ISCS – Industrial Security Consulting Service

Maskinproducenter og -driftsansvarlige kan kun opnå komplet maskinsikkerhed med Industrial Security-foranstaltninger. Disse beskytter dine maskiner mod cyberangreb, menneskelig fejlbetjening eller manipulation og er påkrævet i henhold til maskinforordningen for at overholde CE-overensstemmelsen. Men i hvilket omfang er den enkelte maskine i fare for angreb, hvilke konsekvenser kan der opstå for arbejdssikkerheden og produktiviteten, og hvilke foranstaltninger giver mening for at reducere svage punkter i forbindelse med Security?
 
Det er netop her, Industrial Security Consulting Service fra Pilz kommer ind i billedet: Vi analyserer din risiko med hensyn til svage punkter inden for Security på maskinen, vurderer den individuelle risiko samt sandsynligheden for, at situationen opstår ud fra niveauer, udarbejder passende løsningstrin og kontrollerer de trufne foranstaltninger. ISCS øger dermed cybersikkerheden og sørger for, at du kan implementere normative og lovmæssige krav korrekt samt afbøde og afværge Security-hændelser på maskinen.

Fire trin for at opnå en sikker maskine i overensstemmelse med Industrial Security:

Industrial Security Consulting Service bygger på fire moduler. Når de enkelte trin er udført, kræver Moving Target-princippet en regelmæssig efterkontrol af maskinernes Industrial Security-status for permanent at modvirke de nyeste cyberangrebsmetoder eller svage punkter.

Dine fordele:

 • Identifikation af risikopotentialet og svage punkter
 • Beskyttelse og hærdning mod cyberangreb eller hændelser med produktionsstop
 • Øgning af medarbejdernes sikkerhed, cybersikkerhed og maskintilgængelighed
 • Kontrol af den korrekte implementering af de risikoreducerende foranstaltninger
 • Dokumenterbar beskyttelse af maskinen/maskinerne i overensstemmelse med kravene til Industrial Security
 • Vigtigt element i CE-overensstemmelseserklæringen

De fire ISCS-trin

Dine fordele

1. Analyse af beskyttelsesbehovet

 • Fastlæggelse af gældende standarder og forskrifter
 • Bestemmelse af grænserne for det system, der skal overvejes
 • Bestemmelse af beskyttelsesmålene for hvert aktiv i systemet baseret på forventet skadesniveau i tilfælde af tab af fortrolighed, integritet eller tilgængelighed

 

 • Vurdering af risikobevidstheden

2. Industrial Security-risikoanalyse

 • Identifikation af alle risici for hvert aktiv inden for hver af systemets livsfaser med hensyn til de beskyttelsesmål, der overvejes
 • Analyse af eksisterende risikoreducerende foranstaltninger og deres effekt
 • Anbefalet fremgangsmåde til reduktion af risikoen
 • Dokumentation af de svage punkter og den tilsvarende risiko

 

 • Vurdering af risikoens omfang og behovet for handling

3. Industrial Security-koncept

 • Definition af Security Level for hver enkelt systemdel
 • Definition og specifikation af mulige modforanstaltninger
 • Hensyntagen til tilgængelighed og produktivitet   
 • Detaljeret tilknytning af sikkerhedsforanstaltningerne til de identificerede risici
 • Udarbejdelse af regler og retningslinjer for reduktion af risici i hele maskinens livscyklus
 • Dokumentation af krav og anbefalinger til implementering

 

 • Planlægningsmuligheder for modforanstaltninger

4. Industrial Security System-verificering

 • Kontrol af effektiviteten af de implementerede foranstaltninger  
 • Udarbejdelse af en testrapport med oplysninger om resultaterne og eventuelle afvigelser
 • Gennemgang af dokumentationen af de organisatoriske foranstaltninger
 
 • Beskyttelse mod erstatningsansvar gennem overholdelse af relevante krav til Security
 • Øgning af beskyttelsen af medarbejderne
 • Øgning af anlæggets oppetider
 • Omkostningsbesparelser gennem forsvar mod cyberangreb
 • Beskyttelse af image gennem effektive, gennemførte, forebyggende foranstaltninger

 

Industrial Security Portfolio – trin for trin til den sikre maskine

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk