Sikker automatisering inden for emballageindustrien

Rentable og fleksible løsninger til automatisering af dine emballageanlæg

Automatisering inden for emballageteknik

Effektive og rentable emballeringsprocesser kræver en høj grad af automatisering. Samtidig stiller maskindirektivet grundlæggende krav til emballeringsmaskinernes funktionelle sikkerhed. I praksis drejer det sig om at få sikkerhed, automatisering og rentabilitet til at gå op i en højere enhed. Anvendelse af vores sikre sensorer, styringer og drev, inklusive den egnede software til konfiguration, diagnose og vedligeholdelse, rummer et stort potentiale for besparelser og produktivitetsstigninger.

Ved implementering af dine automatiseringsprojekter hjælper vi dig med vores brancheerfaring og vores omfattende sortiment af produkter og serviceydelser til emballageindustrien. Brug komplette automatiseringsløsninger med komponenter fra Pilz, der er nøje tilpasset hinanden.

Vores løsninger til emballageteknik

Optimering af det komplette anlægs effektivitet (OEE – overall equipment effectiveness) ved hjælp af komplette automatiseringsløsninger

Netop i takt med de nye muligheder i forbindelse med Industrie 4.0 og de dermed forbundne forenklinger inden for drift og vedligeholdelse af emballageanlæg kan rentabiliteten forbedres. Det centrale punkt for reduktion af de samlede driftsomkostninger (TCO – total cost of ownership) er garantien for menneskers og maskiners sikkerhed. En absolut nødvendighed for optimeret drift er et individuelt sikkerhedskoncept for dine emballagemaskiner, uanset om der er tale om primær emballage, sekundær emballage eller slutemballage. Derudover får især Industrial Security en vigtigere og vigtigere rolle – især når det gælder beskyttelsen af følsomme data i netværksforbundne anlæg.

En af de vigtigste indikatorer for en høj produktivitet og dermed også for rentabiliteten inden for emballageteknik er anlæggets samlede effektivitet (OEE – overall equipment effectiveness).
Den viser en emballeringslinjes værdiskabelse og et anlægs produktivitet med et enkelt blik.
Sikre automatiseringsløsninger er grundlaget for et anlægs samlede optimerede effektivitet. På denne måde beskytter maskinsikkerhed ikke kun mod ulykker, der kan undgås, men bidrager også til en rentabel emballeringsproces, f.eks. fordi antallet af stilstandsperioder reduceres.

Vores knowhow inden for emballageindustrien:

  • Omfattende produktsortiment og program af serviceydelser til emballagebranchen
  • Individuel rådgivning, der giver behovsorienterede løsninger
  • Sikkerhedsanalyse af maskinparken
  • Rentabel vedligeholdelse og diagnose ved hjælp af skræddersyede løsninger
  • Tids- og omkostningsbesparelser med individuelt udarbejdede løsninger ved hjælp af enkel konfigurations- og programmeringssoftware
  • Forbundne kommunikationsnetværk og decentrale systemarkitekturer
  • Intelligent sammenkædning af sikkerhed og standardstyringsopgaver

Kontakt os nu!

Personlige oplysninger


Jeg er bekendt med, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun kan anvendes til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Du kan altid tilbagekalde den følgende samtykkeerklæring (en e-mail er tilstrækkelig). Jeg giver mit samtykke til, at Pilz opbevarer og anvender mine ovennævnte data internt, således at jeg, også efter at min forespørgsel er behandlet, kan blive informeret om produkter og serviceydelser fra Pilz.

* Obligatorisk felt
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk