Ostfildern, 28. maj 2020

Vanskeligt regnskabsår 2019 hos automatiseringsvirksomheden Pilz – "Fleksibelt og samtidig stabilt gennem krisen"

Pilz-virksomhedsgruppen kan se tilbage på et vanskeligt regnskabsår 2019: Med baggrund i den svage verdensøkonomi og et cyberangreb i efteråret kan virksomheden for 2019 notere en omsætning på 322,5 mio. euro og dermed et fald på 6,5 procent sammenlignet med året før. Alligevel lykkedes det virksomheden at holde antallet af medarbejdere konstant.

"2019 var et vanskeligt år for Pilz. Ud over den økonomiske afmatning skulle vi også træffe forholdsregler imod følgerne af et cyberangreb i midten af oktober. Derfor kunne vi ikke forhindre et fald i omsætningen. Takket være en fleksibel reaktion samt stabiliteten i vores værdier og målsætninger klarer vi denne situation i 2020", forklarer Susanne Kunschert, direktør og medejer af Pilz GmbH & Co. KG.

Trods fald i omsætningen: Antallet af medarbejdere forbliver konstant
I regnskabsåret 2019 opnåede Pilz-gruppen en omsætning på 322,5 mio. euro. Det er 6,5 % mindre end i 2018. Dermed kunne virksomheden for første gang siden 2009 igen konstatere et fald i omsætningen. Antallet af medarbejdere i Pilz-gruppen steg derimod en smule med 1 procent: fra 2.515 til 2.544 pr. 31.12.2019. I Ostfildern, virksomhedens hovedafdeling, var der ved årets udgang beskæftiget 1.128 personer (6 medarbejdere mere end året før).
Den fortsat stigende eksportandel på 74,3 % (+1,3 procentpoint) tydeliggør, at vækstmulighederne for Pilz især ligger i udlandet.

Krise som mulighed
Økonomisk konjunkturnedgang, cyberangreb og coronakrise – familievirksomheden gennemgår i øjeblikket en vanskelig periode, men ser optimistisk på fremtiden. "Cyberangrebet ramte os pludseligt, og genopbygningen er endnu ikke helt afsluttet. Alligevel førte angrebet også noget godt med sig: Med de erfaringer, vi har gjort os, og nye digitale værktøjer kan vi også komme godt igennem coronakrisen. Vi er krisetestet", forklarer Kunschert. Et udtryk for Pilz' fleksibilitet er også fremstillingen af genanvendelige hverdagsmasker til beskyttelse mod yderligere spredning af coronapandemien. Pilz har fremstillet mund- og næsemaskerne til eget behov siden april og er efterhånden også i stand til at levere til kunder. Pilz imødegår ikke kun tilbagegangen i efterspørgslen med investeringsstop, omkostningsreduktioner og nedsat arbejdstid i hovedafdelingen i Ostfildern. Virksomheden er leverandør til virksomheder i systemrelevante brancher. Pilz udnytter f.eks. også digitaliseringsfremgangen i sit program af serviceydelser inden for kundekurser.
Pilz er tilbageholdende i prognosen for 2020: "Den generelle økonomiske situation vil sandsynligvis ikke forbedre sig væsentligt i 2020. Meget afhænger af, hvordan erhvervslivet videreudvikler sig under coronapandemien. Alligevel er jeg overbevist om, at vi sammen klarer denne vanskelige tid", bekræfter Susanne Kunschert.

Automatiseringsløsninger fra Pilz beskytter maskiner og anlæg: De sikrer, at kun autoriseret personale får adgang, og forhindrer manipulation udefra. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Automatiseringsløsninger fra Pilz beskytter maskiner og anlæg: De sikrer, at kun autoriseret personale får adgang, og forhindrer manipulation udefra. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Automatiseringsløsninger fra Pilz beskytter maskiner og anlæg: De sikrer, at kun autoriseret personale får adgang, og forhindrer manipulation udefra. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: