Ostfildern, 20. sep. 2022

Pilz på SPS Smart Production Solutions 2022 (hal 9, stand 370) – Komplette automatiseringsløsninger til Safety og Security - "Safe og Secure" – videreudvikling af automatisering!

Under messens motto "Be safe and secure" fokuserer Pilz på den internationale fagmesse SPS Smart Production Solutions (Nürnberg, 08. - 10.11.2022) på automatiseringsløsninger, der både omfatter Safety og Industrial Security på maskiner og anlæg. Det indholdsmæssige fokus: Løsninger til adgangsstyring samt sikring af mobile maskiner og deres farlige områder.

På SPS, der allerede afvikles i starten af november 2022, vil gæsterne på Pilz-standen opleve, hvordan førerløse transportsystemer (AGV-systemer) kan automatiseres og anvendes på en måde, så der tages hensyn til alle lokale og infrastrukturelle forhold. Her er målet: At øge produktiviteten i intralogistikken.
Andre fokusområder fra Pilz på messen i Nürnberg er nyheder inden for området betjening og overvågning i forbindelse med Identification and Access Management (I.A.M.) samt innovative funktioner til sikkerhedslysgitteret PSENopt II.
Oveni kommer et jubilæum: For 20 år siden præsenterede Pilz i Nürnberg markedet for sin lille styring PNOZmulti – "ledningsføring med musen" var dengang en banebrydende nyhed. Det var en verdensnyhed at have mulighed for at udarbejde et sikkerhedskredsløb ved hjælp af et let håndterbart, grafisk baseret konfigurationsværktøj – uden viden om et "avanceret" programmeringssprog. Dermed lukkede man hullet mellem fast forbundne sikkerhedsrelæer og frit programmerbare sikkerhedsstyringer. I dag kan de besøgende hos Pilz på messen i Nürnberg få information om nyheder i forbindelse med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2: Der er nu et nyt "power"-basismodul og integration af Security til rådighed i produktserien.

Mere basis-power og Security ombord
Sikre styringer skal som kernen i maskiner og anlæg styre mange forskellige funktioner Safe and Secure samt præstationsorienteret i effektive og fleksible automatiseringsprojekter. I Nürnberg viser automatiseringsvirksomheden den nyeste sikre og rentable løsning til små maskiner fra serien af små styringer PNOZmulti 2: Med en bredde på kun 22,5 millimeter har det ekstremt smalle standalone-basismodul PNOZ m C0 et sikkerhedsrelæs konstruktionsmæssige egenskaber, men er samtidig lige så effektivt som en konfigurerbar sikkerhedsstyring. Derudover sørger en Security Key Manager på det nye standalone-basismodul for kryptering af modulets data samt konfiguration. Det er umuligt at få adgang uden den nødvendige adgangskode – Industrial Security onboard! 

Sikker adgang: slank styring af intelligente nøgler 
Det er nødvendigt med ekstra sikkerhed, når der er tale om adgangsautorisation: Intuitive betjeningssystemer, hvor kun autoriserede personer får adgang til applikationen, er en nødvendighed i forbindelse med indkapslede maskiner og komplekse anlæg med farlige områder. Pilz demonstrerer på sin messestand, hvordan brugerne får hjælp i form af en digital vedligeholdelsessikring. "Key in pocket" beskytter operatøren mod, at en maskine genstarter uden tilladelse under vedligeholdelsen. En eller flere brugere godkendes ved udlæsningsenheden PITreader med RFID-transpondernøgler. Samtidig tildeles der et individuelt Security-ID, som lagres centralt i sikkerhedsstyringen. Når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet, logger alle personer ud, og registreringen af Security-ID'erne fjernes fra den sikre liste. Det beskytter maskinen mod manipulation og operatøren mod utilsigtet genstart.
Ved implementeringen af Identification Access Management (I.A.M.) fokuseres der også på emnet fleksibilitet. Pilz præsenterer den nye udlæsningsenhed PITreader card unit: Via denne identificerer operatørerne sig med RFID-nøgler i det nye kort- og stickerformat. Merværdi: Man kan også bruge RFID-kompatible kort, som allerede er til rådighed i virksomheden.

Mobile Safety – og som noget nyt også Security!
Safety og Security skal også være en del af mobile applikationer. Produktiviteten i materialeflowet skal harmonere så godt som muligt med sikkerheden – uanset om det er i forbindelse med skinnebundne eller frit navigerende AGV-systemer. I Nürnberg præsenterer Pilz sin nye løsningspakke til sikring af AGV-systemer: Den komplette løsning fra Pilz består af sikker områdeovervågning med sikkerhedslaserscanneren PSENscan til kollisionsbeskyttelse af mennesker og AGV-systemer, de modulopbyggede analyseenheder PNOZmulti 2 og myPNOZ samt Industrial Firewall SecurityBridge, der nu for første gang også sørger for manipulationsbeskyttelse på mobile applikationer. Dermed er Security også med "onboard"!

Muting på en mere fleksibel måde
Muting muliggør materialetransport ind og ud af farlige områder, mens produktionen er i gang, og sikrer dermed en mere kontinuerlig produktionsproces. Muting-funktionen kan i forbindelse med sikkerhedslysgitrene PSENopt II nu for første gang også konfigureres helt fleksibelt. Til dette formål præsenterer Pilz på SPS nye muting-arme, der monteres horisontalt på sikkerhedslysgitteret PSENopt II. Muting-armenes sensorer kan via en rasterfinindstilling positioneres helt frit og dermed individuelt. Brugerne kan således konfigurere meget forskellige beskyttelsesområder, – uanset om det er L-, T- eller X-muting – og altid implementere "deres" behov. Dermed kan produktionsprocesser inden for emballagebranchen eller logistik ved hjælp af muting-armene udformes særdeles effektivt og uden unødvendige stilstandsperioder.

Du finder yderligere oplysninger om Pilz på SPS Smart Production Solutions 2022 her.

Under messens motto
Under messens motto

Under messens motto "Be safe and secure" fokuserer Pilz på den internationale fagmesse SPS Smart Production Solutions (Nürnberg, 08. - 10.11.2022) på automatiseringsløsninger, der både omfatter Safety og Industrial Security på maskiner og anlæg. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: