Software til de små styringer PNOZmulti

Software til de små styringer PNOZmulti

Med de små styringer PNOZmulti kan du på en helt enkel måde projektere, konfigurere, dokumentere og sætte i drift. Komfortable diagnoseløsninger reducerer din maskines eller dit anlægs stilstandsperioder. Til dette formål står vores brugervenlige softwareværktøjer til rådighed: Softwareværktøjet PNOZmulti Configuratorbruger du til oprettelse af sikkerhedsorienterede brugerprogrammer / sikkerhedsprogrammer. Sammen med hardwaren til de sikre små styringer PNOZmulti overvåger du enkelt og komfortabelt sikkerhedsfunktioner inden for området maskinbeskyttelse. Brug de OPC UA-baserede værktøjer i diagnoseløsningen PVIS til diagnose.
Du kan på en enkel måde konfigurere og visualisere dine automatiseringsprojekter optimalt med den web-baserede visualiseringssoftware PASvisu. På denne måde kan du lokalt og via fjernadgang få et omfattende og komfortabelt overblik over din maskine og dit anlæg!

Oversigt over fordelene

 • Konfiguration af komplekse sikkerhedsapplikationer helt enkelt uden programkendskab
 • Optimal visualisering med den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu
 • Diagnoseløsningen PVIS minimerer maskinstilstandstiderne ved hjælp af hurtig, effektiv fejlafhjælpning
Fordelene ved softwaren til de små styringer PNOZmulti

Fordelene ved softwaren til de små styringer PNOZmulti

PNOZmulti Configurator

 • Grafisk værktøj til definition af alle modulernes funktioner
 • Adgang til mange forskellige sikkerhedsfunktioner (f.eks. overvågning af nødstop, tohåndsbetjening, beskyttelsesdøre etc.)
 • Konfiguration af hardwaren
 • Visning af et enkelt ledningsdiagram – hvordan modulernes ind- og udgange skal tilsluttes – ved hjælp af fastlagte ikoner
 • Overførsel af ledningsdiagrammet til basismodulet
 • Ofte anvendte dele af ledningsdiagrammet kan sammenfattes til makroelementer, gemmes i makro-biblioteket og genanvendes

Visualiseringssoftwaren PASvisu

 • Visualisering med felter: Foruddefinerede GUI-elementer har allerede alle relevante egenskaber
 • Forbindelsen mellem procesvariablerne udføres med automatisk filtrering i værktøjet
 • Ved at adskille funktion og udseende med CSS3 (Cascading Style Sheets) kan du vælge mellem forskellige foruddefinerede styles i projektet
 • Adgang med næsten alle enheder som f.eks. pc, tablet eller smartphone via webbrowser takket være brug af HTML5
 • Ægte client-server-funktionalitet – fjernservice kan udføres uafhængigt af den lokale betjening

Diagnoseløsningen PVIS

 • PVIS anvendes til visualisering af diagnoseinformationerne fra PVIS-kompatible styringer (som f.eks. de små styringer PNOZmulti og PMC-drevteknik)
 • Softwarepakke med PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server og PVIS ActiveX Control

Vores produktprogram: Software til de små styringer PNOZmulti

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk