Danmark | dansk

Ostfildern, 23. maj 2019

Pilz i 2018 med moderat omsætningsstigning og medarbejdervækst — "Vækst under vanskeligere forhold"

Virksomhedsgruppen Pilz forbliver på vækstkurs trods den økonomiske tilbagegang: I det forløbne forretningsår 2018 opnåede automatiseringsvirksomheden en omsætning på 345 mio. euro (+2,1 %). Antallet af medarbejdere steg for første gang til over 2.500.

"Den økonomiske afmatning samt den usikre verdensøkonomi var væsentlige faktorer, som gjorde, at vi lå under det forventede i omsætningen for 2018. Alligevel er vi samlet set tilfredse med vores virksomheds udvikling. Vi investerer løbende i forskning og udvikling samt i udbygningen af vores produktionskapacitet. Derfor er vi velforberedte på markedets kommende udfordringer", forklarer Susanne Kunschert, direktør og medejer af Pilz GmbH & Co. KG.

Moderat stigning i omsætningen
I forretningsåret 2018 øgede Pilz-gruppen sin omsætning til 345 mio. euro. Dermed er omsætningen steget med 2,1 procent i forhold til omsætningen året før. For første gang beskæftigede familievirksomheden over 2.500 medarbejdere: På skæringsdatoen 31.12.2018 var det 2.515 medarbejdere i 42 datterselskaber over hele verden. Det svarer til en stigning i medarbejderantallet på 7 procent i forhold til året før. I hovedafdelingen i Ostfildern var der i slutningen af sidste år 1.122 personer ansat. Det er 55 medarbejdere mere end på samme tidspunkt året før.

International orientering styrket
Pilz driver fortsat sin orientering som international udbyder af løsninger til sikker automatisering fremad: Varetagelsen af de fremadstræbende markeder i Sydøstasien styrkede Pilz f.eks. i 2018 med grundlæggelsen af sine egne datterselskaber i Thailand og Malaysia. Et udtryk for den internationale orientering er eksportandelen, der i forhold til 2017 steg yderligere til 73 procent (+ 1,1 procentpoint).

Vækstmarkedet "Skinne 4.0"
Maskinproduktion og produktionsvirksomheder er fortsat de vigtigste markeder for automatiseringsvirksomheden. Løsninger fra Pilz anvendes endvidere i stigende grad inden for andre områder som f.eks. jernbaneteknik. Pilz deltager i udformningen af trenden med digitalisering inden for dette område og tilpasser også industrigennemprøvet automatiseringsteknik til jernbanetrafik. Pilz koncentrerer i fremtiden sin ekspertise over hele verden i såkaldte Competence Centers med henblik på de særlige krav inden for brancher som f.eks. jernbaneteknik. Her udvikler eksperter brancherelaterede løsningspakker, som derefter implementeres lokalt af Pilz' datterselskaber.

Fortsat fokus på innovationer
Innovationskraft forbliver et væsentligt kendetegn for den mellemstore virksomhed: Gennem mange år har Pilz investeret 20 % af sin omsætning i forskning og udvikling og således også i 2018. "Innovationskraften ligger i vores virksomheds DNA", udtaler Kunschert.

Pilz er derfor stadig optimistisk, hvad angår 2019: "Naturligvis er vi ikke upåvirkede af ordretilbagegangen inden for maskinproduktion og de vanskelige, internationale rammebetingelser. Ved hjælp af innovative produkter, rigtigt gode serviceydelser og intensiv, lokal kundeservice ønsker vi også at holde kursen i 2019", forudser Susanne Kunschert.

Pilz tilbyder løsninger til automatisering: Inden for området service-robotteknologi udvikler virksomheden f.eks. software til styring af robotter.
Pilz tilbyder softwareløsninger til automatisering: Inden for området service-robotteknologi udvikler virksomheden f.eks. software til styring af robotter.

Pilz tilbyder softwareløsninger til automatisering: Inden for området service-robotteknologi udvikler virksomheden f.eks. software til styring af robotter.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: