Lüke (til venstre) er Head of Business Rail. Michael Fohrer (til højre) ledsager denne Business Unit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. aug. 2022

Automatiseringsvirksomheden Pilz etablerer Business Unit Rail – "Førstevalget til en sikker, digital infrastruktur"

Automatiseringsvirksomheden Pilz udvider sit løsningsprogram til togindustrien og fremmer sine verdensomspændende jernbaneaktiviteter ved at etablere Business Unit Rail. Pilz vil med løsninger til en sikker, digital infrastruktur bidrage aktivt til udformningen af skinnetrafikkens fremtid.

Pressemeddelelse
Pilz har som den første virksomhed fået UKCA-certifikatet (UKCA = United Kingdom Conformity Assessment) af TÜV SÜD for sit modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ. Denne certificering bekræfter, at det nye, modulopbyggede sikkerhedsrelæ med batchstørrelse 1 også efter januar 2023 er i overensstemmelse med standarderne på det britiske marked og dermed er klar til brug. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. jun. 2022

Sikkerhedsrelæet myPNOZ fra Pilz har fået TÜV Süd-certifikatet UKCA (United Kingdom Conformity Assessment) for Storbritannien – Certificeret anvendelse i GB

Pilz har som den første virksomhed fået UKCA-certifikatet (UKCA = United Kingdom Conformity Assessment) af TÜV SÜD til sit modulopbyggede sikkerhedsrelæ. Denne certificering bekræfter, at det nye, modulopbyggede sikkerhedsrelæ med batchstørrelse 1 også efter januar 2023 er i overensstemmelse med standarderne på det britiske marked og dermed er klar til brug. Som konsekvens af Brexit erstattes det hidtidige CE-mærke, som anvendes i EU, af UKCA-certifikatet, der gælder i Storbritannien (UK).

Pressemeddelelse
Hvert år er Red Dot Award: Product Design igen på udkig efter fantastiske designpræstationer og produktinnovationer. Dette års vinder: Det innovative, brugertilpassede sikkerhedsrelæ myPNOZ fra Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 22. jun. 2022

Det nye, modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ fra Pilz modtager den internationale Red Dot Award – exceptionelt design!

Med det nye sikkerhedsrelæ myPNOZ fra automatiseringseksperten Pilz kombineres innovationskraft med "godt" design. Det bekræfter Red Dot-juryen med udmærkelsen Red Dot Design Award i kategorien "Industrial Equipment, Machinery and Automation". Den internationale jury giver kun dette kvalitetsstempel til produkter, der har et exceptionelt design. De er især imponeret over den praktiske fleksibilitet med myPNOZ, det første modulopbyggede sikkerhedsrelæ, som tilbyder markedet skræddersyet sikkerhed i batchstørrelse 1.

Pressemeddelelse
Susanne Kunschert, direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. maj 2022

Susanne Kunschert: Automatiseringsløsninger fra Pilz: Safe and Secure

Europa skal digitalisere sit komplette skinnenet i løbet af de næste 10-15 år for at sikre, forbedre og revolutionere jernbanedriften. Kun på denne måde kan man opnå højere kapacitet, større præcision, bedre energieffektivitet og dermed Green Mobility! Anvendelsen af moderne, mere sikre og miljøvenlige teknologier til jernbaner er derfor fremtiden. Derfor har vi indtaget nye positioner hos Pilz.

Pressemeddelelse
Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. maj 2022

Thomas Pilz: The Spirit of Safety inden for digital automatisering

Fra begyndelsen af den industrielle revolution og frem til begyndelsen af det sidste århundrede var maskinernes hovedfokus på produktivitet. Omkostningerne til menneskelig arbejdskraft var lave, så der var ingen grund til at bruge penge på beskyttelsesforanstaltninger – desværre. Den moderne maskinsikkerhed, som vi kender den i dag, opstod for mindre end 40 år siden. I 1986 blev ændringen af maskindirektivet gennemført, og fra da af blev maskinsikkerhed obligatorisk i Europa.

Pressemeddelelse
Sikker kartonnagetilførsel med Pilz til området for sekundær emballage: De sikre små styringer PNOZmulti 2 og de modulopbyggede sikkerhedsrelæer myPNOZ er klar til brug i den TÜV-SÜD-certificerede løsningspakke. For hver tilførselsanordning tilføjes der to særlige optiske sensorer. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. apr. 2022

Pilz tilbyder en TÜV-SÜD-certificeret løsning til sikker overvågning af kartonnagetilførslen inden for Packaging – dette gør kartonnagetilførslen sikker på en rentabel måde

Med den TÜV-SÜD-certificerede løsning til sikker overvågning af kartonnagetilførslen i emballeringsmaskiner kan dette procestrin nu udformes sikkert og produktivt. Løsningen giver mulighed for at vælge mellem hele to sikkerhedsstyringer i pakken – den lille styring PNOZmulti 2 til applikationer, hvor konfigurationen udføres via et softwareværktøj, og sikkerhedsrelæet myPNOZ til tilførselsløsninger i batch-størrelse 1. For hver tilførselsanordning tilføjes der to optiske sensorer. Løsningen opfylder Performance Level (PL) d og kategori (kat.) 3 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 eller SIL 2 i overensstemmelse med IEC 62061 og sikrer minimerede stilstandsperioder og større produktivitet – hvilket giver større rentabilitet inden for sekundær emballage.

Pressemeddelelse
Pilz fokuserer som producent af sikre automatiseringsløsninger i lige høj grad på Safety- og Industrial Security-aspekter – og det sker allerede under produktudviklingen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. apr. 2022

TÜV Süd certificerer Pilz' produktudvikling i overensstemmelse med IEC 62443-4-1 – Pilz udvikler Safe – og Secure

TÜV Süd certificerer udviklingsprocesserne hos automatiseringsvirksomheden Pilz i overensstemmelse med den internationale Security-standard IEC 62443-4-1. Pilz udvikler dermed bevisligt Secure: Allerede i produkternes designfase tages der systematisk hensyn til Security-egenskaberne, således at risici identificeres og elimineres på en ideel måde. Denne udvidelse af den eksisterende certificering af Functional Safety Management garanterer nu kunderne hos Pilz dobbelt sikkerhed.

Pressemeddelelse
Remote-I/O-modulet PDP67 PN er den prisvenlige, hurtige og fleksible løsning til at overvåge sikre og ikke-sikre sensorer og aktuatorer direkte i arbejdsområdet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 5. apr. 2022

Det nye remote-I/O-modul PDP67 PN sparer plads i styreskabet og på lageret – fleksibel decentral automatisering – inklusive sikkerhed

Med det nye remote-I/O-modul PDP67 PN udvider Pilz sin produktportefølje til både decentrale applikationer og applikationer direkte i arbejdsområdet. Takket være dets robuste konstruktion med kapslingsklasse IP67 kan modulet installeres lige ved maskinen. Profinet/Profisafe-interface og universaltilslutninger, der kan konfigureres som ind- eller udgange, gør PDP67 PN ekstra fleksibelt. Eftersom der kun er behov for en modulvariant, sparer brugerne plads og omkostninger til lagerføring.

Pressemeddelelse
Bliv sikkerhedsekspert i Functional Safety sammen med Pilz: Den nye kvalificering til CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 31. mar. 2022

Ny kvalificering fra Pilz til CEFS – Certified Expert in Functional Safety – Fit in Functional Safety

Pilz udbygger sit globale kvalificeringsprogram på ekspertniveau yderligere: Kursusdeltagerne kan nu også øge deres viden til ekspertniveau inden for Functional Safety. Den af TÜV Nord certificerede kvalificering til CEFS – Certified Expert in Functional Safety formidler ikke kun omfattende teoretisk knowhow, som f.eks. kravene i standarderne ISO 13849 og EN IEC 62061. Efter en vellykket kvalificering kan deltagerne selv oprette og evaluere komplekse sikkerhedssystemer – lige fra design over verificering til implementering.

Pressemeddelelse
Gennem 20 år er store varemærker i Tyskland blevet tildelt prisen som

Ostfildern, 24. feb. 2022

Forlagsgruppen DIE ZEIT udmærker et tysk varemærke inden for sikker automatisering i forbindelse med styringsteknik – Pilz er "århundredets varemærke"

Forlagsgruppen DIE ZEIT publicerede på ny det velrenommerede leksikon "Århundredets varemærker". Automatiseringsvirksomheden Pilz er anført i produktkategorien "Styringsteknik" og hører dermed til blandt de førende tyske varemærker. Juryen under ledelse af dr. Florian Langenscheidt ærer Pilz som teknologisk førende inden for sikker automatisering. I opslagsværket "Århundredets varemærker" nævnes kun virksomheder, der udvælges af en uafhængig jury baseret på en evaluering.

Pressemeddelelse
Basismodulet samt modulerne til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti2 fra Pilz til styring og overvågning af fyringsanlæg har med øjeblikkelig virkning opnået godkendelse af den globale testorganisation Underwriters Laboratories (UL). Det vil lokale brugere nyde godt af, da idrifttagning af fyringstekniske anlæg nu kan gennemføres hurtigere. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 11. nov. 2021

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz til fyringsanlæg fås nu med UL-certificering til USA og Canada – nu kan Burner også bruges i Nordamerika!

De sikre små styringer PNOZmulti2 fra Pilz til styring af brændere har med øjeblikkelig virkning opnået certificering fra Underwriters Laboratories (UL). Certificeringen fra den globale testorganisation UL, der har hovedsæde i den nordamerikanske by Northbrook, bekræfter, at basismodulet og modulerne til den lille styring opfylder USA og Canadas nationale sikkerhedsstandarder for fyringsanlæg. Det vil lokale brugere nyde godt af, da idrifttagning af fyringstekniske anlæg nu kan gennemføres hurtigere.

Pressemeddelelse
Togtrafikkens pålidelighed kan forbedres med moderne, digital jernbaneautomatisering. Når det gælder modernisering og udbygning af jernbaneinfrastrukturen, stiller Pilz åben automatiseringsteknik til rådighed, der er gennemprøvet i industrien. (Foto: © SBB Cargo AG)

Ostfildern, 14. okt. 2021

Fremtidsprojektet "Det intelligente godstog" med styringsteknik fra Pilz – en komplet løsning til automatiseret bremsekontrol

Hurtigere, sikrere og mere rentabelt: De schweiziske statsbaner SBB Cargo og PJM, den østrigske systemspecialist i skinnetrafik, samarbejder om at udvikle et "intelligent godstog". SBB Cargo og PJM bruger automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz til den automatiserede bremsekontrol, som de har testet i forbindelse med dette fremtidsprojekt.

Pressemeddelelse
Med serviceydelsespakken fra Pilz, der er særligt tilpasset kravene til førerløse transportsystemer, får brugerne alt, som vedrører deres applikations sikkerhed og produktivitet – inklusive international overensstemmelsesvurdering, undervisning og de passende komponenter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7. okt. 2021

Komplet program af serviceydelser til driftsansvarlige for førerløse transportkøretøjer – Sikker kørsel

Automatiseringsvirksomheden Pilz rådgiver og hjælper med sin serviceydelsespakke ved implementering af sikre applikationer med førerløse transportkøretøjer (FTF). Tilbuddet fra Pilz begynder med udvikling af sikkerhedskoncepter i designfasen frem til idrifttagningen, inklusive kursustilbud. Dermed opfyldes både kravene i den gældende ISO 3691-4 og produktiviteten i drift.

Pressemeddelelse
Det nye sikkerhedskort PMCprotego S3 fra Pilz udvider den drevintegrerede Safe-Motion-løsning med flere sikre Motion-Monitoring-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2. Med disse funktioner kan der nu på forhånd fleksibelt og individuelt konfigureres en applikationsspecifik fejlreaktion via engineering-værktøjet PASmotion. Det reducerer perioderne med maskinstilstand. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 5. okt. 2021

Det nye sikkerhedskort PMCprotego S3 udvider den drevintegrerede Safe-Motion-løsning PMCprotego DS fra Pilz – altid det sikreste drev-feedback!

Det nye sikkerhedskort PMCprotego S3 udvider den drevintegrerede Safe-Motion-løsning PMCprotego DS med flere sikre Motion-Monitoring-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2. Med disse funktioner kan der nu på forhånd fleksibelt og individuelt konfigureres en applikationsspecifik fejlreaktion via engineering-værktøjet PASmotion. Det reducerer perioderne med maskinstilstand, således at anlæggene trods meget forskellige sikkerhedskrav hele tiden opnår deres maksimale produktivitet. Det giver lange oppetider.

Pressemeddelelse
Nu er den nye radarsensor PSEN rd1.2 til sikker overvågning af beskyttede områder op til sikkerhedskategori 3 / PL d til rådighed i det sikre radarsystem PSENradar. PSEN rd1.2 kan dermed også beskytte robotapplikationer sikkert. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. sep. 2021

Pilz tilbyder en ny radarsensor samt analyseenhed til sikker overvågning af beskyttelsesområder – sikker overvågning af beskyttelsesområder også til robotteknologi!

Nu stiller Pilz endnu en sensor til det sikre radarsystem PSENradar til rådighed i sin portefølje til sikker overvågning af beskyttelsesområder, også i barske miljøer: Den nye radarsensor PSEN rd1.2 kan anvendes til sikkerhedskategorien 3 / PL d og kan således også beskytte robotapplikationer sikkert. I netværk med den ligeledes nye analyseenhed PSEN rd1.0 I/O PS ETH kan det sikre radarsystem nu også integreres endnu enklere i eksisterende applikationer, hvilket optimerer idrifttagningen. Det sikre radarsystem anvendes overalt, hvor optoelektroniske sensorer møder deres begrænsning. Især under vanskelige anvendelsesbetingelser, som f.eks. inden for træbearbejdning, mineral- og stålbearbejdning samt tung industri og på transport- og logistikområdet, er PSENradar sammen med den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 en sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelsesområder – inklusive overensstemmelsesvurdering.

Pressemeddelelse
Den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu kan, takket være Modbus TCP-interface, anvendes med næsten alle gængse styringssystemer på markedet. (Foto: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 26. aug. 2021

Den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu fås nu med Modbus/TCP-interface og Secure-Client – åben for alle visualiseringsopgaver – og samtidig "secure"

Få et hurtigt og omfattende overblik over et anlæg: Det kan lade sig gøre med den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu fra Pilz. I den nye version understøtter PASvisu nu også Modbus/TCP-protokollen. Protokollen muliggør hurtig tilslutning af alle styringer samt andre industrielle komponenter. En del af opdateringen er også en "secure" Client/Server-forbindelse til sikker overførsel af dataene fra PASvisu-serveren til visualiseringen hos brugeren.

Pressemeddelelse
Nu fås der nye varianter til sikkerhedsriglen PSENbolt fra Pilz til kombination med det sikre, mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling: Brugerne kan vælge mellem standardvarianter og varianter med nøgle. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 19. aug. 2021

Pilz: Nye varianter til sikkerhedsriglen PSENbolt sammen med det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling – sæt en effektiv stopper for manipulation

Nu fås der nye varianter til sikkerhedsriglen PSENbolt fra Pilz til kombination med det sikre, mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling: Brugerne kan vælge mellem standardvarianter og varianter med nøgle. Den sikre, komplette løsning består af den mekaniske rigel, et dørgreb og en ny, fleksibelt kombinerbar sikkerhedsafbryder. Den er således en endnu mere fleksibel, rentabel beskyttelsesdørsløsning til beskyttelse af personer og processer.

Pressemeddelelse
Sikkerhedslysgitrene PSENopt II type 3 fra Pilz er aktuelt verdens første UL-certificerede type 3-sikkerhedslysgitter. Det nyder især maskinproducenter, som eksporterer til det nordamerikanske marked, godt af. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 12. aug. 2021

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II fra Pilz: verdens første UL-certificerede type 3-lysgitre til USA og Canada – markedet er åbent for type 3!

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II type 3 fra Pilz er aktuelt verdens første med en godkendelse fra den globale testorganisation Underwriters Laboratories (UL) med hovedkvarter i Northbrook, USA. Certificeringen bekræfter, at sikkerhedslysgitrene opfylder de nationale sikkerhedsstandarder i USA og Canada. Det nyder maskinproducenter godt af, især hvis de eksporterer til disse markeder.

Pressemeddelelse
Det nye Motion Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO til den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz beskytter produktionsmateriel, maskiner og medarbejdere i driftsområdet ved hjælp af funktionerne kaskadeopkobling og forsinket slukning. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 22. jul. 2021

Den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 med nyt udvidelsesmodul til drevovervågning – sikker og effektiv overvågning af akser

Det nye Motion Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO til den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 indeholder i forbindelse med sikker bevægelsesovervågning nu også funktionerne kaskadeopkobling og forsinket slukning. Med overvågningen af op til otte sikkerhedsfunktioner på én akse sørger det nye Motion Monitoring-modul for effektive drevapplikationer og beskytter dermed både produktionsmateriellet og maskinen.

Pressemeddelelse
Sikkerhedslaserscanneren PSENscan til produktiv arealovervågning har som en nyhed op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem, og tre separate, simultant overvågede sikkerhedszoner. På denne måde kan arealer nu overvåges endnu mere produktivt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 30. jun. 2021

Sikkerhedslaserscanneren PSENscan fra Pilz med op til tre separate sikkerhedszoner og op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem – overvåg mobile og stationære applikationer endnu mere fleksibelt og produktivt!

Nu er der flere digitale ind- og udgange til rådighed til sikkerhedslaserscanneren PSENscan: Nu kan der implementeres op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem, og der kan overvåges op til tre separate sikkerhedszoner samtidig takket være de nye 17-polede og Master Encoder-varianter. Dermed kan stationære arealer overvåges endnu mere produktivt, f.eks. også ved hjælp af den nye partielle, dynamiske muting. Endvidere sørger nye funktioner til området intralogistik – som f.eks. encoderanalyse, standbytilstand og mere nøjagtig navigation – for en mere effektiv overvågning af mobile applikationer.

Pressemeddelelse
Det innovative sikkerhedsrelæ myPNOZ er som vinder af German Innovation Awards 2021 en milepæl, når det gælder digitalisering i industrien: Dermed kan Pilz tilbyde sikre løsninger, som kunden får individuelt i batch-størrelse 1 ud fra

Ostfildern, 19. maj 2021

German Innovation Award (GIA) bekræfter den høje grad af innovation i verdens første sikkerhedsrelæ i batch-størrelse 1 – myPNOZ: "Winner" i kategorien Electronic Technologies!

Automatiseringsvirksomheden Pilz fra Baden-Württemberg i Tyskland er aktuelt blevet præmieret som vinder i kategorien "Electronic Technologies" for sit innovative sikkerhedsrelæ myPNOZ, som kan individualiseres. Med dette relæ kan brugerne for første gang "kreere" et individuelt sikkerhedsrelæ i overensstemmelse med Industri 4.0 via en Creator. German Innovation Award præmierer produkter og løsninger på tværs af brancher, der frem for alt udmærker sig ved at fokusere på brugeren og give merværdi i forhold til tidligere løsninger.

Pressemeddelelse
Omfattende beskyttelse af industrielle automatiseringsnetværk: Firewallen SecurityBridge fra Pilz sørger nu også for overvågning af datakommunikationen med andre, vilkårlige netværksdeltagere uden for Pilz-produktserien. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11. maj 2021

Firewallen SecurityBridge fra Pilz beskytter nu også automatiseringsnetværk med moduler fra tredjepartsudbydere – åben for manipulationssikker kommunikation

Firewallen SecurityBridge fra Pilz sørger nu også for overvågning af datakommunikationen med andre, vilkårlige netværksdeltagere uden for Pilz-produktserien. Dermed kan de integreres endnu mere fleksibelt i eksisterende, industrielle automatiseringsnetværk. Takket være autentificerings- og autorisationsstyring beskytter SecurityBridge effektivt mod eventuel datamanipulation. Dermed reducerer den åbne firewall fra Pilz anlæggenes stilstandsperioder.

Pressemeddelelse
Pilz har med det innovative sikkerhedsrelæ myPNOZ flyttet milepæle, når det gælder digitalisering i industrien: Pilz kan nu tilbyde sikre løsninger, som kunden får individuelt i batch-størrelse 1 ud fra

Ostfildern, 12. apr. 2021

Udmærkelse for verdens første sikkerhedsrelæ i batch-størrelse 1 – Pilz nomineret til Hermes Award med myPNOZ

Automatiseringsvirksomheden Pilz fra delstaten Baden-Württemberg i Tyskland blev i år nomineret til HERMES AWARD. "Industriens Oscar" blev i dag uddelt i forbindelse med Hannover-messen Digital Edition 2021. Pilz var en blandt tre virksomheder, der var nomineret til prisen. Ud over Pilz og dette års vinder Bosch-Rexroth var også Phoenix Contact blandt de nominerede. Pilz får udmærkelsen får sit nye, individualiserede sikkerhedsrelæ myPNOZ. Brugerne kan ganske enkelt online "kreere" deres individuelle myPNOZ-produkt helt i Industri 4.0's ånd.

Pressemeddelelse
Med en wirelængde på 30 meter får du med wirenødstoppet PSENrope mini fra Pilz et pålideligt og omkostningseffektivt nødstop til omfattende transportbåndsapplikationer f.eks. inden for emballageindustrien. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 8. apr. 2021

Produktserien fra Pilz, der omfatter positionssensorer og nærhedsafbrydere, er blevet suppleret med det nye kompakte wirenødstop PSENrope mini – mere snor i sikkerheden!

Til den pålidelige og omkostningseffektive sikring af transportanlæg og maskiner udvider Pilz produktserien, der omfatter positionssensorer og nærhedsafbrydere, med det nye kompakte wirenødstop PSENrope mini. Den pladsbesparende og omkostningseffektive version af wirenødstoppet PSENrope gør det muligt at frakoble funktionsprocesser via manuel betjening og er dermed en rentabel løsning for nødstop-funktionen.

Pressemeddelelse
Nu står der et nyt modul til måling af bukkevinkler til rådighed for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz, som videresender analyserbare billeddata til pressestyringen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6. apr. 2021

Nyt modul til måling af bukkevinkler for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz – mere produktiv implementering af bukningsprocesser!

Nu står der et nyt modul til måling af bukkevinkler til rådighed for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz, som videresender analyserbare billeddata til pressestyringen. Dermed ser operatøren bukkevinkelværdien direkte på brugerfladen (HMI) under bukningen, således at både dyre vinkelmålesystemer og tidskrævende manuel måling bortfalder. Dette minimerer omkostninger og tid til den første og de efterfølgende justeringer af systemet. Bukningsprocessen kan implementeres produktivt og sikkert med PSENvip 2, således at man er sikret høj tilgængelighed for kantpresser.

Pressemeddelelse
Med sit nye supportprogram Pilz Care tilbyder Pilz skræddersyede moduler, som kan sammensættes individuelt efter kundernes behov. (Photo: Pilz GmbH & Co. KG / iStock.com/Blue Planet Studio)

Ostfildern, 30. mar. 2021

Individuel produktsupport med Pilz Care – skræddersyet hjælp

Serviceydelser ud fra kundens behov: Med det nye program Pilz Care tilbyder Pilz globale supportmoduler til sine produkter, der kan bestilles individuelt og sikrer maksimal maskintilgængelighed.

Pressemeddelelse
Nu fås der en ny genstartspærre til lysgitterserien PSENopt II fra Pilz. Den forhindrer utilsigtet genstart af maskinen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. mar. 2021

Lysgitterporteføljen PSENopt fra Pilz forhindrer utilsigtet genstart – effektiv og sikker styring af lockout

Med PSENopt II lockout fås der nu en ny genstartspærre til lysgitterserien PSENopt II fra Pilz. Den forhindrer utilsigtet genstart af maskinen, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i farlige områder. Ekstra sikkerhedssensorer er ikke nødvendige, og en visuel inspektion af farezonen er dermed nu overflødig. PSENopt II lockout er altså ikke kun en sikker, men også både en rentabel og enkelt håndterbar løsning til forhindring af utilsigtet genstart.

Pressemeddelelse
Med sine nye drevregulatorer PMC SC6 og PMC SI6 tilbyder Pilz pladsbesparende, skalerbare systemer til enten enkelt- eller multiakseapplikationer. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. mar. 2021

Nye Pilz-drevløsninger til enkelt- og multi-akse-applikationer – fleksibelt kombinerbare drevregulatorer

Med de nye drevregulatorer PMC SC6 og PMC SI6 supplerer Pilz sin portefølje af servoforstærkere med pladsbesparende, skalerbare systemer til enten enkelt- eller multi-akse-applikationer. Begge kan kombineres fleksibelt og hurtigt tages i brug. Drevregulatorerne PMC SC6 og PMC SI6 giver især høj præcision til enkelt- eller multi-akse-applikationer inden for metalbearbejdning, emballageindustri eller træindustri.

Pressemeddelelse
Sikre, komplette løsninger til døre: Personer og anlæg får sikker beskyttelse med PSENmlock og PSENmlock-dørgrebsmodulet med integreret flugtvejsoplåsning, den nyeste udvidelse af det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 18. mar. 2021

PSENmlock-dørgrebsmodulet udvider det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz – sikkert greb om dørene

I det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz kan man nu som en nyhed få PSENmlock-dørgrebsmodulet. Dørgrebsmodulet har som omfattende løsning en integreret aktuator samt integreret flugtvejsoplåsning. I kombination med den sikre beskyttelsesdørssensor PSENmlock til sikker låsning og sikker tvangskobling udgør dørgrebsmodulet en sikker løsning til passable døre med mulighed for individuel tilpasning.

Pressemeddelelse
Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator stiller fra version 10.13 flere elementer og udvidelsesmoduler til rådighed til den konfigurerbare, lille styring. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. mar. 2021

Den lille styring PNOZmulti 2: Udvidelser i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator – nye moduler til effektiv automatisering

I softwareværktøjet PNOZmulti Configurator til den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 er der fra softwareversion 10.13 nye funktionsmoduler til rådighed til enkel konfiguration af sikre brugerprogrammer. Pakken består af et nyt L-muting-modul til lysgitterapplikationer, nye logikfunktionsmoduler til beskyttelsesdørsløsninger og overvågning af analoge funktioner samt moduler til en mere omfattende kodning og afkodning.

Pressemeddelelse
Pilz har med det innovative sikkerhedsrelæ myPNOZ flyttet milepæle, når det gælder digitalisering i industrien: Pilz kan nu tilbyde sikre løsninger, som kunden får individuelt i batch-størrelse 1 ud fra

Ostfildern, 14. jan. 2021

Digital forretningsmodel for automatiseringskomponenter som endnu en milepæl på vejen til Industri 4.0 – sikkerhed i batch-størrelse 1

Industri 4.0 omfatter langt mere end blot optimering af eksisterende processer: Automatiseringsvirksomheden Pilz har udfærdiget et komplet, digitalt koncept for sit nyeste, modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ – lige fra bestilling til idrifttagning. En milepæl når det gælder digitalisering i industrien: Med myPNOZ kan Pilz tilbyde sikre løsninger, som fremstilles individuelt i batch-størrelse 1 ud fra kundespecifikke krav.

Pressemeddelelse
Ved hjælp af onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening sammensætter brugerne

Ostfildern, 14. jan. 2021

Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ muliggør verdens første batch-størrelse 1 inden for sikkerhedsrelæer – "My Safety" til automatisering

Ved hjælp af onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening sammensætter brugerne "deres" myPNOZ: Relæet leveres formonteret, indstillet og testet og er således et komplet individualiseret system, der er klar til installation. Du har ikke brug for viden om programmering for at oprette relæet i myPNOZ Creator, fordi sikkerhedsfunktionernes sammenknytningslogik defineres ud fra valget af moduler og deres indstiksrækkefølge. Dermed har automatiseringsvirksomheden Pilz med sit nye, modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ udarbejdet et digitalt, konsekvent totalkoncept lige fra udvælgelse til bestilling: Med myPNOZ kan Pilz tilbyde sikre løsninger, som fremstilles individuelt i batch-størrelse 1 ud fra kundespecifikke krav.

Pressemeddelelse
Med det nye basismodul PNOZ m B1 Burner fra de sikre små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz er det for første gang muligt ikke kun på en sikker måde at administrere styringen og overvågningen af selve brænderen, men af det komplette fyringsanlæg. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 15. jul. 2020

De sikre små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz til applikationer inden for fyringsteknik

For første gang er det muligt ikke kun at administrere styringen og overvågningen af selve brænderen, men af det komplette fyringsanlæg: Det nye basismodul PNOZ m B1 Burner fra de sikre små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz understøtter fra version 10.12 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator overvågning og samtidig sikker styring af fyringsanlæg.

Pressemeddelelse
Med de nye ROS-pakker (Robot Operating System) fra Open Source Framework ROS til sikkerheds-laserscanneren PSENscan fra Pilz kan denne nu også anvendes til dynamisk navigation af førerløse transportsystemer (FTS). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. maj 2020

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan fra Pilz fås nu med ROS-pakke til mere dynamisk navigation inden for produktionslogistik – du kan nu helt enkelt navigere mere dynamisk!

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan fra Pilz tilbyder nu ikke kun sikker, produktiv overvågning af stationære eller mobile farezoner, men også nye muligheder i forbindelse med produktionslogistik. Med ROS-pakkerne (Robot Operating System), der nu er til rådighed fra Open Source Framework ROS, kan sikkerheds-laserscanneren også anvendes til dynamisk navigation af førerløse transportsystemer (FTS) – f.eks. ved hjælp af SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Brugerne nyder godt af en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.

Pressemeddelelse
Den nye aktuator PSENcode low profile actuator fra Pilz udmærker sig ved en meget lav højde på kun 3 mm. Den kompletterer sikkerhedsafbryderne PSENcode, der på denne måde kan anvendes endnu mere fleksibelt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. apr. 2020

Ny aktuator til en ny dimension inden for sikkerhed!

De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode fra Pilz giver takket være RFID-transponderteknologi maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads. Nu har de som en nyhed endnu en løsning til applikationer, hvor pladsen er kritisk, og indbygningshøjden er i fokus: Den kun 3 mm høje PSENcode low profile actuator, aktuelt verdens laveste aktuator.

Pressemeddelelse
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk