Ostfildern, 13. apr. 2023

Pilz tilbyder kunderne brugertilpasset validering afhængigt af behov – sikkerhedsvalidering på tre niveauer

Automatiseringsvirksomheden Pilz tilbyder nu sit skræddersyede sortiment af serviceydelser efter behov til sikkerhedsvalidering af maskiner og anlæg. Nu kan maskinproducenter og driftsansvarlige vælge valideringsomfang og -dybde på tre forskellige brugertilpassede niveauer. Det giver en effektiv service, der er tilpasset individuelle behov – så der opnås et standardkonformt design af maskinen og anlægget samt maksimal sikkerhed.

Efter risikovurdering, udarbejdelse af sikkerhedskonceptet og -designet samt systemintegration er sikkerhedsvalideringen det sidste skridt i den sikre idrifttagning af maskiner og anlæg. Den skal sikre, at beskyttelsesforanstaltningerne er implementeret korrekt, og at sikkerhedssystemet fungerer uden begrænsninger. Grundlaget er internationale standarder som ISO 13849, IEC 62061 og IEC 61508. De foreskriver, at maskinproducenter eller driftsansvarlige regelmæssigt skal bekræfte den korrekte implementering af sikkerhedsdesignet.
Kravene kan dog variere afhængigt af anvendelsen: Er der tale om yderligere maskiner af en allerede valideret type? Er der kun foretaget mindre ændringer på maskinen? Eller er der foretaget komplekse og væsentlige ændringer af maskinen, og er det derfor nødvendigt med en ny CE-mærkning? Hvilken valideringsdybde giver mening i de enkelte tilfælde?

Fokus på kunden
Pilz hjælper med skræddersyet validering og har i den forbindelse suppleret sit program af serviceydelser inden for maskinsikkerhed: "Hidtil har vi tilbudt validering som en Full-Service-pakke", forklarer John McAuliffe, Vice President International Service Group hos Pilz. "I visse tilfælde, f.eks. ved køb af maskiner fra producenter, som man allerede har et godt samarbejde med, identiske maskiner, der allerede er installeret, eller mindre ændringer af eksisterende maskiner, kan det dog være tilstrækkeligt med en mindre kontrol."  
Baseret på gennemprøvede metoder og mange års knowhow inden for validering tilbyder automatiseringseksperten nu uafhængig sikkerhedsvalidering på forskellige trin. Dermed giver Pilz for første gang maskinproducenter og driftsansvarlige mulighed for at implementere en validering individuelt i henhold til deres behov og den tilhørende standardkonforme bekræftelse. Det giver større effektivitet i udførelsen.

Tre skræddersyede niveauer
Mens validering på niveau 1 omfatter et basistjek, der identificerer vigtige manglende overensstemmelser, foretages der på niveau 2 en mere omfattende kontrol, især inden for Functional Safety. Dette sikrer, at maskinen stiller tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til rådighed. Valideringsydelsen på niveau 3 svarer til en intensiv og detaljeret overensstemmelsesprøvning, som kræves for at opnå CE-overensstemmelse. På alle tre niveauer nyder maskinproducenter og driftsansvarlige godt af Pilz-eksperternes faglige viden.

Yderligere oplysninger om sikkerhedsvalideringen hos Pilz finder du her

Skræddersyet validering: Der er nu tre forskellige omfattende og dybdegående niveauer af Pilz' sikkerhedsvalidering til rådighed for maskinproducenter og driftsansvarlige. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Skræddersyet validering: Der er nu tre forskellige omfattende og dybdegående niveauer af Pilz' sikkerhedsvalidering til rådighed for maskinproducenter og driftsansvarlige. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Skræddersyet validering: Der er nu tre forskellige omfattende og dybdegående niveauer af Pilz' sikkerhedsvalidering til rådighed for maskinproducenter og driftsansvarlige. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk