Få garanti for vedvarende sikkerhed

Med en inspektion af beskyttelsesanordninger udført af Pilz

En regelmæssig inspektion af dine anlægs beskyttelsesanordninger sørger for, at sikkerhedsforskrifterne opfyldes, og lægger dermed grundstenen til bedre beskyttelse af arbejdstagerne og minimering af risikoen og erstatningsansvaret.

Dine behov

Under opbygning, på grund af ombygninger eller manipulation af beskyttelsesanordninger eller ændringer af arbejdsmetoder opstår der mangler i beskyttelsen, som kan medføre store skader og forringe medarbejdernes sikkerhed, hvis de ikke opdages. I mange lande er regelmæssig kontrol af sikkerhedstekniske anordninger på maskiner foreskrevet i lovgivningen. Som driftsansvarlig for maskiner har du pligt til at udføre en inspektion, før en maskine sættes i drift første gang samt på maskinens nye placering i tilfælde af flytning. Maskiner, som anvendes meget og er udsat for mulig forringelse af sikkerhedsanordningerne, skal inspiceres regelmæssigt. Vi anbefaler, at der udføres en inspektion mindst én gang om året.

Sikkerhedsanordninger skal inspiceres regelmæssigt.

Vores ydelser

Vi kontrollerer alle tekniske sikkerhedsanordninger

Vi kontrollerer alle tekniske sikkerhedsanordninger på dine maskiner, hvad angår montering, tilstand og funktion. Hertil hører nødstop, beskyttelsesdøre, tohåndsbetjening samt optiske beskyttelsesanordninger som lystæpper, laserscannere og kamerabaserede systemer. Ved hjælp af efterløbsmålinger kontrollerer vi, om de fastlagte sikkerhedsafstande er i overensstemmelse med din maskines aktuelle tilstand.

Pilz' inspektion af sikkerhedsanordningerne indeholder følgende:

  • Startinspektion af alle tekniske sikkerhedsanordninger: Faglig korrekt montering, sikker funktion og integration i maskinstyringen
  • Kontrol af sikkerhedsfunktionerne i ledningsdiagrammet
  • Efterløbsmålinger (kontrol af den sikkerhedsafstand, producenten har fastlagt)
  • Inspektion af alle tekniske sikkerhedsanordninger: aktuel tilstand, faglig korrekt montering, sikker funktion
  • Udlevering af en udførlig inspektionsrapport til maskindokumentationen

Akkrediteret inspektionsservice

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, driver et uafhængigt inspektionsorgan, der er akkrediteret af DAkkS i henhold til ISO/IEC 17020. Vores proces til inspektion af beskyttelsesanordninger er omfattet af disse strenge bestemmelser. Når der er udført en inspektion uden anmærkninger, forsyner vi din maskine med kontrolemblemet fra Pilz.

Her er en oversigt over dine fordele

  • Pålidelig beskyttelse af dine arbejdstagere og vedvarende reduktion af risiko og erstatningsansvar
  • Du minimerer stilstandsperioderne og opnår længere oppetider
  • Du opfylder kravene i nationale retningslinjer og love (f.eks. BetrSichV i Tyskland, Arbeitsmittelverwendung i Østrig, OSHA i USA, PUWER i UK, UWED i Europa).

Nyd også godt af disse ydelser:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk