Burner Management Systemer til sikker brænderstyring

Et Burner Management System overvåger og styrer et fyringsanlæg

Burner Management Systemer fra Pilz overvåger og styrer alle funktioner i gas- og oliefyringsanlæg til erhverv og industri – lige fra forventilationen til hovedbrænderens drift – all-in-one. Afhængigt af behovenes kompleksitet og antallet af brændere kan du forvente to kraftfulde systemer.

Burner Management Systemerne PNOZmulti 2 Burner og styringen PSSuniversal PLC

Burner Management Systemet i de sikre, små styringer PNOZmulti 2 Burner overvåger som brænderstyring i din applikation både selve brænderne og hele fyringsanlægget med alle anlægsrelaterede sikkerhedsfunktioner – safety-all-inclusive.

Driver du et yderst komplekst, kombineret anlæg med mange forskellige brændere, som det f.eks. er tilfældet i keramikindustrien? Så er Burner Management Systemet med styringen PSSuniversal PLC det system, du bør vælge. Anvendelsen af automatiseringssystemet PSS 4000 gør det muligt at styre brænderne stort set uafhængigt af antal og placering.

Safety all-inclusive med PNOZmulti 2 Burner – den sikre brænderløsning

Styr og overvåg både selve brænderen og det komplette fyringsanlæg med de sikre, små styringer PNOZmulti 2. Med basismodulet PNOZ m B1 Burner administrerer du den sikre overvågning og samtidig den sikre styring af fyringsanlæg med blot ét system.

I softwaren til brænderstyringen kan der konfigureres mange forskellige brænderapplikationer via brænderelement-funktionsmodulet, som emulerer en fleksibel konfigurerbar, elektronisk og automatisk brænderstyring.

Hertil hører forskellige brændertyper som f.eks.:

 • tændbrænder eller hovedbrænder
 • direkte eller indirekte tænding
 • lav- eller højtemperaturapplikationer
Glasflasker opvarmes under produktionsprocessen

Det sikre Burner Management System PNOZmulti 2 Burner – Dine fordele

 • Fleksibel og sikker udformning af din varmeprocesapplikation
 • Stor tidsbesparelse ved planlægning og engineering, fordi du med kun én lille styring nemt og hurtigt også kan implementere komplekse sikkerhedsapplikationer
 • Øger produktiviteten ved hjælp af integreret og omfattende diagnose
 • Sparer udgifter: Der kan konfigureres op til 12 brænderfunktionsblokke pr. basismodul
 • Tilslutningsmuligheder til mange forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer
 • Maksimal sikkerhed takket være gennemprøvede og certificerede hardware- og softwareelementer
 • Opfylder de gældende, internationale standarder
 • Udvidelsesmodulet PNOZ m EF 4DI4DORD med fire sikre, diversitære relæudgange i overensstemmelse med EN 50156-1 til styring af en brænders sikkerhedsventiler

Et internationalt certificeret Burner Management-system

Alle Pilz-systemer og softwaren til brænderstyringerne er certificeret i henhold til de gældende standarder for termiske processer, dampkedelanlæg, automatiske brænderstyringssystemer og brændere. De forskellige certificeringer af Burner Management Systemet gør det lettere for virksomhederne at få adgang til internationale markeder. Det vil lokale brugere nyde godt af, da idrifttagning af fyringstekniske anlæg nu kan gennemføres hurtigere.

 • PNOZmulti 2 Burner har TÜV-certificering i overensstemmelse med de europæiske standarder EN 298 og EN 50156-1 samt EN 50156-2.
 • Certificeringen i overensstemmelse med UL 60730-1 og UL 60730-2-5 fra Underwriters Laboratories (UL) bekræfter, at både basismodulet og udvalgte moduler til den lille styring opfylder de nationale sikkerhedsstandarder i USA og Canada for fyringsanlæg.
 • UL-certificering for basismodulet PNOZ m B1 Burner, udvidelsesmodulerne PNOZ m EF 16DI og PNOZ EF 8DI4DO samt feltbusmodulerne PNOZ m ES PROFINET og PNOZ ES PROFIBUS. Flere moduler kommer senere!
 • UL 60730-1 og UL 60730-2-5 omhandler automatiske brænderstyringer, der anvendes til automatisk styring af brændere med olie, gas, kul eller andre brændbare stoffer. UL-certificeringen giver virksomheder og brugere mulighed for at få adgang til det nordamerikanske marked.
 • Basismodulet PNOZ m B1 Burner opfylder derudover kravene i henhold til NFPA 85, NFPA 86 og NFPA 87. NFPA 85 har fokus på at øge kedlens driftssikkerhed, og NFPA86 fokuserer på at minimere brand- og eksplosionsfaren i forbindelse med ovne, mens NFPA 87 omhandler sikkerhedsretningslinjerne for væskevarmere og det tilhørende udstyr.

Brænderstyring med automatiseringssystemet PSS 4000

Lange ovne med mange brændere er almindelige i bl.a. metal-, glas- og keramikindustrien. I disse anlæg er der behov for et stort antal ind- og udgange, som er fordelt over store områder.

PSSuniversal PLC i forbindelse med automatiseringssystemet PSS 4000 gør det muligt at styre alle brændere i applikationen, næsten uanset antallet af brændere, der skal styres, og deres fysiske placering.

Til disse applikationer og i forbindelse med komplekse, forbundne anlæg er styringerne PSSuniversal PLC det system, du bør vælge. I kombination med I/O-moduler kan du opbygge styringssystemer, der er tilpasset til dine individuelle behov.

Ovn til stålproduktion

Et system til ethvert behov – Fordele ved Burner Management Systemer med PSS 4000

 • Fleksibilitet ved I/O-tilknytningen i applikationen
 • alle brændere i applikationen kan administreres af et PSS 4000-system
 • kan bruges som selvstændig styring eller som del af et netværk
 • øger produktiviteten ved hjælp af integreret og omfattende diagnose
 • enkel håndtering af komplekse funktioner ved hjælp af softwaren PAS4000
 • kortere projekteringstider ved hjælp af hardwareuafhængig programmering
Styringen PSSuniversal PLC foran en skærm, hvorpå softwaren PAS4000 ses
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk