Sikring af farlige områder med ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger

Brug sensorer til areal- og områdeovervågning!

Optiske, kamera- og radarbaserede sikkerhedssensorer

Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger er især berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger (BWS). De omfatter følgende teknologier: optiske sensorer som enkeltstråle-lysbomme og sikkerhedslysgitre, sikkerheds-laserscannere og kamerabaserede beskyttelsessystemer. Ud over de klassiske berøringsfrie beskyttelsesanordninger betragtes sikre radarsystemer også som barrierefrie sikkerhedsløsninger.

Alle teknologierne har følgende til fælles: Maksimale sikkerhedsniveauer, korte reaktionstider, diagnosegrænseflader til afhjælpning af fejl, enkel konfiguration og betjening samt robuste produktegenskaber, der giver færre stilstandsperioder. På denne måde kombinerer de forskellige teknologier sikkerhed og produktivitet med brugervenlighed.

Sikring af farlige områder med ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger

Oversigt over alle applikationer

Sikring af åbne adgange samt steder, hvor man kan række ind

Med sikkerhedslysgitre overvåger du åbne adgange samt steder, hvor man kan række ind til farlige områder. Lysgitre er især det rigtige valg ved applikationer, hvor der aktivt skal gribes ind i produktionsprocessen, f.eks. ved tilførsel og udtagning af produkter.

Sikkerhedslysgitre anbringes ved adgange og steder, hvor man kan række ind til farlige områder. De registrerer ved hjælp af deres infrarøde stråler, når der befinder sig personer eller objekter i beskyttelsesområdet. Hvis en lysstråle afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando. Derefter stoppes maskiner og anlæg.

Afhængigt af kravene sørger lysgitre for finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2. De giver særdeles korte reaktionstider og kan derfor anbringes tættere på farezonen. For at bevare beskyttelsen og samtidig føre materiale gennem lysgitret anvendes der udvidede funktioner som blanking og muting. Lysgitre kan også bruges til at implementere applikationer med overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse. Her nyder brugerne godt af lysgitrenes kaskadeopkoblingsfunktion, som muliggør tæt sammenstilling af beskyttelsesområder uden dødzoner.

Sikring af farlige områder med ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger

Stationær og mobil sikring af farlige områder

Sikkerheds-laserscannere kan bruges til mange forskellige applikationer: Det rækker lige fra stationære applikationer til områdesikring over adgangssikring til applikationer med overtrædelsesbeskyttelse (genstartspærre). Endvidere anvendes de til sikring af førerløse transportkøretøjer (FTS).

Som sikkerhedsprodukt i kategori 3 i henhold til IEC/EN 61496 overvåger sikkerheds-laserscannere todimensionelle arealer. Her aftaster en laserstråle det areal, der skal overvåges. Afstanden til objektet beregnes ved at måle tidsforskellen mellem det tidspunkt, hvor lysimpulsen udsendes, og hvor den kommer tilbage. For at registrere objekter i forskellige retninger omdirigeres laseren via et roterende spejl og registrerer et område omkring scanneren på 275°.

Beskyttelsesområderne kan indrettes fleksibelt, fordi flere separate zoner kan overvåges samtidig med kun én scanner. Det er også muligt at skifte mellem mange forskellige konfigurationer.

Mobil og stationær områdesikring

Overvågning af beskyttelsesområder i barske anvendelsesmiljøer

Ved overvågning af farlige områder med høje krav til robusthed og barske miljøer møder optiske sensorer ofte deres begrænsning. Det gælder f.eks. inden for metal- og træbearbejdning eller ved udendørs applikationer. Her har radarsystemer store fordele på grund af deres måleprincip: FMCW-radar-volumenovervågning (Frequency Modulated Continuous Wave) med en frekvens på 24 - 24,25 GHz er her særdeles modstandsdygtig mod ydre påvirkninger som f.eks. støv, smuds, regn, lys og gnistregn.

Med radarteknologi kan der implementeres applikationer op til SIL 2, PL d og kategori 3. Radarsystemer udmærker sig med en høj kapacitet også ved kraftige temperaturudsving. Flere serieforbundne sensorer udsender radarstråler og analyserer refleksionerne, som ændrer sig over tid. På denne måde kan man detektere forhindringer, der bevæger sig i beskyttelsesområdet.

Konfigurationen af beskyttelsesområdet kan variere alt efter størrelsen på det område, der skal overvåges. Radarbaserede sensorer er særligt velegnede til alle applikationer med overtrædelsesbeskyttelse (genstartspærre) i barske miljøer, som f.eks. under svejsearbejde i en robotcelle. Derudover er sikring af stationære applikationer og adgangssikring en del af anvendelsesområdet.

Radarsystemer

Sikker overvågning af kantbukkepresser

Telecentriske kamerasystemer egner sig perfekt til sikker overvågning af kantbukkepresser, fordi de altid gengiver objekter i samme størrelse – uanset afstanden til kameraet. De installeres på kantbukkepressens overvange og kører således med på overværktøjet.

Ved hele tiden at synkronisere dataene mellem kantbukkepressens CNC-styring, den sikre styring og det medkørende kamerasystem beregner den sikre styring pålideligt overværktøjets aktuelle position over pladen. Man kan også uden problemer overvåge specialpresser som f.eks. tandempresser alt efter beskyttelsesområdets rækkevidde.

De kamerabaserede beskyttelses- og målesystemer registrerer selv de mindste fremmedlegemer i beskyttelsesområdet mellem sende- og modtageenhed. Lysstrålerne overføres her via et telecentrisk objektiv fra senderen til modtageren, der sidder på kantbukkepressens modsatte side. Beskyttelsesområderne er anbragt foran, bag og under værktøjet. På denne måde forhindres farlig indgriben under bukningen fra alle sider af pressen.

Sikker overvågning af kantbukkepresser

Sammenligning af optiske, kamerabaserede og radarbaserede sensorer

Teknologi Måleprincip, funktion Applikationer Fordele
Sikkerhedslysgitre (optiske)
 • laser eller infrarød
 • registrerer statiske objekter
 • overvågning af 2D-områder
 • statisk installation
 • adgangs- og indgrebssikring
 • sikring af pladser til manuel indlægning
 • overtrædelsesbeskyttelse
 • fingerbeskyttelse
 • stor rækkevidde
 • korte reaktionstider
 • udvidede funktioner: muting, blanking, kaskadeopkobling
Sikkerheds-laserscannere
(optiske)
 • laser
 • registrerer forhindringer
 • overvågning af 2D-områder
 • stationære og mobile applikationer
 • stationær og mobil sikring af farlige områder
 • overtrædelsesbeskyttelse
 • adgangssikring med vertikale applikationer
 • præcis kantskarphed
 • hurtige reaktionstider
 • præcis definition af de arealer, der skal overvåges
 • ekstra funktioner: muting, blanking, serieforbindelse, encoderanalyse, konfigurationsomskiftning
Sikre radarsystemer
(RCS)
 • FMCW-radar: 24 GHz (elektromagnetisk energi)
 • registrerer vandbaserede og metalliske objekter
 • reagerer på bevægelse
 • volumenovervågning
 • overtrædelsesbeskyttelse
 • stationær og mobil sikring af farlige områder
 • adgangssikring 
 • meget modstandsdygtig mod eksterne miljøpåvirkninger
 • Self Teaching Background (STB)
 • funktioner: muting
Sikre kamerasystemer
 • telecentrisk objektiv (vision parallel)
 • LED-lys
 • sikring af kantbukkepresser
 • fingerbeskyttelse på kantbukkepresser

 

Komplet løsning til problemfrit samspil

I forbindelse med maskiners sikkerhedstekniske udstyr kommer det ikke kun an på de enkelte komponenter, men på, hvordan de spiller sammen! Når du får sikkerhedssensorer og analyseenheder fra samme producent, betyder det, at grænsefladerne mellem komponenterne allerede er optimalt tilpasset hinanden.

Spar dig selv for at pløje det ene datablad efter det andet igennem og læse omfattende tests, og få i stedet en komplet løsning fra Pilz!

Kontakt os nu!

Stationær zoneovervågning
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk