Ostfildern, 15. maj 2023

Pilz på Thermprocess 2023, hal 09, stand B10 – sikre brænderstyringssystemer til fyringsanlæg – Safety all-inclusive, når det går hedt til!

På THERMPROCESS, den internationale fagmesse for termisk procesteknologi, præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sine brænderstyringssystemer, som kan bruges til at styre og overvåge brændere i overensstemmelse med standarderne. De fejlsikre systemer fra Pilz til industriel fyringsteknik styrer og overvåger både fyringsanlægget og forskellige brændertyper. Brugerne får sikker hardware og software som en komplet pakke fra samme leverandør til deres fyringsanlæg. Både systemerne og softwaren fra Pilz er certificeret i henhold til de gældende standarder for termiske processer, dampkedelanlæg, automatiske fyringssystemer og brændere.

De sikkerhedsfunktioner på fyringsanlæg, som styres og overvåges af hardware og software fra Pilz, er f.eks. tryk-, temperatur- og flammeovervågning, sikker gennemførelse af sekvensen for opstart (forskylning, tænding osv.) og slukning (efterbrænding, nedlukning osv.) af brænderanlægget. Hertil kommer sikker overvågning af brændstof/luft-forholdet samt styring af ventiler, spjæld og aktuatorer samt opstart og
nedlukning af ventiler og endelig styring og overvågning af højtemperaturanlæg.
Ud over metalbearbejdning omfatter anvendelsesområderne glas- og keramikindustrien, fødevare- og konfektureindustrien samt rørsukker- og ethylalkoholproduktion, papirindustrien og bilsektoren samt petrokemi og gasforarbejdning.

Ét modul til hele brænderapplikationen
Pilz har sit basismodul PNOZ m B1 Burner til den sikre, lille styring PNOZmulti 2 med på messen i Düsseldorf. Det sørger samtidigt for sikker overvågning og sikker styring af fyringsanlæg med blot ét system. Basismodulet styrer og overvåger både selve brænderen og det komplette fyringsanlæg. Dette er muligt med brænderfunktionsmodulet i softwaren. Det har samme udvidede funktionalitet som et fleksibelt konfigurerbart, elektronisk, automatisk fyringssystem – der kan konfigureres op til 12 brænderfunktionsblokke pr. basismodul, dvs. at brænderne styres og overvåges sikkert. Hertil hører forskellige brændertyper som f.eks. brændere med og uden flammevagt, direkte eller indirekte tænding samt drift ved lave eller høje temperaturer. Dermed sparer brugerne tid ved planlægning og engineering af deres fyringsanlæg.

Implementer også store brænderprojekter sikkert
Pilz har sit automatiseringssystem PSS 4000 til implementering af store brænderprojekter med på standen. Det muliggør en løsning med PSSuniversal PLC-styringer i kombination med de dertil hørende I/O-moduler, der kan tilpasses individuelt – alle
styringssystemer kan udformes, så de passer perfekt til kundernes krav, når det gælder brændere. Det åbent udformede PSS 4000 gør det muligt at styre alle brændere i applikationen decentralt, næsten uanset antallet af brændere, der skal styres, og deres fysiske placering. Systemet kan endvidere bruges som selvstændig styring eller som del af et netværk. Den integrerede og omfattende diagnose øger brænderområdets produktivitet.

Certificeret til international brug
Et brænderstyringssystem til automatisk drift af et brænderanlæg skal overholde en lang række internationale standarder. Systemer fra Pilz opfylder forskellige nationale og internationale standarder: Ud over TÜV-certificeringen i henhold til de europæiske standarder EN 298 og EN 50156-1 samt EN 50156-2 opfyldes f.eks. også certificeringen i henhold til UL 60730-1 og UL 60730-2-5 fra Underwriters Laboratories (UL) samt kravene i henhold til NFPA 85, NFPA 86 og NFPA 87 for USA og Canada samt AGA, Australian Gas Association. Certificeringerne giver virksomheder og brugere mulighed for at få adgang til de relevante markeder. På Pilz' messestand rådgiver eksperterne fra Pilz om alle spørgsmål vedrørende standarder.

Du finder yderligere oplysninger om messedeltagelsen her.

På THERMPROCESS, den internationale fagmesse for termisk procesteknologi, præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sine Burner Management-systemer, som kan bruges til at styre og overvåge brændere i overensstemmelse med standarderne. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
På THERMPROCESS, den internationale fagmesse for termisk procesteknologi, præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sine Burner Management-systemer, som kan bruges til at styre og overvåge brændere i overensstemmelse med standarderne. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

På THERMPROCESS, den internationale fagmesse for termisk procesteknologi, præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sine Burner Management-systemer, som kan bruges til at styre og overvåge brændere i overensstemmelse med standarderne. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk