Miljø

Reducer emissioner

Symbol planet på grøn baggrund

Som "ambassadører for sikkerhed" er det vores mål at forbedre sikkerheden for mennesker og maskiner globalt. Hertil hører også miljøet, som vi lever og arbejder i. Hos Pilz er vi bevidste om, hvor og hvor høje vores drivhusgasemissioner er. Det er vores mål som globalt team at reducere emissionerne så meget som muligt med egnede foranstaltninger.

Først når vi ikke kan identificere yderligere foranstaltninger, skal de uundgåelige emissioner kompenseres. Her er det ekstra vigtigt for os, at foranstaltningerne sker regionalt.

Energi- og miljøledelse

Med den integrerede energi- og miljøledelse overvåger Pilz kontinuerligt sin energieffektivitet og sit miljøbidrag for at identificere svagheder og undgå spild. Målet er løbende at forbedre energieffektivitet og miljøbeskyttelse. 

Pilz har helt siden marts 2016 haft et energiledelsessystem i overensstemmelse med ISO 50001 og et miljøledelsessystem i overensstemmelse med ISO 14001. Disse systemer anvendes til bæredygtig implementering af målet om at arbejde og producere miljøvenligt og energieffektivt.

Portræt af en mand foran en væg med certifikater i baggrunden

Leverandører

Transporten og forproduktionen af komponenter påvirker vores miljø betydeligt. Derfor opstiller vi retningslinjer for vores leverandører og kræver en mere bæredygtig orientering. Leverandørerne er derfor dybt integreret i håndteringen af forurenende stoffer hos Pilz. Emnerne energieffektivitet og miljøbeskyttelse er et yderligere beslutningskriterium ved indkøb af produkter og serviceydelser.

Foto Ostfildern Pilz bygning

Energieffektiv bygningsstyring

Over hele verden lægger Pilz vægt på energieffektiv bygningsstyring ved planlægning af nye og eksisterende bygninger.

Hertil hører f.eks.:

  • Integreret geotermisk anlæg i produktionsbygninger
  • Solcelleanlæg på Pilz-bygningerne i hovedafdelingen i Ostfildern
  • Grøn elektricitet i hovedafdelingen i Ostfildern
  • Løbende udvidelse af vedvarende varmeproduktion på verdensplan

Engagement i bæredygtighed og miljøbeskyttelse

Initiativet Blue Competence

Pilz er medlem af initiativet Blue Competence, et bæredygtighedsinitiativ fra VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Blue Competence er et netværk for maskin- og anlægsopbygning i forbindelse med bæredygtighed og samler VDMA's ressourcer, knowhow og styrker. Med vores partnerskab forpligter vi os til at overholde de 12 bæredygtighedsprincipper for fremstilling af maskiner og anlæg (www.bluecompetence.net/about).

ÖKOPROFIT-certifikatet

Pilz blev allerede i 2007 præmieret af byen og regionen Esslingen med ÖKOPROFIT-certifikatet for sine aktiviteter til beskyttelse af miljøet.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk