Functional Safety

Hvad betyder Functional Safety?

Standarder er en jungle

Årsagerne til risici og dermed også de tekniske foranstaltninger for at undgå risiciene kan være meget forskellige. Derfor skelner man mellem forskellige typer af sikkerhed f.eks. ud fra årsagen til de mulige farer.

Man taler om "Functional Safety", når sikkerheden afhænger af, om et styringssystem fungerer korrekt.

Når det drejer sig om kravene til Functional Safety, spiller risikovurderingen en central rolle. Det fremgår af standarden EN ISO 12100, hvilke trin du skal følge ved risikovurdering af og risikoreduktion for maskiner. Vurdering og verificering af sikkerhedsfunktioner overtages af standarderne EN ISO 13849 og EN IEC 62061 under forudsætning af, at den nødvendige, tekniske beskyttelsesforanstaltning er afhængig af et styringssystem. Ud fra risikovurderingen fås kravene til sikkerhedsintegriteten (PL, SIL).

Quo vadis "Functional Safety"?

Pile henviser til standarder

Også inden for automatisering er der en tendens til digitalisering. Med en stigende grad af kompleksitet anvendes der i stigende grad konfigurerbare eller programmerbare styringssystemer til sikring af maskiner og anlæg. Ved konstruktionen af maskinstyringer opstår der i forbindelse med risikovurderingen ofte spørgsmålet om, hvordan det krævede sikkerhedsniveau for styringstekniske sikkerhedsfunktioner bliver udvalgt. Producenterne skal udvælge og kombinere komponenterne med hinanden efter bestemte kriterier. I risikovurderingen bliver der set nærmere på sandsynligheden for et farligt svigt i en komponent. Sandsynligheden for et svigt hos de forskellige komponenter skal så betragtes samlet. Det krævede sikkerhedsniveau vises via grafer, som illustrerer alvorligheden af personskaden samt varigheden og hyppigheden af eksponeringen. Jo større risikoen er, desto højere er de sikkerhedstekniske krav til styringen. I den forbindelse bliver der set nærmere på hver sikkerhedsfunktion. For eksempel beskyttelse mod uønsket genstart eller afbrydelse ved fare via nødstopfunktionen eller også om maskinen stadig er sikker, hvis en styring skulle svigte. 

Ud over kravene til en sikker maskine skal der også tages hensyn til produktiviteten. Ellers stiger sandsynligheden for manipulation af sikkerhedsanordningerne.  

Kravene til de sikkerhedsrelevante dele i maskinstyringer er fastlagt både i ISO 13849 og i IEC 62061.

Revidering af standarderne ISO 13849 og IEC 62061

Begge standarder skulle opdateres for fortsat at kunne repræsentere "det aktuelle tekniske niveau". Den nyeste udgave af IEC 62061 blev offentliggjort den 22. marts 2021. ISO 13849 har FDIS-status, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at ændre på indholdet. Årsagen til revidering af de to standarder var ikke kun et resultat af den rutinemæssige revidering og tilpasning til det aktuelle tekniske niveau, men også de mange diskussioner, som opstod ved det mislykkede forsøg på at kombinere de to standarder til IEC/ISO 17305. 

Følgende ændringer vedrører både ISO 13849 og IEC 62061:  

 • Ændret metodik til definition af det krævede sikkerhedsniveau (PL eller SIL) 
 • Ændrede krav til applikationssoftwaren afhængigt af kompleksiteten og de valgte programmeringssprog 
 • Tilladelse til, at undersystemer, der er udviklet i overensstemmelse med den ene standard, kan anvendes i den anden 
Ændringer i ISO 13849 - 2023 Ændringer i IEC 62061 - 2021 
 • Oversigt (kapitel 4) 
 • Definition af sikkerhedsfunktioner (kapitel 5) 
 • Software (kapitel 7) 
 • Validering (kapitel 10 er overtaget fra EN ISO 13849-2) 
 • Kombinationer af undersystemer (bilag H) 
 • EMC-krav, bilag L 
 • Typiske sikkerhedskrav (bilag M) 
 • Softwarekrav (use-cases bilag N) 
 • Scope: teknologiuafhængig (ikke længere begrænset til E/E/PES) 
 • Nye bilag om antal svigt (bilag C), diagnosedækningsgrad (bilag E) og pålidelighedsberegninger (bilag K) 
 • Omdøbning fra "SIL CL" til "SIL" 
 • Nye softwareniveauer for applikationssoftware (kapitel 8) 
 • Uafhængighedsgrader ved softwareverificering og generel validering 
 • EMC-krav (kapitel 6.6) 
 • Softwarebaseret parametrering mere klart defineret (kapitel 6.7) 
 • Tilføjelse af krav til periodisk test, f.eks. Proof-test 
 • Security 
Kompas, hvor pilen peger på ISO 13849

Overgangsfrist og harmonisering

Offentliggørelsen af ISO 13849-1 var oprindeligt planlagt til 2021 og er udskudt til 2023. Det er endnu ikke til at forudse tidspunktet for harmonisering af EU-standarden EN ISO 13849-1, om der bliver en overgangsfrist for offentliggørelsen af standarden i Den Europæiske Unions Tidende, og hvor lang den eventuelt bliver.

Ved harmoniseringen af IEC 62061 til EN IEC 62061 tog processen et år. Så snart en international IEC- eller ISO-standard offentliggøres som EU-standard i Den Europæiske Unions Tidende, gælder formodningsvirkningen. Det vil sige, at en producent, der holder sig til kravene i standarden, kan gå ud fra, at han overholder kravene til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i maskindirektivet og dermed i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen med overensstemmelseserklæringen kan anbringe CE-mærket på sin maskine. De ratificerede internationale standarder kan anvendes, så snart de er blevet offentliggjort på siderne for hhv. IEC og ISO. Det er dog alligevel en god idé tidligt at tage stilling til den forventede udvikling.

Tidsplan   Status  Tidsplan  Status 
ISO 13849-1 (FDIS) 
 • Offentliggjort
IEC 62061 (FDIS) 
 • Offentliggjort
ISO 13849-1  
 • Offentliggjort
IEC 62061  
 • Offentliggjort
EN ISO 13849-1  Uafklaret EN 62061 
 • Offentliggjort
EN ISO 13849-1 (harmoniseret)  Uafklaret EN 62061 (harmoniseret) 
 • Offentliggjort

Oversigt over Functional Safety

Rådgivning om Functional Safety

Functional Safety har altid til hensigt at beskytte mennesker og maskiner mod risici. I Europa er de relevante standarder om Functional Safety i forbindelse med maskinproduktion angivet i maskindirektivet. Download vores plakat om "Functional Safety" med det samme, og få et kompakt overblik over forløbet for en risikovurdering og risikoreduktion i overensstemmelse med EN ISO 12100. Afledt af denne såkaldte A-standard kan du tage to vigtige standarder med i betragtning: EN ISO 13849-1 eller EN IEC 62061.

Download plakaten om Functional Safety

Yderligere oplysninger

Oversigt over området

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk