Identification and Access Management – I.A.M.

Fra autentificering af brugere over driftstypevalg eller data- og netværkssikkerhed til adgangsstyring. Vi tilbyder dig Safety og Security i ét system!

Hvordan håndterer du emner i forbindelse med beskyttelse af medarbejderne, beskyttelse mod erstatningsansvar, bevarelse af produktiviteten og databeskyttelse? Hvordan øger du din kvalitet, samtidig med at du forhindrer manipulation på dine anlæg? Hvordan beskytter du dine data og medarbejdere i lige høj grad?

Med "Identification and Access Management" (forkortet I.A.M.) tilbyder vi dig et bredt udvalg af produkter og software samt skræddersyede løsninger til at imødekomme dine daglige udfordringer i forbindelse med adgangsstyring. Vi hjælper dig med at organisere adgangen til dine maskiner og dine medarbejderautorisationer. Lige fra enkel autentificering til kompleks adgangsstyring og fra det funktionelt sikre valg af driftstype til elektronisk sikring af vedligeholdelse. Og naturligvis også i forbindelse med beskyttelse af dine værdifulde data mod uautoriseret adgang samt mod hackerangreb på dine anlæg. Hos Pilz finder du den rigtige løsning og får på denne måde Safety og Security i ét system.

Hvorfor I.A.M. også er relevant for dig – vores fire kerneværdier

Ikon for beskyttelse af medarbejderne

Beskyttelse af medarbejderne

Det er nødvendigt at indrette arbejdet således, at fysiske og psykiske sundhedsrisici undgås. Der tages i praksis alt for sjældent tilstrækkeligt hensyn til det, som egentlig burde være en selvfølge i forbindelse med driften af industrimaskiner og -anlæg, enten bevidst eller ubevidst.

For at opnå den bedst mulige beskyttelse af dine medarbejdere kan du med en risikovurdering foretaget af Pilz få kontrolleret, hvilke risikoniveauer der er på dine maskiner, og hvilke adgange der skal sikres. Ud over de passende adgangsautorisationer ved beskyttelsesdøre og egnet kvalificering af personalet er brugen af driftstyper et passende middel. Valget af driftstype kan reguleres funktionelt sikkert med PITmode-produkterne og sørger teknisk for, at den enkelte medarbejder kun kan udføre det arbejde, han/hun er kvalificeret til. På denne måde opnås der maksimal beskyttelse mod risici og ulykker.

Beskyttelse mod erstatningsansvar

Hvis der sker en arbejdsulykke, opstår spørgsmålet, om nogen kan gøres ansvarlig. Derfor er det netop på ledelsesniveau og for ledere af produktion og vedligeholdelse absolut nødvendigt at træffe egnede foranstaltninger og regelmæssigt kontrollere effektiviteten af disse foranstaltninger. Hvis det undlades, kan virksomhedsledere og ansvarlige blive stillet til ansvar for, hvad de har gjort, og hvad de ikke har gjort!

Mulige foranstaltninger er f.eks. at udvælge og kvalificere medarbejderne ud fra deres opgaver og udstyre dem med passende hjælpemidler. Ud over organisatoriske foranstaltninger anvendes der også tekniske løsninger som f.eks. adgangsstyring med PITreader. Den kan bruges til når som helst at tildele sporbare, individuelle og efter behov midlertidige autorisationer til bestemte maskiner eller processer.

Ikon for beskyttelse mod erstatningsansvar
Ikon for bevarelse af produktiviteten

Bevarelse af produktiviteten

De nødvendige foranstaltninger til sikring af maskinsikkerheden må ikke ske på bekostning af dine anlægs produktivitet. Maskinstilstand – i værste fald med kvæstede personer eller beskadigelser på maskinen – sker ofte på grund af manipulation, forkert betjening eller manglende (adgangs-)kontrol. Med tydelige ansvarsområder, passende autorisationer og logføring af brugerhandlingerne forebygger du fejl og sikrer optimal sporbarhed. PITreader tilbyder med sine funktioner til adgangsstyring en ideel løsning til dine kostbare anlægs Safety, Security og bevarelse af deres produktivitet.

Databeskyttelse

Med de kontinuerlige ændringer i standarderne fokuseres der i stigende grad på databeskyttelse og netværkssikkerhed. Omfattende Safety er ikke længere mulig uden også at tage hensyn til Security-aspekterne. Der er behov for et universelt sikkerhedskoncept. Det tager maskinforordningen, som træder i kraft i EU i 2025, også højde for.

Men det gælder allerede nu om at sikre dine data, din knowhow og dine driftsprocesser mod uvedkommende adgang. Avancerede produkter, som f.eks. den industrielle firewall SecurityBridge eller det aktiverbare USB-interface PIT oe USB, giver her sikkerhed mod trusler "udefra" i form af hackerangreb og "indefra" på grund af uagtsomhed eller forsæt. Anvend PITreader som en ekstra faktor, således at alle dataforbindelser kun kan aktiveres midlertidigt med en autentificering.

Ikon for databeskyttelse

Yderligere oplysninger:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk