Sikkerhedsanalyse for maskiner og anlæg

Find risici i maskinparken: med Pilz-sikkerhedsanalysen

Universelle koncepter for maskinsikkerhed

Med sikkerhedsanalysen fra Pilz og de udarbejdede rapporter får du som driftsansvarlig for anlæg velfunderede informationer om dine maskiners sikkerhedsstatus. Heriblandt en anbefaling og prioritering af de nødvendige forbedringsforanstaltninger.

Dine behov

Er dine produktionsanlæg konstant udsat for ændringer? Eller bruger du nye og ældre maskiner sammen med hinanden? Så står du over for udfordringen at skulle prioritere risikostyringen i forhold til sundheds-, sikkerheds- og miljørisici og implementere sikkerhedsstrategier.

Her hjælper en analyse af dine maskiners arbejdsforløb. På denne måde kan du finde de væsentlige risikopotentialer. Ud fra sikkerhedsanalysen viser vi dig, hvilke yderligere foranstaltninger der er nødvendige for at opfylde kravene i lovgivningen.

Vi giver dig et samlet overblik over dine anlægs sikkerhedstilstand.

Vores ydelser

Lav sikkerhedsanalysen af din maskinpark sammen med Pilz.

Vores sikkerhedsanalyse af maskinparken indeholder en undersøgelse på stedet med efterfølgende vurdering af maskintilstanden og en præsentation af vores undersøgelsesresultater. Til dette formål anvender vi en struktureret risikovurdering. Denne metodik giver tilstrækkelige mængder data og informationer til at kunne vurdere dit anlægs vigtigste overensstemmelses- og sikkerhedsfaktorer. Alle maskiner vurderes her ud fra en analyse med flere parametre. Dermed får du en bedømmelse og prioritering af de nødvendige sikkerhedskrav for hver enkelt maskine.

Sikkerhedsanalysen af maskinparken omfatter følgende:

  • Analyse af farerne fra de enkelte maskiner
  • Vurdering af de eksisterende foranstaltninger til risikominimering
  • Vurdering af maskinernes overensstemmelse ud fra de gældende forskrifter
  • Kontrol af mulighederne for at integrere sikkerhedsfunktionerne i en maskine
  • Prioritering og anbefaling af, hvordan forbedrende foranstaltninger kan implementeres på maskinerne

Her er en oversigt over dine fordele

  • Du får et overblik over dit komplette anlæg samt over mulige ukendte sikkerhedsrisici
  • Du sørger som arbejdsgiver for større arbejdsplads- og medarbejdersikkerhed
  • På grundlag af de modtagne informationer kan du effektivt planlægge sikkerhedsinvesteringer og optimere din maskinparks rentabilitet
  • Analysen og anbefalingerne kan du anvende på lignende anlæg eller maskiner i hele din produktionskæde

Nyd også godt af disse ydelser

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk