Ved hjælp af lysgitre kan du sørge for sikring af åbne farezoner og steder, hvor man kan række ind

Hvornår egner sikkerhedslysgitre sig til sikring af farlige områder? Anvend sikkerhedslysgitre, når du ønsker at sikre åbne adgange samt steder, hvor man kan række ind til farlige områder. Lysgitre er især det rigtige valg ved applikationer, hvor der aktivt skal gribes ind i produktionsprocessen, f.eks. ved tilførsel og udtagning af materiale.

Adgangssikring ved robotceller

Adgangssikring ved robotceller

Ønsker du at sikre adgangen til din robotcelle uden beskyttelsesbarrierer? Især sikkerhedslysgitreegner sig til barrierefri adgang. De overvåger adgangen til farezonen og slukker for robotten på en sikker måde, så snart de registrerer, at en person har fået adgang. For at genstarte robotten skal der kvitteres via styringen.

Flersidig sikring af robotter

I stedet for at sikre robotter med beskyttelsesbarrierer kan sikringen foretages helt enkelt med en kombination af et lysgitterpar og to spejlsøjler. Spejlsøjlerne omdirigerer lysgitrenes lysstråler, således at ét lysgitterpar er tilstrækkeligt til overvågning af alle tre tilgængelige sider. På denne måde overvåger du ikke kun adgangen til farezonen sikkert, du sparer samtidig plads, omkostninger og klargøringstid!

Robotceller

Sikring af presser

Adgangssikring ved presser

Ved sikring af presser er der behov for robuste lysgitre med en hurtig reaktionstid og et højt Performance Level. Brug lysgitre med fingerbeskyttelse til at beskytte dine medarbejdere mod kvæstelser på pressen! Så snart lysgitrene registrerer en finger i deres beskyttelseszone, standses pressen på en sikker måde.

Flersidig sikring af presselinjer

Ved store presselinjer skiftes der regelmæssigt værktøj. Værktøjerne køres her f.eks. via skinner ud af og ind i presserne. Her skal ind- og udkøringsområdet sikres. Spar plads, omkostninger og klargøringstid! Det gør du helt enkelt ved at kombinere et lysgitterpar med to spejlsøjler. Spejlsøjlerne omdirigerer lysgitrenes infrarøde stråler. På denne måde skal du kun bruge et lysgitterpar til at sikre alle tre sider, som skal overvåges!

Sikring af presselinjer

Sikring af tætliggende arbejdspladser

Sikring af tætliggende arbejdspladser

Hvis flere arbejdspladser befinder sig umiddelbart i nærheden af hinanden, kan lysgitrene forstyrre hinanden. Ønsker du at forhindre forstyrrelser? Så brug lysgitre med integreret kodning! Kodede lysgitre forstyrrer ikke hinanden, selvom de er tæt på hinanden. Dette gælder især, hvis det første lysgitterpars sendeenhed sender stråler hen mod det andet lysgitterpars modtageenhed. I dette tilfælde kan du konfigurere lysgitterparrene med forskellige strålekoder, f.eks. kode A og kode B.

Sikring af transportbånd med muting ved tilførsel/bortskaffelse af materiale

Hvis der tilføres og bortskaffes materiale via et transportbånd, muliggør lystæpper med muting en problemfri afvikling. Det sker især ved transport af pakker i logistikcentre og lagerrum. Ved L-muting er det kun muligt at transportere materiale i en retning (fremad). Ved hjælp af T-muting kan der transporteres materiale i begge retninger (fremad og tilbage).

Pakken registreres af mutingsensorerne og må gerne bevæge sig gennem beskyttelseszonen. I denne periode lyser mutinglampen. Derudover overvåges transportbåndets hastighed, og dataene sendes videre til styringen.

Sikring af transportbånd

Sikring af tilførsel og bortskaffelse af materiale med blanking

Sikring med blanking

Hvordan kan objekter afblændes, som stikker ind i lystæppernes beskyttelseszone? Her er det bedst at bruge lystæpper med fixed eller floating blanking!

Fixed blanking er nødvendig, når objekter permanent passerer lystæppernes beskyttelseszone og dermed afbryder lystæppets stråler. Floating blanking anvendes, når objekter permanent stikker ind i lystæppernes beskyttelseszone, men samtidig bevæger sig (f.eks. kabler) og dermed afbryder bestemte stråler i lystæppet. Den farlige bevægelse stoppes i begge blanking-typers tilfælde, når der rækkes ind i beskyttelseszonen uden for det afbrudte område.

Adgangssikring med overtrædelsesbeskyttelse

Ønsker du ikke kun at sikre adgangen til farlige områder, men også at sikre selve farezonen? Så har du behov for et sikkerhedskoncept med overtrædelsesbeskyttelse. Til dette formål er kaskadeopkoblede lysgitre ideelle. Her forbinder du to lysgitre til hinanden ved hjælp af et kaskadeopkoblingskabel. Flere kaskadeopkoblede lysgitre danner en sammenhængende beskyttelseszone og fungerer som ét enkelt lysgitter. For at forhindre genstart af den farlige bevægelse kan du ikke kvittere ved en sådan applikation.

Sikring med overtrædelsesbeskyttelse

Sikring af applikationer med begrænset plads

Sikring af applikationer med begrænset plads

Ved sikring af produktionsmetoder som f.eks. gravering og fræsning er især smalle lystæpper velegnede. Her tæller hver eneste centimeter nemlig ved konstruktionen! Lystæpperne overvåger, om der rækkes ind i det farlige område, uden at fylde ret meget. Når beskyttelseszonen betrædes, afbrydes maskinens bevægelse på en sikker måde.

Lineær kaskadeopkobling til applikationer med begrænset plads

Anvender du maskiner med åbne indgrebsområder som f.eks. bestykningsanlæg til overflademonterede komponenter? Har du begrænset plads til anbringelse af sikkerhedssensorer? Så skal du bruge smalle lysbomme til sikring af din maskine! Ved lange maskiner kan du kaskadeopkoble lysgitrene lineært ved hjælp af kaskadeopkoblingskabler og på denne måde få et sammenhængende beskyttelsesområde. Så snart lysgitrene registrerer, at der rækkes ind i beskyttelsesområdet, stoppes anlægget på en sikker måde.

Sikring med lineær kaskadeopkobling
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk