Ostfildern, 7. apr. 2021

Pilz er udstiller på den virtuelle Hannover-messe 2021 med nyheder inden for sensorteknologi, små styringer og Industrial Security – fokus på individualisering, digitalisering og Security

På verdens største industrimesse viser automatiseringsvirksomheden Pilz i forbindelse med sin virtuelle messedeltagelse, hvordan Hannover-messens hovedtema "Industrial Transformation" allerede i dag kan implementeres i industrien – med sikkerhed inklusive. Virksomheden fokuserer her på aspekterne individualisering og digitalisering. Disse genspejles i produktnyhederne: Ud over det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem samt området med de små styringer PNOZmulti 2 og Industrial Security fokuserer Pilz tematisk på sin nyeste innovation, sikkerhedsrelæet myPNOZ, der blev introduceret på markedet i februar. Pilz-eksperterne står til rådighed live for online-gæsterne, hvis de har spørgsmål om dette produkt-highlight.

I Pilz' messe-livestream "My Safety – fra kundeønske til individuel sikkerhedsløsning" (onsdag 14.04.2021, kl. 15:00 til 15:25) viser Pilz-eksperter, hvad der er kendetegnende for det innovative sikkerhedsrelæ myPNOZ: Lige fra den digitale indkøbsproces via onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening over den skræddersyede montage i Pilz-produktionen til den hurtige og enkle installation hos kunden. Et andet fokus er på egenskaberne som f.eks. det modulopbyggede sikkerhedsrelæs "enkle logik", der præsenteres ved hjælp af et eksempel på en applikation. Det demonstreres, hvordan Pilz med myPNOZ kan tilbyde sikre løsninger, der er sammensat individuelt fra batch-størrelse 1 ud fra kundespecifikke krav. I den efterfølgende chat svarer eksperterne fra Pilz direkte på spørgsmål.

safe & secure implementering af beskyttelsesdørsløsninger
Et andet hovedpunkt på den virtuelle messestand er, hvordan beskyttelsesdøre kan sikres effektivt, og hvilke Safety og Security-krav der spiller en rolle for den pågældende applikation. Det produkt, der fokuseres på, er dørgrebsmodulet PSENmlock, som supplerer det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz: Det nye dørgrebsmodul har som en del af den omfattende sikkerhedsløsning en integreret aktuator samt integreret flugtvejsoplåsning. Sammen med den sikre beskyttelsesdørssensor PSENmlock til sikker låsning og sikker tvangskobling, knapenheden PITgatebox med den som tilvalg integrerede adgangsautorisation PITreader, diagnoseløsningen Safety Device Diagnostics til sikker serieforbindelse samt den lille styring PNOZmulti 2 er det en fleksibel løsning til passable døre, der kan tilpasses individuelt.

Lille styring som sikkerhedsvagt
Sammen med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz skabes der ikke kun sikre, komplette løsninger til beskyttelsesdørsovervågning, PNOZmulti 2 er sikkerhedsinstans for mange forskellige områder. Takket være nye moduler kan der nu fleksibelt udarbejdes flere applikationer eller implementeringsscenarier med den konfigurerbare, lille styring: Her er fyringsteknikken bogstaveligt talt i applikationens brændpunkt. Det nye modul PNOZ m EF 4DI4DORD med fire digitale indgange og fire diversitære relæudgange er tilgængelige for basismodulet PNOZ m B1 Burner. Det giver brugerne mulighed for pålideligt at regulere anlægsbetingede sikkerhedsfunktioner. Med det nye modul kan man f.eks. overvåge og sikkert styre sikkerhedsventiler, forbrændingslufttryk eller tændingen af en brænder i fyringsanlæg.

Reager hurtigt ved Motion-hændelser!
PNOZmulti 2 giver nu en mere optimeret overvågning af Motion-applikationer. Det nye Motion Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO udvider drevteknikkens anvendelsesområde og beskytter produktionsmateriale og maskine ved hjælp af kaskadeopkobling og forsinket slukning: Modulet overvåger en akse sikkert i netværk med enten basismodulet PNOZ m B0 eller PNOZ m B1. Du kan oprette et selvstændigt modulprogram (mIQ) for hvert modul til direkte styring af de sikre, digitale udgange. Fordel: Hurtig reaktionstid på Motion-hændelser.

Beskyt automatiseringsnetværk sikkert med Pilz
Industrial Security er et vigtigt emne, også for Pilz: På Hannover-messen præsenterer sikkerhedseksperten ny firmware til sin firewall SecurityBridge, som giver omfattende beskyttelse til industrielle automatiseringsnetværk. Med denne firewall kan brugerne nu ikke kun beskytte de konfigurerbare sikre, små styringer PNOZmulti og automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz "secure" på applikationsniveau, den sikrer også kontrollen over datakommunikationen med andre vilkårlige deltagere uden for Pilz-produktfamilien.

Yderligere oplysninger om messedeltagelsen

 

På dette års virtuelle Hannover-messe viser automatiseringsvirksomheden Pilz, hvordan Hannover-messens hovedtema
På dette års virtuelle Hannover-messe viser automatiseringsvirksomheden Pilz, hvordan Hannover-messens hovedtema

På dette års virtuelle Hannover-messe viser automatiseringsvirksomheden Pilz, hvordan Hannover-messens hovedtema "Industrial Transformation" allerede i dag kan implementeres i industrien. (Photo: © Pilz GmbH & Co. KG, © iStock.com/shapecharge, © Farknot Architect/Shutterstock)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: