Baggrundsinformationer

Som supplement til de aktuelle presseinformationer får du her yderligere informationer om virksomheden, vores produkter og brancherne.

Hvis du skal bruge flere baggrundsinformationer, kan du kontakte os.

Martin Kurth
Erhvervs- og fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Hansjörg Sperling-Wohlgemuth
Kongresadministration
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-239
E-mail: h.sperling@pilz.de

Sabine Karrer
Fag- og erhvervspresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Firmaportræt og CV for virksomhedsledelsen

Artikler med teknisk overblik

Omfattende Identification and Access Management regulerer adgangen til applikationen og sørger dermed for sikkerhedsfunktioners og -foranstaltningers integritet – inklusive Safety og Industrial Security.

Identification and Access Management: Helhedsorienteret sikkerhed ved hjælp af individuel autorisationsstyring

I industrimiljøet er det vigtigt på den ene side at beskytte mennesker (Safety) og på den anden side maskinen og følsomme data (Industrial Security). Manglende sikkerhed kan have forskellige konsekvenser: Lige fra forkert betjening over en ulykke til et alvorligt cyberangreb. Omfattende Identification and Access Management, som klart regulerer adgangsautorisationer, bidrager til et helhedsorienteret sikkerhedskoncept og effektive processer.

Download som PDF
Automatiseringsløsninger til hele emballageindustrien

Safe, secure og fleksible: Automatiseringsløsninger til hele emballageindustrien

Fleksible automatiseringsløsninger til Safety og Security indeholder fremtidssikrede teknologier og dermed større produktsikkerhed inden for automatisering af emballering. Her er grundlaget løsninger og produkter til primær, sekundær og slutemballage inden for sensorteknologi, styringsteknik, betjening og overvågning samt netværk.

Download som PDF

Sikrere og mere effektivt vareflow: Helhedsorienterede sikkerhedskoncepter for automatisering samt drift af førerløse transportsystemer

Mobile platforme som f.eks. førerløse transportsystemer (AGV-systemer) bidrager væsentligt til effektive processer inden for produktion og logistik. Mennesker og AGV-systemer skal beskyttes mod kollisioner, og nedetider skal undgås. Hvad kræver det? Den rigtige sikkerhedsløsning samt forståelse for den specifikke anvendelse og de normative rammer. Med en sådan helhedsbetragtning kan sikkerhed og produktivitet bringes til at harmonere på den bedst mulige måde – lige fra det enkelte køretøj til det komplette system.

Download som PDF
Knapenheden PITgatebox

Beskyttelsesdørsstyring 4.0: Ud over sikkerhed er effektivitet, rentabilitet og digitalisering nøgleaspekter for afskærmninger

Vi ønsker at opbygge færre barrierer mellem menneske og maskine. Men i mange applikationer er det påkrævet at sørge for den nødvendige sikkerhed ved hjælp af bevægelige afskærmninger – og samtidig skal man være opmærksom på produktionseffektiviteten. Beskyttelsesdøre som automatiseringsløsning inklusive styring af adgangsautorisationen (ved hjælp af et "digitalt nøglebundt") er sikkerhedskoncepter, som giver begge dele: Beskyttelse og effektivitet.

Download som PDF
Lysgitrene PSENopt II

Optimal barrierefri sikkerhed med lysgitrene PSENopt

Takket være ekstremt korte reaktionstider på ned til 6 ms og fravær af dødzoner rykker innovative sikkerhedslysgitre i dag endnu tættere på farezonen. Der, hvor der er brug for sikkerhed, fleksibilitet, enkel ledningsføring og hurtig idrifttagning, sætter sådanne lysgitre standarden i segmentet med barrierefrie sikkerhedsløsninger.

Download som PDF
PSENradar, PSENscan og PSENopt II

PSENradar, PSENscan og PSENopt II: Sikre radarsystemer og optoelektronisk sensorteknologi giver bedre produktivitet

Ved områdesikring af maskiner og anlæg bør der være overensstemmelse mellem sikkerhed, brugervenlighed og produktivitet. Hvis personer ofte har behov for at træde ind i farezonen, eller der skal tilføres materiale, er optiske beskyttelsesanordninger velegnede til sikring af ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger. Til disse hører radarsystemer samt de optoelektroniske sensorer lysgitre og laserscannere. Det afhænger først og fremmest af anvendelsessituationen, hvilken sensortype der skal anvendes.

Download som PDF
myPNOZ Creator

myPNOZ: den nye generation af modulopbyggede sikkerhedsrelæer

I digitaliseringens tidsalder flyttede Pilz i 2021 igen milepælene for sikker automatisering: Den væsentligste egenskab ved myPNOZ er en ny, komplet digital proces, der både omfatter udarbejdelse, simulation, bestilling og idrifttagning. Det yngste medlem er dermed verdens første sikkerhedsrelæ i batchstørrelse 1.

Download som PDF
PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: en effektiv, konfigurerbar lille styring til effektive og fleksible automatiseringsprojekter

Produktserien med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 knytter uden problemer an til pålideligheden og succesen med den certificerede og globalt etablerede første PNOZmulti-generation, PNOZmulti Classic.

Download som PDF
ROS-moduler

ROS-moduler – den producentuafhængige open source-software

Med ROS-modulerne tilbyder vi brugerne ROS-pakker direkte fra manipulator-producenten. Disse moduler opfylder de industrielle kvalitetskrav og kan straks tages i brug i industrielle miljøer og inden for servicerobotteknologien.

Download som PDF
Jernbaneteknik

Jernbaneteknik

Pilz udarbejder løsninger til overvågning af jernbaneoverskæringer, sikre sporskifter og beskyttelse i forbindelse med persontransport.

Download som PDF
Industrie 4.0

Industrie 4.0

Pilz leverer allerede nu løsninger til Industrie 4.0 og dermed til fremtidens automatisering, der opfylder de væsentlige krav til distribuerede og modulopbyggede systemer.

Download som PDF
Automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS 4000

Vi understøtter dig med automatiseringssystemet PSS 4000 som optimal løsning til problemfri produktion – både når det gælder sikkerhed og automatisering! PSS 4000 er allerede afprøvet med succes i praksis i mange applikationer inden for forskellige brancher.

Download som PDF
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk