Sikker emballeringsautomatisering

Fleksible løsninger til Safety og Security ved automatisering af emballering

Automatiseringsprocesser inden for emballageindustrien

Effektive emballeringsprocesser kræver en høj grad af automatisering i emballageindustrien. Samtidig stiller maskindirektivet grundlæggende krav til emballeringsautomatiseringens Functional Safety. Især i forbindelse med automatisering af emballering når det gælder den primære emballage, en såkaldt kritisk infrastruktur, stilles der meget høje krav til de anvendte produkters robusthed og beskyttelsen mod manipulation. Emballeringslinjerne er omfattet af et stort antal rengøringsprocesser og strenge kvalitetskontroller. Fremstillingsprocessers kontrollerbarhed er lige så vigtig som databeskyttelse samt de enkelte medarbejderes adgangs- og autorisationsstyring.

Vores løsninger til automatisering af emballering – i alle faser

Vi klarer det sammen

Vi hjælper producenter af og driftsansvarlige for emballagemaskiner med at implementere deres emballeringsautomatisering. Vi står til rådighed for både nationale og internationale virksomheder som en anerkendt og pålidelig udbyder af serviceydelser inden for maskinsikkerhed.

Brug fremtidssikre og intelligente teknologier og løsninger til Safety og Security, og nyd godt af det omfattende program af serviceydelser, der rækker lige fra risikovurdering til komplet engineering. Med baggrund i mere end 30 års brancheerfaring tilbyder vi praktisk anvendelige svar på alle generelle og branchespecifikke spørgsmål om sikkerhed.

Vores program af serviceydelser fastlægger dine behov og vurderer de risici, der findes konkret direkte ved maskinen. Vi ledsager den komplette engineering-proces, overtager CE-mærkningen i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF og skaber dermed international retssikkerhed for dit emballeringsanlæg og dine medarbejdere.

Personer ved emballagemaskinen

Dine fordele

  • Omfattende produktsortiment og program af serviceydelser til emballageindustrien
  • Helhedsløsninger til Safety og Security
  • Individuel rådgivning, der giver behovsorienterede løsninger
  • Knowhow om internationale standarder og direktiver takket være mange års brancheerfaring
  • Risikoanalyse og sikkerhedskoncept for hele maskinparken
  • Fleksibilitet takket være åbne interfaces og en decentral systemarkitektur
  • Tids- og omkostningsbesparelser ved hjælp af enkel konfigurations- og programmeringssoftware
Digitalt showroom

Se vores 3D-emballeringsmaskine i det digitale showroom, og få endnu mere at vide om automatiseringsløsningerne inden for emballageteknik.

Start den virtuelle rundvisning

Optimering af det samlede anlægs effektivitet ved hjælp af komplette automatiseringsløsninger

Billede af den komplette emballeringsmaskine

En vigtig indikator for en høj produktivitet og for rentabilitet inden for emballageteknik er anlæggets samlede effektivitet (OEE – overall equipment effectiveness). Den fastlægger en emballeringslinjes værdiskabelse og kan hurtigt vise et anlægs produktivitet. Sikre automatiseringsløsninger er grundlaget for et anlægs samlede optimerede effektivitet. På denne måde beskytter maskinsikkerhed ikke kun mod ulykker, der kan undgås, men bidrager også til en rentabel og effektiv emballeringsproces (færre stilstandsperioder, inddragelse af kapacitetsplanlægning (Predictive Maintenance)).

Rentabiliteten kan også forbedres i takt med de nye muligheder i forbindelse med Industrie 4.0. Det centrale punkt for reduktion af de samlede driftsomkostninger (TCO – total cost of ownership) er garantien for menneskers og maskiners sikkerhed. En absolut nødvendighed for optimeret drift er et individuelt sikkerhedskoncept til dine emballeringsmaskiner. Derudover får især området Industrial Security en vigtigere og vigtigere rolle, når det gælder beskyttelsen af slutkunders følsomme data i netværksforbundne anlæg.

Yderligere oplysninger om emballageindustrien hos Pilz

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk