Lockout Tagout-system

Sikker styring af farlige energier: med Pilz Lockout Tagout-systemet

Effektiv sikring af vedligeholdelse med Pilz Lockout Tagout-systemet

Med et Lockout Tagout-system (LoTo), der er udviklet specielt til dine maskiner, får du en pålidelig løsning, hvormed dine medarbejdere på en sikker måde kan styre farlige energier i forbindelse med reparation og vedligeholdelse.

Dine behov

For at beskytte medarbejderne effektivt mod farlige energikilder på maskiner kan du indføre forholdsregler i form af et LoTo-system. De sørger for, at maskiner og andet arbejdsudstyr afbrydes fra den elektriske, mekaniske, hydrauliske eller anden energitilførsel. De skal være sikret på en sådan måde, at utilsigtet genaktivering er udelukket.

Vores Lockout Tagout-analyse og -metodeudvikling er nøglen til sikkerhed.

Vores ydelser

Vi udvikler en detaljeorienteret LoTo-metode i grafisk form for den pågældende maskine.

Vores LoTo-system består af to trin: LoTo-analyse og LoTo-metodeudvikling. I forbindelse med LoTo-analysen kontrollerer vi den eksisterende dokumentation, som f.eks. anlæggets LoTo-retningslinjer og metoderne til genstartspærring. På denne måde sikres det, at disse overholder virksomhedens interne krav. Når LoTo-analysen er afsluttet med succes, udvikler vi en detaljeorienteret LoTo-metode i grafisk form for den pågældende maskine. Denne beskriver de enkelte krav trin for trin. På denne måde sikres det, at alle farlige energier kan styres ved hjælp af Lockout Tagout-metoden.

LoTo-serviceydelserne fra Pilz består af følgende:

  • Analyse af eksisterende anlæg
  • Analyse af firmaets retningslinjer for LoTo
  • Analyse af eksisterende metoder
  • Udvikling af nye metoder
  • Overensstemmelse med myndighedernes krav
  • Uddannelse af personalet i LoTo-metoden og i registrering af farlig energi

Her er en oversigt over dine fordele

  • Produktivitetsstigning for dit anlæg
  • Reducer stilstandsperioderne for dit anlæg, og opnå samtidig optimal sikkerhed
  • Du opfylder de forskellige landespecifikke krav eller anbefalinger
  • Implementering af løsninger som f.eks. den amerikanske 21 CFR 1910.147-standard eller de europæiske arbejdspladsdirektiver 2009/104/EF og 2006/42/EF. Disse er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Nyd også godt af disse ydelser

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk