Ostfildern, 19. maj 2022

Regnskabsåret 2021: Pilz-gruppen opnåede rekordomsætning og ser sig godt rustet til den fremtidige udvikling – den har gennemgået kriser og er kommet styrket ud af dem: Pilz på vækstkurs

Regnskabsåret 2021 var et rekordår for Pilz-virksomhedsgruppen. Eksperti sikker automatisering havde en omsætning på 348,4 millioner euro, hvilket er en stigning på ca. 22 procent i forhold til året før. Det betyder, at den familieejede virksomhed efter den globale økonomiske krise, cyberangreb, coronapandemien og på trods af fortsatte forsyningsflaskehalse har overskredet omsætningsniveauet fra året 2018 før krisen og er tilbage på vækstkurs. Virksomheden forventer, at 2022 bliver et udfordrende år, men ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.

"De seneste år har ikke været lette og har givet alle Pilz-medarbejdere over hele verden nye udfordringer hver eneste dag. Resultatet for 2021 er en bekræftelse af, at vores hårde arbejde betaler sig. Vi har holdt kursen sammen. Det er min bror og jeg meget taknemmelige for", siger Susanne Kunschert, direktør for og medejer af Pilz GmbH & Co.KG. "Pilz har ikke kun gennemgået kriser, men er også kommet styrket ud af denne periode. Det kan vi takke utrætteligheden, fleksibiliteten og frem for alt innovationskraften hos vores medarbejdere for."

Højeste omsætning i virksomhedens historie
Med en omsætning på 348,4 millioner euro og dermed en vækst i omsætningen på 21,7 procent i forhold til året før opnåede Pilz efter flere års krise en ny omsætningsrekord i sin virksomhedshistorie. På trods af flaskehalse i forbindelse med materiale og fragtkapacitet, som har været særligt mærkbare siden sommeren, kunne Pilz sikre forsyningen af komponenter til alle produktionssteder og med 2,4 millioner enheder producere mere end nogensinde før.

Planlagt stigning i antallet af medarbejdere i 2022
Antallet af medarbejdere på verdensplan faldt med 1,3 % til 2335 (pr. 31.12.2021) i forhold til 2366 året før. Også i Tyskland er antallet af medarbejdere kun gået en smule tilbage: Fra 1.012 i 2020 til 993 i 2021 (-1,9 procent). Vi undgik driftsbetingede opsigelser i forbindelse med den globale økonomiske krise. I 2022 har familievirksomheden til hensigt at ansætte flere medarbejdere igen. Pilz holder fortsat fast i virksomhedens egen uddannelse: 14 lærlinge startede i hovedafdelingen i 2021, herunder også seks studerende fra Duale Hochschule i Baden-Württemberg. 

Innovative processer og produkter
Pilz fortsætter sine omfattende og intensive forsknings- og udviklingsaktiviteter og udbygger dermed sin tekniske førerposition. Ved årets afslutning arbejdede knap 21 procent af den samlede arbejdsstyrke på verdensplan inden for forskning og udvikling. Indholdsmæssigt fokuserer Pilz sine udviklingsaktiviteter på emnet Security: "Vi fokuserer som producent af sikre automatiseringsløsninger i lige høj grad på Safety- og Industrial Security-aspekter", forklarer Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer. Derfor har virksomheden suppleret sine udviklingsprocesser, der allerede er klassificeret som "Safe": TÜV Süd har certificeret Pilz' produktudvikling i overensstemmelse med Industrial Security-standarden IEC 62443-4-1.
Pilz ser yderligere vækstpotentiale inden for jernbaneteknik. Til dette formål har virksomheden oprettet sin egen forretningsenhed "Railway". Den samler Pilz' globale aktiviteter med henblik på strategisk videreudvikling af porteføljen til jernbaneindustrien med dens specifikke krav.

Tillid til fremtiden
Pilz forventer, at også 2022 bliver et udfordrende år. Selv om ordretilgangen hidtil har været på rekordniveau, er det fortsat yderst vanskeligt at skaffe elektroniske komponenter, metaller og plastgranulater. På baggrund af krigen i Ukraine må der desuden forventes yderligere omkostningsstigninger på råvarer og materialeudgifter. 
Susanne Kunschert forklarer: "Vi befinder os stadig i en krisetilstand. Pilz-teamet har fortsat et tæt samarbejde på verdensplan, og vi ønsker fortsat at arbejde for hinanden og med hinanden for vores kunder. Forbindelserne til vores kunder og forretningspartnere giver os yderligere styrke. Vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden."

Pilz-gruppen opnår en ny omsætningsrekord på 348,4 millioner euro. Det kan den familieejede virksomhed for sikker automatisering først og fremmest takke den store innovationskraft hos sine medarbejdere for. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz-gruppen opnår en ny omsætningsrekord på 348,4 millioner euro. Det kan den familieejede virksomhed for sikker automatisering først og fremmest takke den store innovationskraft hos sine medarbejdere for. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz-gruppen opnår en ny omsætningsrekord på 348,4 millioner euro. Det kan den familieejede virksomhed for sikker automatisering først og fremmest takke den store innovationskraft hos sine medarbejdere for. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: