Ostfildern, 25. feb. 2020

Den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 med nye funktioner til Safety og Industrial Security / Pilz på Hannover-messen 2020 (hal 9, stand D 17) – safe and secure med system!

Ved valg af driftstype og styring af adgangsautorisation overtager den konfigurerbare, sikre lille styring PNOZmulti 2 nu flere opgaver i forbindelse med Industrial Security og Safety (maskinsikkerhed): Som systemløsning muliggør PNOZmulti 2 i netværk med udlæsningsenheden PITreader fra driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode omfattende adgangskontrol samt funktionelt sikkert valg af driftstype. Den står til rådighed fra version 10.12 af det tilhørende softwareværktøj PNOZmulti Configurator.

Systemløsningen med den lille styring samt driftstypevælger- og adgangsautorisationssystem sørger dermed for produktionsforløb på maskiner, der både er sikre, effektive og brugervenlige.

Administrer adgang sikkert og mere rentabelt
I netværk med udlæsningsenheden PITreader i driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode overtager PNOZmulti 2 en effektiv adgangsstyring. En nyhed er tilslutningen af op til fire PITreader-udlæsningsenheder til basismodulet PNOZ m B1 i den lille styring PNOZmulti 2. På denne måde kan også maskiner i netværk nu styres sikkert. Det giver en rentabel løsning, fordi omkostningerne til hardware kan minimeres.
Mulighederne med denne udvidede systemløsning rækker lige fra enkel frigivelse over autentificering af bestemte maskindelfunktioner til en kompleks, hierarkisk autorisationsmatrix. Dermed kan adgangsautorisationer med høj grad af beskyttelse mod manipulation konfigureres brugervenligt. Det forenkler manipulationsstyringen, og brugerne nyder godt af mindre maskinstilstand.

Ingen problemer med valg af driftstyper
Med funktionsmodulerne i forbindelse med PITreader er det enkelt at konfigurere et sikkert driftstypevalg op til PL d / SIL CL 2 på maskiner og anlæg. Til sikkert valg af driftstype kan du her vælge mellem to nye, komfortable applikationsløsninger, enten via knapper eller touch-panel. Autorisationen til valg af driftstype sker ved begge varianter via udlæsningsenheden PITreader og passende konfigurerede RFID-nøgler.

Alternativ nr. 1: Effektiv plads og hardware
Driftstypen kan vælges med gængse trykknapper. Brugerne får merværdi med det nye flerknapselement PIT oe4S fra Pilz: Det omfatter op til fem driftstyper. De kan vælges separat med de fire enkeltknapper på flerknapselementet. Den pladsbesparende løsning kan integreres i betjeningspanelet og gør flere enkeltknapper overflødige. Den sikkerhedstekniske analyse af driftstypen sker ved denne variant via PNOZmulti 2. Varianten er generelt et omkostningseffektivt alternativ, fordi omkostninger til yderligere visualiseringshardware bortfalder.

Alternativ nr. 2: Til vidtforgrenede anlæg
Hvis brugerne skal bevare det fulde overblik over deres anlæg, kan du som alternativ også implementere det sikre valg af driftstype via betjenings- og visualiseringsterminalerne PMIvisu fra Pilz. Denne variant via touch-panel er især en fordel ved vidt forgrenede anlæg med flere arbejdsområder langt fra hinanden.

Pilz udstiller i hal 9, stand D17. Du finder yderligere oplysninger her

Yderligere oplysninger om den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 finder du her

Den sikre, konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz overtager som noget nyt ikke kun opgaver inden for maskinsikkerhed (Safety), men også adgangskontrol (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Den sikre, konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz overtager som noget nyt ikke kun opgaver inden for maskinsikkerhed (Safety), men også adgangskontrol (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Den sikre, konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz overtager som noget nyt ikke kun opgaver inden for maskinsikkerhed (Safety), men også adgangskontrol (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk