Industrie 4.0 hos Pilz

Vi deltager aktivt i udformningen af Industrie 4.0 – og har gjort det helt fra begyndelsen

Som medlem af demonstrations- og forskningsplatformen SmartFactoryKL deltager vi i udarbejdelsen af ens standarder for Industrie 4.0. Målet med platformen er at afprøve innovative fabrikssystemer, hvor visionen Industrie 4.0 bliver virkelighed.

Vi samarbejder med flere partnere i SmartFactoryKL på en produktionslinje, der viser den praktiske anvendelse af de centrale aspekter i Industrie 4.0. Her anvendes et lagermodul fra Pilz som intelligent, automatiseret lager for emneholderne. Der anvendes styringer, forskellige sensorer, drevteknik, netinfrastrukturkomponenter samt systemer til betjening og visualisering fra Pilz.

Takket være decentral styringsintelligens, mobil service-robotteknologi, intelligent diagnose og visualisering samt cloud-forbindelse fremstiller Smart Factory'en på vores stand forskellige personaliserede produkter i batch-størrelse 1. Her anvendes alle produkter fra Pilz i netværk lige fra sensorer over drev til styringer og robotteknologi.

Industrie 4.0 i produktionen hos Pilz

Intelligent produktion fra Pilz

Industrie 4.0 er hos Pilz ikke kun et fremtidsprojekt, men har holdt sit indtog i produktionsprocessen. Vi anvender en intelligent emnetransport, som vi selv har udviklet. Den accelererer og letter f.eks. bestykning og lodning af printplader. Emneholderen finder via en indbygget RFID-chip automatisk vej fra bølgelodning til montageenhed.

Predictive Maintenance hos Pilz

Maskindata indsamles og bearbejdes målrettet til produktionsstyringen. Ved at analysere dataene fås der vigtige informationer om tilstandsændringer og slid på maskinerne. På denne måde kan der foretages forebyggende vedligeholdelse.

"Predictive Maintenance" forhindrer fejl og stilstandsperioder. Der implementeres også lagring af de mest aktuelle arbejdsdokumenter i en Pilz Cloud. Alle data og dokumenter foreligger således i realtid og altid i en opdateret udgave. Via mobile enheder i produktionen kan de altid downloades overalt.

Predictive Maintenance hos Pilz

IT i den netværksintegrerede produktion

Industrie 4.0, Safety og Security

Kravene til IT-sikkerhed stiger på grund af den netværksintegrerede produktion. Derfor investerer vi i en omfattende sikkerhedsinfrastruktur til overvågning af al datatrafik. Hertil hører et selvstændigt computercenter, der opfylder de nyeste standarder. En permanent analyse af protokoldata og alle andre data gør det muligt at registrere uregelmæssigheder tidligt.

Derudover er der installeret forskellige firewall-systemer for de enkelte produktionsområder, hvilket bevirker, at det nødvendige sikkerhedsniveau kan fastlægges individuelt for hver enkelt zone. Udfald og sikkerhedsrisici forhindres, og knowhow beskyttes.

Aktuelt er vi aktive i følgende organer og initiativer:

"Pilz-tænketank 4.0"

Også samarbejdet, især mellem afdelingerne informationsteknologi og produktionsteknik, der er så vigtigt for Industrie 4.0, har topprioritet hos os. I en særligt indrettet "Pilz-tænketank 4.0" mødes medarbejdere fra produktion og IT og får de nødvendige ressourcer til at planlægge og implementere fælles projekter i forbindelse med Industrie 4.0.

 

Pilz-tænketanken

Få mere at vide om Industrie 4.0 hos Pilz:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk