Ostfildern, 23. sep. 2021

Pilz tilbyder en ny radarsensor samt analyseenhed til sikker overvågning af beskyttelsesområder – sikker overvågning af beskyttelsesområder også til robotteknologi!

Nu stiller Pilz endnu en sensor til det sikre radarsystem PSENradar til rådighed i sin portefølje til sikker overvågning af beskyttelsesområder, også i barske miljøer: Den nye radarsensor PSEN rd1.2 kan anvendes til sikkerhedskategorien 3 / PL d og kan således også beskytte robotapplikationer sikkert. I netværk med den ligeledes nye analyseenhed PSEN rd1.0 I/O PS ETH kan det sikre radarsystem nu også integreres endnu enklere i eksisterende applikationer, hvilket optimerer idrifttagningen. Det sikre radarsystem anvendes overalt, hvor optoelektroniske sensorer møder deres begrænsning. Især under vanskelige anvendelsesbetingelser, som f.eks. inden for træbearbejdning, mineral- og stålbearbejdning samt tung industri og på transport- og logistikområdet, er PSENradar sammen med den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 en sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelsesområder – inklusive overensstemmelsesvurdering.

Den nye analyseenhed PSEN rd1.0 I/O PS ETH analysing unit i det sikre radarsystem tilbyder nu ud over de eksisterende interfaces også et Ethernet- samt et Profisafe-interface. Dermed kan det sikre radarsystem integreres mere alsidigt i eksisterende applikationer. Derudover kan der genereres flere zonesæt. Det forenkler konfigurationen og sørger dermed for, at anlægget er til rådighed i længere tid.

Ny sensor til endnu større sikkerhed
PSEN rd1.2 er et supplement til den eksisterende radarsensor PSEN rd 1.1 i det sikre radarsystem PSENradar og har sammenlignet med denne en tokanalsstruktur, der muliggør udvidet beskyttelse op til Performance Level (PL) d kat. 3. Dermed kan den nye radarsensor anvendes til applikationer med øgede krav til sikkerheden. Denne radarsensor fastgøres i tre akser, således at det også er muligt at anbringe den lodret i loftet takket være drejningen omkring X- og Y-aksen. PSEN rd1.2 er dermed fleksibel og hurtig at montere og implementere. Den kan tages hurtigere i brug.
Samtidig giver den nye radarsensor PSEN rd1.2 en rækkevidde på 5 meter samt en smal åbningsvinkel lodret på 20° og vandret på 20-100°. Et yderligere plus er, at den nye sensors åbningsvinkel kan konfigureres i 10°-afsnit. Den fleksible tilpasning ved hjælp af rækkevidde og åbningsvinkel muliggør en hurtigt implementerbar, individuel placering af applikationen. Dette bidrager også til en større tilgængelighed.

Kategorisk sikkerhed for robotteknologien er inkluderet
Den nye radarsensor kan med sin konstruktion til sikkerhedskategori 3 og rækkevidde op til 5 meter også anvendes i robotteknologiske applikationer. Med til de sikkerhedsrelaterede funktioner, som systemløsningen samtidig dækker, hører områdeovervågningen, dvs. omskiftningen af maskinen til en sikker tilstand, så snart en farezone betrædes. Hertil kommer overtrædelsesbeskyttelsen. Den forhindrer, at maskinen genstarter af sig selv, hvis der stadig befinder sig personer i farezonen. På denne måde forhindres stilstandsperioder, og det sikres, at robotapplikationen er til rådighed.

Learning by doing sparer tid
Med Self-Teaching-Background-funktionen, der også er en nyhed i det sikre radarsystem, kan der foretages ændringer i advarsels- eller beskyttelsesområdet under drift. Hertil hører f.eks. placering af en værktøjskasse eller overskydende materiale. Indlæringstilstanden sørger for, at dette ikke betragtes som betrædning af det beskyttede område, men som tilpasning. En ny konfiguration er ikke nødvendig. Brugerne nyder godt af en mere fleksibel håndtering af materialeflowet ved efterfølgende ændringer, hvilket sparer ekstra arbejde ved konfiguration af applikationen.

Komplet radarløsning med overensstemmelsesvurdering i pakkeløsning
Pilz tilbyder en komplet serviceløsning fra samme leverandør lige fra risikovurdering over systemintegration til overensstemmelsesvurdering for den komplette maskine til overvågning af beskyttelsesområder under vanskelige forhold. I forbindelse med denne serviceydelse får brugerne også en radarløsning, der omfatter overensstemmelsesvurdering. Sammen med den konfigurerbare sikre, lille styring PNOZmulti 2 fås en sikker, rentabel og omfattende, komplet løsning til overvågning af beskyttelsesområder i barske miljøer.

 

Nu er den nye radarsensor PSEN rd1.2 til sikker overvågning af beskyttede områder op til sikkerhedskategori 3 / PL d til rådighed i det sikre radarsystem PSENradar. PSEN rd1.2 kan dermed også beskytte robotapplikationer sikkert. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Nu er den nye radarsensor PSEN rd1.2 til sikker overvågning af beskyttede områder op til sikkerhedskategori 3 / PL d til rådighed i det sikre radarsystem PSENradar. PSEN rd1.2 kan dermed også beskytte robotapplikationer sikkert. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nu er den nye radarsensor PSEN rd1.2 til sikker overvågning af beskyttede områder op til sikkerhedskategori 3 / PL d til rådighed i det sikre radarsystem PSENradar. PSEN rd1.2 kan dermed også beskytte robotapplikationer sikkert. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: