Vurdering af maskinsikkerhed

Den hurtige vej til overblik over overensstemmelsen med tjekliste for maskinsikkerhed

Vurderingen af maskinsikkerheden giver et omfattende overblik over sikkerheds- og overensstemmelsesstatus for de maskiner, der kontrolleres i denne evaluering. Derudover får du en liste med foranstaltninger og en tjekliste til hurtigt at udlede foranstaltninger til optimering af sikkerheden og overensstemmelse med de gældende love, standarder og retningslinjer.

Effektivt overblik over dine maskiners overensstemmelsesstatus

Mand med tablet foran en maskine

Har nogle af dine maskiner været i drift i længere tid og gennem nogen tid ikke fået en aktuel vurdering af sikkerheds- og overensstemmelseskriterier? Eller har du købt en maskine eller et anlæg, der allerede er i brug? Så har du som regel i første omgang brug for et ukompliceret overblik over disse maskiners sikkerhedsstatus set i forhold til den aktuelle lovgivning og de gældende standarder. Derudover har du behov for information om, hvilke opgraderingsforanstaltninger du eventuelt skal udføre hurtigt for at opfylde de gældende krav til maskinsikkerhed, f.eks. i henhold til maskindirektivet, og fortsat have fuld beskyttelse mod erstatningsansvar.

Vores ydelser

Vi vurderer flere maskiner i et produktionsanlæg for dig med hensyn til gældende sikkerheds- og overensstemmelseskrav. Her tager vi ikke kun hensyn til de gældende love, standarder og retningslinjer på maskinernes anvendelses- eller bestemmelsessted, men også til dine individuelle, virksomhedsinterne krav, hvis det ønskes.

Vi giver dig alle relevante informationer om maskinernes sikkerhedsstatus i den ønskede tekniske kompleksitet. Som resultat får du ikke kun et overskueligt og omfattende dashboard med alle analyser, men også en liste over foranstaltninger med alle handlingsanbefalinger. På denne måde får du med vores tjekliste for maskinsikkerhed hurtigt og komfortabelt et samlet overblik over alle undersøgte maskiner. Du kan vælge den mulighed, der passer dig bedst, blandt de to varianter af vurderingen af maskinsikkerheden.

Kvinde med hjelm bag en laptop

Program tilpasset individuelt til dine behov

Du kan vælge den serviceydelse, der passer dig bedst, blandt to muligheder. Den kan indeholde følgende:

  Niveau 1 Niveau 2

Overensstemmelse med Safety-status

Vurdering af overholdelse af sikkerhedskravene med en liste over alle afvigelser. Den kravsbaserede tjekliste indeholder både en beskrivelse og en evaluering af hvert enkelt krav med den tilhørende overensstemmelsesstatus. Både overholdelsen af forskrifterne og vurderingen vises i et grafisk format (dashboard).

 •  
 •  

Vurdering af hovedrisiciene

Vurdering af de vigtigste risici på grundlag af den valgte metodik: inklusive henvisning til kravet, en risikoklassificering og en beskrivelse.

 
 •  

Kontrol af dokumentationen

Giver et overblik over, om al dokumentation, som er nødvendig for en maskine, er til rådighed, og om den er tilstrækkelig.

 
 •  

Jura og overensstemmelse/virksomhedens krav

Giver et overblik over overensstemmelsesstatus på grundlag af virksomhedens krav, hvor der samtidig tages hensyn til internationale og nationale krav, f.eks. "Direktivet om brug af arbejdsudstyr 2009/104/EF".

 
 •  

Vurdering af de vigtigste sikkerheds-delfunktioner

Vurdering af det maksimalt opnåelige PLr for hver testet delfunktion. Her vurderes kvaliteten af komponenterne, arkitekturen, diagnosen og fejlreaktionen.

 
 •  

Reduktion af risici/anbefalede handlinger

Liste over alle ikke-overensstemmende punkter og tilhørende foranstaltninger til reduktion af risici for at bringe maskinen i overensstemmelse med de gældende standarder.

 •  
 •  

Omkostningsoverslag for opgraderingen

På grundlag af kataloget over foranstaltninger udarbejdes der et overslag over omkostningerne til at bringe maskinen i overensstemmelse med de gældende standarder.

 
 • (valgfrit)

Her er en oversigt over dine fordele

Mand med lommelygte kontrollerer maskine

Vurderingen af maskinsikkerheden fra Pilz er en hurtig og effektiv proces, der giver dig et overblik over overensstemmelsen med de relevante krav til maskinsikkerhed. Du sparer tid og omkostninger med vores tekniske vurdering af dine maskiner.

 • Optimering af omkostningerne

Vi afstemmer på forhånd med dig, hvor detaljeret vurderingen skal være, og tilpasser den til dine individuelle behov. Du kan vælge den serviceydelse, der passer dig bedst, blandt to varianter.

 • Overensstemmelsesdokumentation og beskyttelse mod erstatningsansvar

Som resultat får du et dashboard, der giver et klart overblik over hver maskine eller anlæg – tilpasset til dine behov. Sådan får du et overblik over den aktuelle status for overensstemmelse. Og vi udleder også behovet for handling for dig og prioriterer de enkelte handlingsområder, som er særligt ressourcebesparende for dig.

 • Sikkerhed

Vurderingen af maskinsikkerheden er særligt udviklet til eksisterende maskiner. Alle tjek og analyser sikrer, at du får et direkte overblik over sikkerhedsstatussen og handlingsbehovet for de kontrollerede maskiner.

 • Effektivitet

Du kan anvende resultat-dashboardet og de enkelte rapporter individuelt og internt, og vi har allerede forkonfigureret disse dokumenter for dig med mange evalueringsmuligheder.

 • Overholdelse af din virksomheds retningslinjer

Du kan altid tilføje dine individuelle kontrolstandarder til vores vurdering. På denne måde tages der også hensyn til dine egne retningslinjer helt fra starten.

 • Internationalt

Du kan bruge den samme metodik i alle dine afdelinger over hele verden. Og du kan overføre resultater fra en maskine i ét land til en tilsvarende maskine i et andet land.

Validering af maskinsikkerheden – kort forklaret, så du kan få et hurtigt overblik

Nyd også godt af disse ydelser

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk