Ostfildern, 14. jan. 2021

Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ muliggør verdens første batch-størrelse 1 inden for sikkerhedsrelæer – "My Safety" til automatisering

Ved hjælp af onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening sammensætter brugerne "deres" myPNOZ: Relæet leveres formonteret, indstillet og testet og er således et komplet individualiseret system, der er klar til installation. Du har ikke brug for viden om programmering for at oprette relæet i myPNOZ Creator, fordi sikkerhedsfunktionernes sammenknytningslogik defineres ud fra valget af moduler og deres indstiksrækkefølge. Dermed har automatiseringsvirksomheden Pilz med sit nye, modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ udarbejdet et digitalt, konsekvent totalkoncept lige fra udvælgelse til bestilling: Med myPNOZ kan Pilz tilbyde sikre løsninger, som fremstilles individuelt i batch-størrelse 1 ud fra kundespecifikke krav.

Sikkerhedsrelæet myPNOZ overvåger sikkerhedsfunktionerne nødstop, beskyttelsesdør, lysgitter, tohåndsbetjening IIIA/C og bekræftelsesknap og består af et hovedmodul med op til maksimalt otte frit kombinerbare udvidelsesmoduler.
I det tilhørende onlineværktøj myPNOZ Creator kan der sammensættes en behovstilpasset sikkerhedsløsning ud fra mange forskellige variationsmuligheder. Brugeren kan skifte mellem logik- og hardwarevisning. Derudover er der ved hjælp af simulation muligheder for validering og omfattende dokumentation.

Engineering logisk og sikkert!
Afhængigt af sikkerhedskrav tilslutter brugeren sikkerhedsfunktioner som f.eks. nødstop eller beskyttelsesdør med logiske AND-/OR-forbindelser. Onlineværktøjet myPNOZ Creator viser logiske fejl i sikkerhedsfunktionernes rækkefølge med et symbol. Brugerne kan vilkårligt tilføje flere sikkerhedsfunktioner og detaljer – som f.eks. fastlæggelse af en tilkoblings- eller frakoblingsforsinkelse. Brugeren kan ved hjælp af onlineværktøjets simulation straks kontrollere, om et kredsløb eller et sikkerhedsdesign opfylder hans krav. På denne måde reduceres fejl, og idrifttagningen gennemføres hurtigere.

Skab sikkerhed enkelt, simuler sikkert, og bestil hurtigere
I myPNOZ Creator kan du fastlægge antal, type og logisk sammenkobling af sikkerhedsfunktioner, afhængigt af hvad kunden har brug for til sit anlæg. Ud fra disse oplysninger beregner Creator automatisk, hvilke moduler der er brug for, og i hvilken rækkefølge de skal tilsluttes. Indstiksrækkefølgen fås ud fra logikken i sammenknytningen af sikkerhedsfunktionerne. Takket være denne interne kombinationslogik behøver du ikke at have viden om programmering for at gennemføre oprettelsen. Det oprettede produkt kan bestilles direkte via onlineværktøjet, og brugeren kan således bestille myPNOZ ved at klikke med musen i den tidligere definerede sammensætning. Sikkerhedsrelæet leveres formonteret og klar til indbygning. Hvert myPNOZ får en unik typekode, således at den samme systemopbygning altid kan bestilles efter behov.

Omfattende modulopbygning, der giver større fleksibilitet
Sikkerhedsrelæet myPNOZ overvåger sikkerhedsfunktionerne nødstop, beskyttelsesdør, lysgitter, tohåndsbetjening IIIA/C og bekræftelsesknap. Det består af et hovedmodul med op til maksimalt otte frit kombinerbare udvidelsesmoduler. I alt kan det modulopbyggede myPNOZ bestå af op til 12 forskellige udvidelsesmoduler: fire udgangs- og fire indgangsmoduler samt fire ind-/udgangsmoduler. Hvert indgangsmodul kan overvåge to sikkerhedsfunktioner, hvilket især minimerer udgifterne til hardware og derudover reducerer arbejdet med ledningsføring. Du kan overvåge flere sikkerhedssensorer uden, som tidligere, at skulle forbinde flere relæer med ledning. Endvidere er det muligt at oprette flere sikkerhedszoner med myPNOZ, som kan overvåge anlægsdele, der agerer uafhængigt af hinanden. Dette bidrager til at øge den tid, anlægget er til rådighed, fordi maskindele kan deaktiveres uafhængigt af hinanden.
Det 17,5 mm smalle hovedmodul har allerede en overordnet sikkerhedsfunktion. Det fungerer på alle udgange uafhængigt af de mulige yderligere sikkerhedszoner. Udgangsmodulerne omskifter enten tidsforsinket eller direkte og fås med relæ- eller halvlederudgange. Her muliggør myPNOZ AND/OR-sammenknytninger af sikkerhedsfunktioner, hvilket giver mulighed for kundespecifikke applikationer.

Hurtig og enkel montering
Modulerne forbindes ved myPNOZ enkelt med hinanden via BUS-stik. Endvidere forsynes det komplette system med spænding via hovedmodulet. Det er således kun hovedmodulet, der skal tilsluttes til strømforsyningen, hvilket reducerer arbejdet med ledningsføring. Anlægget kan på denne måde tages hurtigere i brug. Samtidig kan omkostningerne optimeres, når det gælder vedligeholdelse: Hvis der blot skal udskiftes et modul, kan enkeltmoduler udskiftes straks, uden at man skal adskille hele systemet.
Derudover har myPNOZ udvidet diagnose med LED for hvert modul og for hver sikkerhedsindgang, hvilket fremskynder fejlsøgningen og reducerer stilstandsperioderne.
Antallet af moduler og den enkle håndtering af dem gør det muligt for brugeren altid at finde den passende løsning. Det giver brugerne maksimal fleksibilitet gennem hele livscyklussen, også ved efterfølgende tilpasninger.

Alsidig anvendelse
myPNOZ er en effektiv og sikker løsning til maskin- og anlægsopbygning. Samtidig kan sikkerhedsrelæet anvendes i mange forskellige brancher. Brugerne får store fordele i forbindelse med sikkerhedsapplikationer med enkel til mellemstor kompleksitet uden at skulle bruge engineering-software, når to til maksimalt 16 sikre indgangsfunktioner skal overvåges.

 

Ved hjælp af onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening sammensætter brugerne
Ved hjælp af onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening sammensætter brugerne

Ved hjælp af onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening sammensætter brugerne "deres" individuelle sikkerhedsrelæ myPNOZ. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk