Ostfildern, 22. jul. 2021

Den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 med nyt udvidelsesmodul til drevovervågning – sikker og effektiv overvågning af akser

Det nye Motion Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO til den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 indeholder i forbindelse med sikker bevægelsesovervågning nu også funktionerne kaskadeopkobling og forsinket slukning. Med overvågningen af op til otte sikkerhedsfunktioner på én akse sørger det nye Motion Monitoring-modul for effektive drevapplikationer og beskytter dermed både produktionsmateriellet og maskinen.

PNOZ m EF 1MM2DO overvåger i netværk med basismodulet PNOZ m B0 eller PNOZ m B1 én akse sikkert op til den højeste sikkerhedskategori PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 eller op til SIL CL 3 i overensstemmelse med EN IEC 62061. Modulet klarer her op til otte sikre overvågningsfunktioner på én akse, f.eks. Sikkert stop, Sikkert driftsstop eller Sikker hastighedsbegrænsning.

Sikker sammenkædning af hændelser 
Det nye Motion Monitoring-modul har ud over to sikre halvlederudgange også en kaskadeopkoblingsindgang og -udgang. Hvis det komplette system skifter til stop-tilstand, kan der via denne integrerede kaskadeopkobling konfigureres en forsinket slukning, og systemet kan forbindes med flere moduler. Fordel: Hvis et modul frakobles, frakobles samtidig alle de moduler, som er tilknyttet via kaskadeopkoblingen. Med denne regulerede nedlukning opnås en fleksibel og omfattende beskyttelse af både produktionsmateriel og maskine, hvilket giver maskinen meget korte stilstandsperioder.

Aksesikkerhed = produktionssikkerhed
Alle Motion-hændelser, som konfigureres via det nye modul, konfigureres i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator (fra version 10.13): Der oprettes et selvstændigt modulprogram (mIQ) for hvert Motion Monitoring-modul, som aktiverer de sikre, digitale udgange direkte. Den direkte aktivering muliggør en hurtig reaktionstid med frakobling af udgangene på under 12 ms. Dvs. at en overskridelse af de parametrerede grænseværdier, f.eks. en overskridelse af det maksimale omdrejningstal, straks meddeles. I tilfælde af fejl eller ved overtrædelse af beskyttelseszoner eller beskyttelsesområder påbegyndes der en sikker og pålidelig reaktion. Den hurtige reaktionstid beskytter mennesker og maskiner mod hændelsens følgeskader.

Åben for forskellige Motion-scenarier
Alle gængse inkrementalgivere på markedet kan tilsluttes med drevspecifikke forbindelseskabler via Motion Monitoring-modulets industriegnede, yderst stabile interface Mini I/O. Dermed kan der enkelt og fleksibelt også eftermonteres en sikker og effektiv akseovervågning på eksisterende maskiner og anlæg.

Yderligere oplysninger om produktet finder du her

 

Det nye Motion Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO til den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz beskytter produktionsmateriel, maskiner og medarbejdere i driftsområdet ved hjælp af funktionerne kaskadeopkobling og forsinket slukning. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Det nye Motion Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO til den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz beskytter produktionsmateriel, maskiner og medarbejdere i driftsområdet ved hjælp af funktionerne kaskadeopkobling og forsinket slukning. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Det nye Motion Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO til den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz beskytter produktionsmateriel, maskiner og medarbejdere i driftsområdet ved hjælp af funktionerne kaskadeopkobling og forsinket slukning. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk