Danmark | dansk

Områdesikring med to- og tredimensionelle sensorer

Brug sensorer til areal- og områdeovervågning!

Områdesikring med 2D- og 3D-sensorer

Ved områdesikring af maskiner og anlæg skal der være overensstemmelse mellem sikkerhed, brugervenlighed og produktivitet. Brug optiske beskyttelsesanordninger til områdesikring, når personer ofte har brug for at træde ind i farlige områder, eller der skal tilføres og udtages materiale. Lysgitre, laserscannere og kamerasystemer egner sig optimalt til områdesikring.

Sikring ved aktivt indgreb i produktionsprocessen

Når der tilføres og udtages produkter, gribes der aktivt ind i produktionsprocessen. Her er det ideelt at bruge sikkerhedslysgitre, fordi de ved hjælp af deres usynlige infrarøde beskyttelsesområde kan sikre personer og produktionsmateriel mod farlige områder. De anbringes ved adgangene til farlige områder og registrerer, om der befinder sig personer eller objekter i beskyttelsesområdet. Hvis en lysstråle afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando. Derefter stoppes maskiner og anlæg.

Afhængigt af kravene sørger lysgitrene for finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2. De har hurtige reaktionstider på millisekunder, der dog øges i takt med, at strålernes længde og antal stiger. For at bevare beskyttelsen og samtidig føre materiale gennem lysgitret anvendes der udvidede funktioner som blanking, muting og kaskadeopkobling.

Områdesikring ved aktivt indgreb

Mobil og stationær områdesikring

Mobil og stationær områdesikring

Hvis arealer foran maskiner skal sikres, anvendes der laserscannere. Her aftaster en laserstråle det areal, der skal overvåges. Hvis der f.eks. befinder sig personer på arealet, registrerer laserscanneren det ved, at laserstrålen reflekteres af fremmedlegemet. Derefter afbrydes den farebringende bevægelse.

Afstanden til objektet beregnes ved at måle tidsforskellen mellem det tidspunkt, hvor lysimpulsen udsendes, og hvor den kommer tilbage. For at kunne registrere objekter i forskellige retninger udsendes laseren via et roterende spejl. Som sikkerhedsprodukt i kategori 3 i henhold til IEC/EN 61496 overvåger sikkerheds-laserscannere todimensionelle arealer.

De har et alsidigt anvendelsesområde, der rækker lige fra stationær arealovervågning over førerløse transportsystemer (FTS) til sikring af robotapplikationer. Især overtrædelsesbeskyttelsen har fået større betydning i de senere år: Ofte er det ikke tilstrækkeligt kun at sikre adgangen til farlige områder som f.eks. en robotcelle (bevægelsesbeskyttelse). Området bagved skal også overvåges for at forhindre genstart af maskinen, mens der befinder sig personer i fareområdet. I modsætning til nøgleoverførselssystemer kan driften uden problemer genoptages, når det farlige område er ryddet.

Få mere at vide:

Sikker overvågning af kantpresser

Sikker overvågning af kantpresser

Telecentriske kamerasystemer egner sig perfekt til sikker overvågning af kantpresser, fordi de altid gengiver objekter i samme størrelse – uanset afstanden til kameraet. De installeres på kantpressens overvange og kører således med på overværktøjet.

Ved hele tiden at synkronisere dataene mellem kantpressens CNC-styring, den sikre styring og det medkørende kamerasystem beregner den sikre styring pålideligt overværktøjets aktuelle position over pladen. Man kan også uden problemer overvåge specialpresser som f.eks. tandempresser alt efter beskyttelsesområdets rækkevidde.

De kamerabaserede beskyttelses- og målesystemer registrerer selv de mindste fremmedlegemer i beskyttelsesområdet mellem sende- og modtageenhed. Lysstrålerne overføres her via et telecentrisk objektiv fra senderen til modtageren, der sidder på kantpressens modsatte side. Beskyttelsesområderne er anbragt foran, bag og under værktøjet. På denne måde forhindres farlig indgriben under afkantningen fra alle sider af pressen.

Komplet løsning til problemfrit samspil

I forbindelse med maskiners sikkerhedstekniske udstyr kommer det ikke kun an på de enkelte komponenter, men på, hvordan de spiller sammen! Når du får sensorer og analyseenheder fra samme producent, betyder det, at grænsefladerne mellem komponenterne allerede er optimalt tilpasset hinanden. Spar dig selv for at pløje det ene datablad efter det andet igennem og læse omfattende tests, og få i stedet en komplet løsning fra Pilz!

Vores program: 2D- og 3D-sensorer

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk