Robotteknologi

Menneske-robot-samarbejde. Det er helt sikkert!

Menneske-robot-samarbejde

Arbejdsforløb bliver mere og mere effektive, jo tættere mennesker og maskiner samarbejder. Sikker interaktion mellem menneske og robot kræver i stigende grad nye teknikker og løsninger. Derudover stiger kravene til sikkerheden, jo tættere mennesker og maskiner kommer på hinanden.

For at kunne dokumentere det nødvendige sikkerhedsniveau skal den komplette sikkerhedsfunktion, fra sensor over logik til aktuator, tages i betragtning. Kun hvis alle disse faktorer fungerer i et koordineret samspil, kan man sørge for et sikkert menneske-robot-samarbejde.

Serviceydelser gennem et robotsystems livsfaser

Alle robotapplikationer skal sikkerhedsteknisk set betragtes hver for sig. Pilz hjælper dig med et program af serviceydelser, der er tilpasset et robotsystems forskellige livsfaser: Fra applikationsanalyse over risikovurdering i overensstemmelse med EN ISO 12100 til CE-mærkning.

Vores sikkerhedsløsninger opfylder kravene i DIN EN ISO 10218-2 og ISO/TS 15066. Serviceprogrammet afrundes af vores kursustilbud om emnet robotsikkerhed.

Robotapplikation

Passende sensor- og styringsteknologi til robotapplikationen

Vi hjælper dig selvfølgelig også på vej til den sikre robot med sikre styringssystemer og sikker sensorteknologi . Få mere at vide om vores brede produktprogram!

Den sikre sensorteknologi PSEN

Pilz er din partner til sikker automatisering af din robotapplikation

Applikation med menneske-robot-samarbejde
  • Serviceydelsesportefølje tilpasset til et robotsystems livsfaser – fra procesanalyse over risikovurdering til CE-mærkning
  • Sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med standarderne, bl.a. DIN EN ISO 10218- 2 og ISO/TS 15066
  • Kollisionsmåling i overensstemmelse med grænseværdierne i ISO/TS 15066
  • Kurser om kravene til robotsikkerhed
  • Sikre styringssystemer, drevteknik og sensorteknologi til sikring af beskyttelseszoner
  • Aktiv medvirken i det internationale udvalg for standarder til sikkert menneske-robot-samarbejde
  • Samarbejde med førende forskningsorganer

Downloads

Nyhed: Pilz som partner i Rossini-projektet

Pilz er partner i Rossini – et projekt som skal optimere og udbrede applikationer med menneske-robot-samarbejde. Det blev igangsat af Horizon 2020, EU’s program til fremme af forskning og innovation. I alt støtter 13 virksomheder fra 7 lande projektet med at forene teori og praksis i samarbejdet mellem menneske og maskine. Navnet Rossini er sammensat af “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing".

Gå til projektet

Inden for projektets rammer skal der udvikles en disruptiv, inhærent sikker hardware-software-platform til udvikling og brug af menneske-robot-samarbejdet inden for produktionsområdet. Kombinationen af mere innovativ sensor-, driv- og styringsteknologier og integrationen heraf i et åbent udviklingsmiljø giver i form af ROSSINI-platformen en række værktøjer, som gør det muligt at udbrede applikationer med menneske-robot-samarbejde. Disse teknologier blev udviklet af markedets førende inden for deres område. Den menneskelige operatør og robotten smelter sammen til et team og øger på den måde kvaliteten af arbejdspladsen, produktionens fleksibilitet og produktiviteten.

Pilz som pioner inden for innovation

Pilz har helt fra starten støttet ROSSINI-projektet som teknisk manager. Pilz varetager også områderne robotteknologi-manipulator og sensorudvikling.
Hvilke bevæggrunde havde Pilz for at medvirke i Rossini? ”For Pilz og Pilz’ kunder opstår der en ægte merværdi”, mener Hr. Castro og Hr. Schweiker, som begge er Rossini-projektledere for Pilz. ”For os som virksomhed er det vigtigt at bidrage til den aktuelle forskning og videreudvikling af menneske-robot-samarbejdet og på den måde støtte fremskridtet især inden for sikkerhedsområdet. Derudover er det vigtigt for os som udviklere at pleje en aktiv udveksling mellem eksperter og førende på verdensmarkedet på tværs af brancher.”

Har du flere spørgsmål? Kontakt os!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk