Visualisering til automatiseringssystemet PSS 4000

Øjet i automatiseringssystemet PSS 4000

Visualisering til automatiseringssystemet PSS 4000

Med den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu har du altid overblik over automatiseringssystemet PSS 4000: Både lokalt og via fjernadgang. PASvisu informerer dig hele tiden om dine maskiners og anlægs aktuelle proces! Dermed er det slut med maskinstilstandstider og langvarig fejlsøgning.

Ud over systemdiagnosen, som automatiseringssystemets hardware selv udfører, kan PASvisu også vise procesdiagnosen, som er projekteret i PAS4000. PASvisu viser denne diagnose på en PMI, en pc eller på smartphone og tablet. Sådan visualiserer du dine maskiner og anlæg enkelt og intuitivt!

Det ekstra plus:

PASvisu er optimalt tilpasset til automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz. Styringssoftwaren PAS4000 knyttes let til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed opstår der en perfekt symbiose af styring og visualisering – til alle faser i maskinens levetidscyklus.

Komplet overblik over automatiseringssystemet PSS 4000

  • Visualisering af alle procesværdier i automatiseringsprojektet
  • Fremtidssikret og platformsuafhængig
  • Fælles database PAS4000 og PASvisu
  • Kortere projekttider ved hjælp af sammenkædning mellem PAS4000 og PASvisu
  • Hurtigere udvikling, fordi den manuelle indtastning og tilknytning af variabler bortfalder
Komplet overblik over automatiseringssystemet PSS 4000

Visualisering som en del af automatiseringssystemet PSS 4000

Visualisering som en del af automatiseringssystemet PSS 4000

Du kan sammenkæde den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu direkte med styringsprojektet fra softwaren PAS4000. Dermed får du automatisk fuld adgang til alle procesvariabler, som er oprettet i projektet, samt automatiseringssystemets komplette navneområde. På denne måde udlæser du informationer som f.eks. projektets kontrolsum eller firmwareversionen i styringen PSSuniversal PLC. Dermed nyder du godt af kortere projekttider og hurtigere engineering.

PASvisu viser de projekterede moduler i styringen grupperet som fordefinerede felter. Alle softwaremoduler, som er anvendt i styringsprojektet, er automatisk til rådighed i PASvisu og kan anvendes direkte til den grafiske moduldiagnose. Alle relevante variabler er allerede sammenkædet med disse Pilz-hardware-felter. Diagnoselisten (alarmer og afhjælpende foranstaltninger) samt historikken kan også vises. Derudover er der et felt til rådighed med PSS 4000-hardwarens LED-status.

Klar til brug i alle brancher

Vores program: Visualiseringssoftware til PSS 4000

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk