Servoforstærkere

Servoforstærkere – omformerne, der regulerer alt for dig

Servoforstærkerne PMCprotego D og PMCtendo DD

Brug de moderne servoforstærkere fra Pilz som drevregulator ved brug af mange forskellige motorteknikker. Med dem kan du bruge alle gængse motorer lige fra servomotorer til asynkron- og linearmotorer. Det gælder også roterende direkte drev, lineære servoaktuatorer og applikationer med specialmotorer.

Servoforstærkerne PMC SC6 og PMC SI6

Med servoforstærkerne PMC SC6 og PMC SI6 får du fordel af fleksibelt kombinerbare drevregulatorer med en kompakt konstruktion. Den hurtige idrifttagning foretages helt enkelt via det elektroniske motortypeskilt. Drevregulatorerne kan tilsluttes via alle gængse kommunikationsprotokoller. Med PMC SI6 får du en skalerbar multiakse-løsning, der frem for alt egner sig til anvendelse i store anlæg og maskiner med fire akser og derover.

PMC SC6 er derimod en stand-alone-løsning med mulighed for udvidelse, der kan anvendes optimalt i kompakte anlæg og maskiner.

Servoforstærkerne PMC SC6 og PMC SI6

Servoforstærkerne PMCprotego D

Anvend servoforstærkeren PMCprotego D som drevregulator overalt, hvor der kræves maksimal fleksibilitet og sikkerhed! Den understøtter alle relevante feltbussystemer og motortyper og kan nemt integreres i eksisterende anlægsmiljøer. Dermed er der sikret mulighed for anvendelse sammen med de gængse systemer på markedet.

Funktionen "Sikkert frakoblet moment – Safe torque off (STO)" er allerede med i standardudstyret. Servoforstærkeren muliggør drevintegrerede sikkerhedsfunktioner op til PL e med alle slags feedback, uanset sensortype. Takket være den digitale motor-feedback-protokol HIPERFACE DSL® klarer PMCprotego D sig med minimalt ledningsføringsarbejde.

forstærkeren PMCprotego D

Servoforstærkernes overbevisende fordele

 • Fleksibel reaktion på formatændringer samt implementering af højere takttal takket være moderne servoteknik
 • Din maskine er til rådighed i længere tid, således at stilstandsperioder forhindres
 • Optimal energibalance takket være mellemkredskobling med intelligent ballastkredsløb, eksterne ballastkredsløb kan undværes
 • Individuel rådgivning og vejledning lige fra dimensioneringen af drev til idrifttagning
Servoforstærkernes overbevisende fordele

Servoforstærkernes egenskaber

Servoforstærkernes egenskaber
 • Åben hard- og softwarearkitektur
 • Hurtig og enkel indarbejdning, overskuelig projektdokumentation takket være komfortabel, overskuelig brugersoftware
 • Bredt spændingsinterval fra 230 til 480 V (+/- 10 %)
 • Servoforstærkerne har alsidige interfaces
 • Omfattende muligheder for aktivering og forespørgsel om tilstand letter integrationen i maskinkonceptet
 • Præcis positionering og højdynamisk regulering med resolvere eller sensorer med høj opløsning
 • Hurtig ibrugtagning og diagnose ved hjælp af servoforstærkere

Servoforstærkere til alle anvendelsesområder

Brug servoforstærkere til at forsyne motoren med strøm og til at drive den. Men den kan endnu mere:

 • Positionering (styret af bus eller via indgange)
 • Kørsel af forskellige positioneringsposter
 • Hastighedsregulering
 • Regulering af drejningsmoment
 • Elektrisk gearfunktion
 • Værktøjsmaskiner
 • Pakkemaskiner
 • Trykkemaskiner
 • Papirproduktion
 • Tapning
 • Håndtering/robotteknik
 • Værktøjsmaskiner
 • Pick-&-place
 • Prøvestande
 • Halvlederindustrien
 • Specialapplikationer til servoforstærkere (f.eks. omvikling og svejsetænger)
Servoforstærkere til alle anvendelsesområder

Brancher

Vores produktprogram: Servoforstærkere

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk