Oversigt over grundstandarderne (A+B-standarder)

Basis for maskiners og anlægs sikkerhed

Grundstandarder (A+B-standarder)

Standarder er aftaler mellem forskellige interesseorganisationer (producenter, forbrugere, prøvningsinstitutter, arbejdstilsynsmyndigheder og regeringer). De beskriver den tekniske status på det tidspunkt, hvor de bliver udarbejdet. Afhængigt af maskinens eller produktets anvendelsessted kan der gælde forskellige lovmæssige reguleringer, der gør det nødvendigt at anvende forskellige standarder. Det korrekte valg er en hjælp for maskinproducenten til at overholde lovens forskrifter.

Grundstandarder (A- og B-standarder) giver væsentlige oplysninger om koncept, strategi og arbejdsmetode for sikkerhed på maskiner og anlæg.

De vigtigste grundstandarder resp. A- og B-standarder:

Risikovurdering/risikoreduktion, funktionel sikkerhed og sikkerhedstekniske krav  
Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse EN ISO 12100
Maskinsikkerhed – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer EN ISO 13849-1/-2
Maskinsikkerhed – Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer IEC 62061
Pneumatik – Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres komponenter EN ISO 4414
Hydraulik – Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres komponenter EN ISO 4413
Maskinsikkerhed – Maskiners elektriske materiel EN IEC 60204 - Serie
Lavspændingskoblingsudstyr EN IEC 60947-5 - Serie

Valg af beskyttelsesanordninger

 

Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion, fremstilling og valg af faste og bevægelige afskærmninger

EN ISO 14120

Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – Principper for konstruktion og udvælgelse

EN ISO 14119
Maskinsikkerhed – Forebyggelse af uventet start EN ISO 14118
Maskinsikkerhed – Berøringsløst beskyttelsesudstyr – (f.eks. lysgitre, lystæpper, laserscannere etc.)

EN IEC 61496-1/-2/-3

Maskinsikkerhed – Trykfølsomt beskyttelsesudstyr (f.eks. trykfølsomme måtter) EN ISO 13856-1/-2/-3
Maskinsikkerhed – Tohåndsbetjente anordninger – Principper for konstruktion og udvælgelse EN ISO 13851
Maskinsikkerhed – Nødstop – Principper for konstruktion  EN ISO 13850
Yderligere beskyttelsesforanstaltninger – Maskinsikkerhed  
Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder EN ISO 13857
Minimumafstande for at undgå klemning af legemsdele EN ISO 13854
Menneskekroppens mål, adgange til maskinarbejdspladser, adgangsåbninger, antropometriske data EN 547-1/-2/-3
Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder EN ISO 13855

Beskyttelsesanordninger er nødvendige for i så stort omfang som muligt at beskytte mennesker mod de farer, der kan udgå fra en maskine i drift. Producenten har pligt til at vælge en passende beskyttelsesanordning. Denne må hverken øge risikoen eller besværliggøre arbejdet ved maskinen. Det er i producentens interesse nøje at begrunde sin beslutning om ikke at udstyre bestemte bevægelige dele med beskyttelsesanordninger.

Oversigt over området

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk