Kvalitet hos Pilz

Kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001

Pilz er som "ambassadør for sikkerhed" en pålidelig partner på verdensplan. For at sikre vores kunders succes har vi i alle produktionsfaser høje standarder og fremragende kvalitet over hele verden. Vores komponenter og systemer har globale godkendelser. Det sparer dig for omfattende efterjustering i projektet og øger dine salgs- og eksportmuligheder.

Pilz-kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001

Retningslinjer for kvalitet

Eksterne og interne påvirkningsfaktorer, der er relevante for det integrerede kvalitetsstyringssystem, er genstand for løbende vurdering. Relevante her er interne og eksterne forhold, der påvirker evnen til kontinuerligt at levere produkter og serviceydelser af høj kvalitet og dermed opfylde kundernes krav samt gældende juridiske krav og krav fra myndighederne, således at kundetilfredsheden forbedres permanent.

Det procesorienterede QM-system følger alle væsentlige driftsprocesser og undersøger dem. Til dette formål præsenteres grænseflader, reguleres implementeringsansvar og defineres og overvåges opgaver for effektivitet ved hjælp af de interne audits. Baseret på de dokumenterede processer vil vi sammen sørge for, at vores kunder får leveret fremtidsrettet teknologi i den bedste kvalitet.

Den løbende forbedring af procesydelserne har til formål at øge kundetilfredsheden. Dette opnås gennem kontinuerlige analyser af processerne og (videre-)udvikling af kvalitetsbevidstheden hos alle medarbejdere i virksomheden. Forbedringsforslag fra medarbejderne undersøges og evalueres for anvendelighed med henblik på at indføre dem i de eksisterende virksomhedsprocesser, hvis den samlede vurdering er positiv. Det giver en kontinuerlig cyklus af planlægning, handling, kontrol og forbedring:

  • PDCA-cyklussen (Plan-Do-Check-Act).

En fremsynet risikobaseret tænkning, med betragtning og bevidst håndtering af risici og muligheder, forstås som forebyggelse af uønskede hændelser.

Andre certificeringer

Certifikat TÜV Süd

Testet og permanent overvåget produktionssted

TÜV-Süd bekræfter over for Pilz, at de produkter, som er fremstillet på produktionsstedet, og de arbejdsmidler og foranstaltninger, som er anvendt til fremstillingen, er egnede til at kunne fremstille elektronikprodukter af høj kvalitet. For at opnå dette skulle det ud fra strenge pålæg bevises, at produktionsstederne teknisk og organisatorisk er indrettet og styret på en sådan måde, at der sikres en ensartet kvalitet i produktionen og på produkterne. Autorisationen til at måtte anbringe et TÜV Süd-godkendelsesmærke er forbundet med strenge pålæg, som kontrolleres og overvåges regelmæssigt af TÜV-Süd-prøvningsinstituttet.

Functional Safety Management-certifikat (FSM) for udvikling

Pilz udvikler et styringssystem (Functional Safety Management) ud fra strenge pålæg og bestemmelser. Styringssystemet opfylder kravene i EN/IEC 61508.

FSM er kontrolleret af TÜV efter strenge retningslinjer og bekræftet med et certifikat. De tilgrundliggende processer og foranstaltninger underkastes en streng, årligt tilbagevendende kontrol.
 

Eksempelbillede af certifikat

Produktudvikling med dobbelt sikkerhed

TÜV Süd har bekræftet dette i sin audit: Pilz udvikler ikke kun Safe, men også Secure! I henhold til den internationale serie af standarder IEC 62443 "Industrielle kommunikationsnetværk – Netværks- og systemsikkerhed" er udviklingsprocessen hos Pilz i overensstemmelse med kravene til en sikker udvikling af produkter ("Security by Design"). I forbindelse med denne udvikling beskriver standarden IEC 62443-4-1 krav til en såkaldt "Security Development Lifecycle-proces" (SDL-proces).

Resultatet af auditten: Pilz' udvikling opfylder kravene i standarden og er i overensstemmelse med SDL-processen.

Udviklingsproces, der er Safe og Secure

Certificeret til Functional Safety Management (FSM) for engineering-processer

Certificeret til Functional Safety Management for engineering-processer

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Engineering-projekter udføres hos Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern i henhold til den strukturerede Functional Safety Management-proces i overensstemmelse med EN IEC 61508-1 og EN ISO 13849-1 og er certificeret af TÜV SÜD. De tilgrundliggende processer og foranstaltninger underkastes desuden en årligt tilbagevendende auditeringsproces.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif"> Pilz-datterselskaberne er også enten certificeret direkte af TÜV SÜD eller agerer i overensstemmelse med de fastlagte krav. Interne audits sikrer konsekvent en internationalt standardiseret fremgangsmåde.

FSM-engineering-certifikat

Din partner i forbindelse med inspektioner af beskyttelsesanordninger og maskinsikkerhed

Inspektionsorgan akkrediteret af DAkkS i henhold til ISO/IEC 17020

Pilz – din partner i forbindelse med inspektioner af beskyttelsesanordninger og maskinsikkerhed

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, driver et uafhængigt inspektionsorgan, der er akkrediteret af DAkkS i henhold til ISO/IEC 17020. Det gør, at vores service står for objektivitet og minimale stilstandstider for din maskine.
Du får udleveret inspektionsrapporten, som drøftes med dig. Hvis inspektionen gennemføres uden anmærkninger, forsynes maskinen også med et kontrolemblem fra Pilz.

Akkrediteringsomfang

Akkrediteret EMC-testlaboratorium

Siden 2004 har Pilz haft et uafhængigt testlaboratorium, der er akkrediteret af DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Dette giver Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern kompetence til at gennemføre tests inden for områderne elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og elektrisk sikkerhed (miljøtests) og giver virksomheden mulighed for at udstede globalt anerkendte testrapporter i overensstemmelse med ISO 17025.

Akkreditering, EMC-testlaboratorium

Uafhængigt testlaboratorium akkrediteret af DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)
ATEX EF-certificering

Ex-beskyttelses-certificering (ATEX)

Hos Pilz anvendes et kvalitetssikringssystem, som opfylder kravene i henhold til bilag IV i det Europæiske Parlaments og Rådets direktiv 2014/34/EU om materiel og sikringssystemer til bestemmelsesmæssig anvendelse i eksplosionsfarlige områder (ATEX).

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk