International overensstemmelsesvurdering – CE-mærkning og -rådgivning om maskiner

CE-mærkning i henhold til maskindirektivet fra én og samme leverandør

Vi hjælper dig med CE-mærkningsprocessen ved hjælp af dokumenteret kompetence og fejlfri service. Denne er foreskrevet til nye eller ombyggede maskiner, som importeres til EU eller tages i drift her.

Siden den 1.1.1995 har producenter været forpligtet til at udføre processen med vurdering af overholdelse af overensstemmelseskrav på deres maskiner. Ved at anbringe CE-mærket bekræfter producenten, at maskinerne eller anlæggene opfylder alle påkrævede sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet 2006/42/EF. Alle maskiner, der importeres fra lande uden for EU, uanset produktionsår, skal CE-mærkes.

Hvis allerede CE-certificerede enkeltstående maskiner samles til indbyrdes forbundne maskiner (anlæg), skal processen med vurdering af overensstemmelse inklusive CE-mærkning udføres for det samlede anlæg.

Dine behov

Dokumentation af overensstemmelse med EU-direktiver
Ønsker du at importere eller sælge maskiner eller anlæg i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)? Så har du brug for en serviceydelsespartner, der har omfattende viden og erfaring med fortolkning af de nødvendige direktiver og standarder og den konkrete implementering af CE-mærkningsprocessen. Hvis du samler allerede CE-certificerede enkeltstående maskiner til indbyrdes forbundne maskiner (anlæg), skal du udføre processen med vurdering af overensstemmelse inklusive CE-mærkning for det samlede anlæg.

Med Pilz har du altid overblik over CE-mærkningen og CE-rådgivning om maskiner.

Vores ydelser

Vi overtager den komplette proces i forbindelse med vurderingen af overensstemmelse i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF.

Vi overtager den komplette proces i forbindelse med vurderingen af overensstemmelse i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF. Det omfatter følgende ydelser:

 • Bestemmelse og anvendelse af de relevante standarder og direktiver
 • Risikovurdering
 • Udarbejdelse af et sikkerhedskoncept og/eller et sikkerhedsdesign
 • Vurdering af overensstemmelsen med maskindirektivet hvad angår de grundlæggende krav til sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse
 • Gennemførelse af nødvendige kontroller, tests og målinger
 • Sammensætning af de i lovgivningen krævede dokumenter til indførelse i den tekniske dokumentation
 • Dokumentarkivering og -administration
 • Tilvalg: Varetagelse af funktionen som repræsentant i forbindelse med udførelse af CE-mærkningen.

Her er en oversigt over dine fordele

 • Du sparer tid og penge med vores strukturerede CE-mærkningsproces
 • Vi hjælper dig med fortolkning og anvendelse af standarder og direktiver
 • Hvis det ønskes, overtager vi som repræsentant ansvaret for overensstemmelsesvurderingen og bekræfter med vores underskrift, at maskindirektivets krav er overholdt
 • For producenter uden for Europa fungerer Pilz som repræsentant på det europæiske marked i forbindelse med CE-mærkningssager

Nyd også godt af disse ydelser

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk