Ostfildern, 4. okt. 2023

Nye sikkerhedsaflåsninger fra Pilz: PSENmlock mini og PSENslock 2 for mere produktivitet – nye små, robuste og stærke dørvogtere

En lang række faktorer skal tages i betragtning ved sikring af afskærmninger som f.eks. beskyttelsesdørstype samt den pågældende indbygningssituation og anvendelse. Til dette formål udvider Pilz sin portefølje inden for sikkerhedsaflåsninger med to nye sensorer – PSENmlock mini til pladskritiske applikationer og PSENslock 2 med optimeret hygiejnisk design samt nye varianter med komponenter i rustfrit stål. Begge sensorer har således særlige fordele for emballage- og medicinalindustrien samt føde- og drikkevaresektoren: Begge sikkerhedsaflåsninger udmærker sig ved en høj grad af beskyttelse mod manipulation og ekstra fleksibilitet for brugeren. Det påvirker produktiviteten positivt.

Den nye sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini til personbeskyttelse er med sin lille størrelse ideel til pladskritiske applikationer som f.eks. lemme eller afskærmninger. F.eks. giver aktuatoren, der kan monteres på mange forskellige måder, en høj grad af fleksibilitet ved installation.
Den nye generation af sikkerhedsaflåsningen PSENslock 2 giver større produktivitet ved hjælp af robust procesaflåsning: Takket være dens robusthed og kapslingsklasse IP 67 / IP 6K9K er den også velegnet til brug under barske og mere hygiejnekrævende forhold.

Er der ikke plads? Det er ikke noget problem!
Med sin lille størrelse på kun 30 x 30 x 159 mm er der altid plads til sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini, selv i pladskritiske applikationer. Sikkerhedsafbryderen styrer beskyttelsesanordninger, som f.eks. lemme og afskærmninger, ved hjælp af sikker aflåsning til personbeskyttelsesapplikationer op til PL d, kategori 3 (EN ISO 13849-1). En holdekraft FZH på 1950 N (F1max: 3900 N), hvormed den "lille" sikkerhedsaflåsning også pålideligt sikrer større kræfter, giver en høj grad af robusthed.

Har du ikke tid? Det er heller ikke noget problem!
Den nye PSENmlock mini kan monteres hurtigt og nemt med kun to skruer. Monteringen kan udføres inden i eller uden for beskyttelsesanordningen – passende til applikationen. Den hurtige montering sparer i sidste ende tid til installationen. Derudover giver aktuatoren en høj grad af fleksibilitet, hvad angår installationen, fordi den kan anbringes fra højre, venstre og forfra. Den kan også uden problemer sikre mindre sving- og skydedøre. Maskiner kan dermed konstrueres væsentligt mere fleksibelt.

Sikkert og energibevidst
To-kanals-aktiveringen af bevægelsesmagneten og det bistabile låseprincip garanterer et højt sikkerhedsniveau i tilfælde af strømsvigt: Den seneste tilstand bibeholdes nemlig, og døren forbliver lukket. Derudover får brugerne også fordel af et reduceret energiforbrug, der hjælper med at mindske omkostningerne. OSSD-udgangene registrerer fejl i ledningsføringen og omskifter i tilfælde af en fejl straks maskinen til sikker tilstand, hvilket garanterer sikkerheden.

Rentabilitet inkluderet
Derudover giver RFID-sikkerhedsafbryderen med kapslingsklasse IP 67 en høj grad af beskyttelse mod manipulation i overensstemmelse med EN ISO 14119: Kodningen kan vælges frit – kodet, fuldt kodet eller unikt kodet – der er integreret hjælpeoplåsning på to sider. PSENmlock mini kan derudover også serieforbindes op til PL d, kat. 3, hvilket minimerer arbejdet med ledningsføring og gør idrifttagningen nemmere. På den måde kan du spare både tid og penge.
Kombineret med betjeningsenheden PITgatebox med det integrerede adgangsautorisationssystem PITreader, det intelligente diagnosesystem SDD (Safety Device Diagnostics) samt den sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz får du en økonomisk og pålidelig, komplet løsning til sikring af beskyttelsesdøre.

Robust sikkerhedslåsning = større produktivitet
Pilz tilbyder nu den nye generation PSENslock 2 i produktserien af sikkerhedsafbrydere med den magnetiske sikkerhedslåsning PSENslock til procesbeskyttelse på maskiner og anlæg. Den udmærker sig ved effektiv procesaflåsning, også ved høje krav til robusthed: PSENslock 2 er med kapslingsklasse IP67 og IP6K9K modstandsdygtig mod støv og vand. Det mere hygiejniske design tillader ikke aflejring af snavs og støv. Takket være fleksibelt monterede aktuatorer med store kontaktflader kompenserer PSENslock 2 pålideligt for tolerancer forårsaget af forskydninger på beskyttelsesdøre eller vibrationer
og sikrer dermed høj tilgængelighed. Derudover fås der særlige varianter med komponenter i rustfrit stål til mere hygiejnekritiske anvendelser i emballageindustrien.

Pålidelig Power-pakke
PSENslock 2 kan både enkeltvis og serieforbundet anvendes universelt til sikring af beskyttelsesdøre og er konstrueret op til den højeste sikkerhedskategori PL e, kat. 4 i overensstemmelse med EN ISO 13849.
Den høje låsekraft F1max på valgfrit 1.000 eller 2.000 N samt RFID-sikkerhedsafbryderens manipulationsbeskyttelse ved hjælp af frit valgbar kodning (kodet, fuldt kodet, unikt kodet) giver pålidelig procesbeskyttelse, fordi utilsigtede produktionsafbrydelser forhindres. Det øger produktiviteten. Ved hjælp af RFID-taggen, der fås som ekstraudstyr, kan låsekraften hurtigt og nemt indstilles trinvist, så den passer til det pågældende anlæg og beskyttelsesdørens størrelse. Denne intelligente sikkerhedsaflåsning øger dermed fleksibiliteten i konstruktions- og monteringsfasen.

Overblik over alt og alle
Den overskuelige indikation med fire LED'er på begge sider gør det nemt for operatøren at se den pågældende status under idrifttagning og løbende drift. I kombination med det intelligente diagnosesystem SDD fra Pilz er der udvidede diagnosemuligheder til rådighed, som øger tilgængeligheden yderligere. Til applikationer, der kræver sikker aflåsning af hensyn til personbeskyttelse, fås også en version med sikker overvågning af låsekraften.

Velegnet til brancher med særlige krav
Begge sikkerhedsaflåsninger giver særlige fordele for emballage- og medicinalindustrien samt for føde- og drikkevaresektoren: Både PSENmlock mini og PSENslock 2 har takket være kapslingsklasse IP67 (IP6K9K) og særlige varianter i rustfrit stål de passende produktegenskaber til områderne medicin samt føde- og drikkevarer med deres forhøjede hygiejnekrav. Derudover garanterer sikkerhedsaflåsningernes robusthed og fleksibilitet også pålidelig styring af beskyttelsesdøre inden for f.eks. produktion af værktøjsmaskiner eller papirforarbejdningsindustrien.

Du finder yderligere oplysninger om produkterne her.

Pilz udvider sin portefølje inden for sikkerhedsaflåsninger med to nye sensorer – PSENmlock mini til pladskritiske applikationer og PSENslock 2 med optimeret hygiejnisk design samt nye varianter med komponenter i rustfrit stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz udvider sin portefølje inden for sikkerhedsaflåsninger med to nye sensorer – PSENmlock mini til pladskritiske applikationer og PSENslock 2 med optimeret hygiejnisk design samt nye varianter med komponenter i rustfrit stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz udvider sin portefølje inden for sikkerhedsaflåsninger med to nye sensorer – PSENmlock mini til pladskritiske applikationer og PSENslock 2 med optimeret hygiejnisk design samt nye varianter med komponenter i rustfrit stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk