International overensstemmelsesvurdering – USA

God rejse! USA-overensstemmelse for dine maskiner.

Hos os får du som Full Service-pakke alle nødvendige dokumenter, som myndighederne i USA kræver til certificering af dine maskiner.

Dine behov

Maskiner, som importeres til USA og/eller tages i drift der, er underlagt komplekse krav, der kan variere afhængigt af delstat eller område. En obligatorisk forudsætning for markedsgodkendelse er f.eks. overensstemmelse med prøvningsstandarderne fra OSHA eller UL. Dette gælder nye, brugte samt ombyggede og udvidede maskiner.

Når man som producent sælger maskiner til USA, skal man sørge for, at alle krav allerede er opfyldt i designfasen for senere at garantere et problemfrit forløb for driftstilladelsen på maskinens anvendelsessted.

Driftsansvarlige for maskiner i USA har til gengæld pligt til at sikre arbejdet ved maskinen. Hertil hører bl.a. oprettelse af et LoTo-system.

God rejse! USA-overensstemmelse for dine maskiner.

Vores ydelser

Vores ydelser omfatter alle nødvendige foranstaltninger for at opnå overensstemmelse i USA.

* NFPA = National Fire Protection Association. Standarden NFPA79 definerer kravene til elektriske industrimaskiner i USA.

Som eneleverandør giver vi dig alle nødvendige dokumenter, der kræves til certificering af din maskine udført af de lokale myndigheder for at opnå USA-overensstemmelse.

Vi rådgiver dig allerede i maskinens konstruktionsfase ved især at vurdere designet ud fra de særlige elektriske krav, som stilles i USA. Derefter udfører vi alle nødvendige foranstaltninger for dig lige fra risikovurderingen over LoTo-systemet til valideringsrapporten for USA-overensstemmelse. Hvis der er behov for det, overtager vi også koordinationen med de lokale myndigheder for dig.

De krav, som defineres af OSHA, er bindende for arbejdsgivere/driftsansvarlige for maskiner i USA.
NRTL'er vurderer, tester og certificerer produkter, som skal anvendes til maskiner med USA som bestemmelsessted.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

Denne myndighed i USA har ansvaret for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. De krav, som defineres af OSHA, er bindende for arbejdsgivere/driftsansvarlige for maskiner i USA. Det kontrolleres med regelmæssige inspektioner på stedet, om bestemmelserne overholdes.

OSHA kræver, at bestemte elektriske produkter er godkendt af såkaldte NRTL'er.

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL'er er prøvningsinstitutter, som er officielt autoriseret af OSHA. De vurderer, tester og certificerer produkter, som skal anvendes til maskiner med USA som bestemmelsessted. NRTL'erne bekræfter med et registreringsnummer, som offentliggøres på internettet, at det pågældende produkt er godkendt og skal mærkes som sådan (f.eks. med UL- eller TÜV-mærket).

Her er en oversigt over dine fordele

  • Spar tid og omkostninger: Vi sørger for, at din maskine overholder alle krav til USA-overensstemmelse allerede i konstruktionsfasen.
  • Problemfri godkendelse/driftstilladelse udført af lokale myndigheder med komplet dokumentation i overensstemmelse med standarderne.
  • Full Service fra en og samme leverandør: Din lokale kontaktperson hos Pilz koordinerer hele projektet for dig og overtager også koordinationen med vores eksperter i USA
  • Juridisk sikkerhed: Vores specialister i USA kender alle aktuelle krav inden for standarder og retningslinjer
  • Optimering af dine dokumentationsprocesser: Vi stiller internationalt standardiserede dokumenter til rådighed for dig – også når dine maskiner fremstilles eller tages i drift forskellige steder

Nyd også godt af disse ydelser

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk