Ostfildern, 19. maj 2022

Susanne Kunschert: Regnskabsåret 2021 og et kig på 2022

(Det talte ord gælder)

De seneste år har ikke gjort det let for nogen af os og har også udfordret alle Pilz-medarbejdere verden over på ny hver eneste dag. Men resultatet for 2021 er en dejlig bekræftelse på, at indsatsen har været det hele værd. Vi har holdt kursen sammen, vores medarbejdere verden over har været utrættelige og har reageret fleksibelt på ændringer. Det er min bror og jeg meget taknemmelige for. Vi er stadig optimistiske og sikre på, at vi kommer styrket ud af denne periode.

Regnskabsåret 2021 var et rekordår for Pilz. Med en omsætning på 348,4 mio. euro og dermed en vækst i omsætningen på 21,7 procent i forhold til året før opnåede vi en ny omsætningsrekord i vores virksomheds historie. På trods af flaskehalse i materialeforsyningen og fragtkapaciteter, som især har været mærkbare siden sommer, har vores medarbejdere været i stand til at sikre forsyningen af komponenter til alle produktionssteder og med 2,4 mio. enheder producere mere end nogensinde før. 

Denne præstation af vores medarbejdere fortjener så meget desto mere anerkendelse på baggrund af de fortsatte problemer på indkøbsmarkederne: Siden 2020 har vi oplevet forstyrrelser i forsyningskæderne i et hidtil uset omfang. En af grundene til, at vi har kunnet klare udfordringerne, er netværket mellem vores produktionssteder i Ostfildern, Jintan (Kina) og Betschdorf (Frankrig) samt standardiseringen af processerne disse steder. Dette har gjort det muligt for os at foretage fleksible flytninger af produktionen og dermed imødegå leveringsproblemerne. 

Den anden grund er vores taskforce "Security of Supply". Denne taskforce består af indkøb, udvikling, produktionsteknik, produktion og salg. Indkøbsafdelingen koordinerer således tæt med leverandørerne, eskalerer flaskehalsartikler og opbygger yderligere forsyningskilder. Udviklingen kvalificerer alternative komponenter og materialer, produktionsteknikken styrer brugen af (begrænsede) komponenter, produktionen tilpasser sine processer meget fleksibelt og arbejder også med kort varsel med ekstra skiftehold, når komponenterne er let tilgængelige. Salgsafdelingen bevarer kontakten med kunden og informerer om den aktuelle udvikling. 
Leverandørernes løfter er i øjeblikket uden forbindende eller ændres med kort varsel. Vi har afgivet langsigtede bestillinger med varierende tidshorisonter afhængigt af varegruppen. Op til 2 år for særligt kritiske komponenter. 

Leveringsevnen har højeste prioritet! For at opnå dette går Pilz også utraditionelle veje. For f.eks. at afhjælpe manglen på grønt plastgranulat har Pilz siden midten af september 2021 leveret sikkerhedsrelæer med gennemsigtige plasthuse – uden tekniske begrænsninger for kunderne. Ændringen af kabinetterne blev udført på rekordtid og i tæt samarbejde med de ansvarlige testorganer TÜV, UL, CQC, Kosha og EAC. 
Alle foranstaltningerne kunne imidlertid ikke forhindre, at der også hos Pilz opstod såkaldte produktionsnedbrud. I disse tilfælde blev de berørte kunder straks informeret, og der blev i fællesskab udviklet alternativer.

Vækst på alle områder og i alle regioner
Pilz er en komplet leverandør af sikker automatisering. Med vores automatiseringsløsninger gør vi verden mere digital, mere netværksforbundet, mere fleksibel, mere effektiv, sikrere og mere Secure hver eneste dag.
Vores portefølje omfatter sensorteknologi, styringsteknik og drevteknik – inklusive systemer til industriel kommunikation, diagnose og visualisering. Et internationalt program af serviceydelser med rådgivning, udvikling og kurser afrunder porteføljen. 

Hvad angår produkterne, fordeler omsætningsfremgangene sig i 2021 næsten ligeligt på de enkelte produktområder. Dette er særligt glædeligt, fordi det viser, at vi har en afbalanceret produktportefølje. Vi er glade for den vellykkede markedsintroduktion af vores nye modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ til sikker overvågning af funktioner som f.eks. nødstop eller beskyttelsesdøre. Den giver vores kunder en unik, digital bestillingsproces til sikkerhed i batchstørrelse 1 takket være den nye myPNOZ Creator. Dermed er det lykkedes vores produktstyrings- og udviklingsteam at skabe en ægte innovation. Fordelene ved den lette håndtering og det modulopbyggede design er blevet rigtigt godt modtaget, og væksten i salgstallene i de seneste måneder har igen overgået væksten i salgstallene for de øvrige produkter. Serviceydelserne er steget i samme takt. Vi tilbyder omfattende sikkerhedsserviceydelser gennem hele maskinens livscyklus, som er tilpasset til den enkelte virksomheds individuelle krav. På denne måde sikrer vi overensstemmelse med myndighedernes lokale krav som f.eks. CE-mærkning i Europa eller OSHA i USA.

Pilz er en virksomhed med en international position. Det ses af den høje eksportandel på 75,2 procent, som er uændret i forhold til året før. Hvad angår regionerne, oplevede vi en særlig høj vækst i Asien-/Stillehavs-regionen . Hvis man ser på Pilz-gruppen som helhed, er Kina, Korea og Japan blandt de lande, der har oplevet de største stigninger i omsætningen. De seneste års tendens til sikker automatisering er fortsat. Vores løsninger anvendes i Asien til f.eks. fremstilling af batterier. Med tendensen til e-mobilitet inden for vejtransport er der blevet skabt nye produktionskapaciteter. Vi kan opfylde sikkerhedskravene på dette område utroligt godt med vores erfaring og automatiseringsløsninger. Med denne ekspertise ønsker vi også at hjælpe europæiske batteriproducenter. Intralogistik er en anden ny sektor, der er på vej frem, ikke kun i Asien. Også her spiller sikkerhed en central rolle. Jeg vil senere fortælle mere om vores sortiment inden for intralogistik.

Europa havde også en tocifret salgsvækst på trods af den anspændte leveringssituation og sluttede 2021 med en rekordstor ordretilgang. Viljen til at investere mærkes tydeligt. På grund af coronanedlukningen har vores medarbejdere i Europa udvidet online-kursusprogrammet. Det betyder, at kurser om maskinsikkerhed nu også kan tilbydes online. Det produktområde, der voksede hurtigst i Europa i 2021, var sensorer. Pilz vinder yderligere markedsandele i regionen med dette produktområde. Især i forbindelse med lysgitre, som udgør det største marked for sikkerhedskomponenter. Regionen har en særlig stor efterspørgsel efter sikkerhedsløsninger inden for anlæg og specialmaskiner, især inden for bilindustrien, den jernbanetekniske sektor og halvlederindustrien. 

Regionen Amerika har en meget heterogen struktur. Mens maskinproducenter og distributører i Nordamerika er vores forretningspartnere, er mange brugere i Mellem- og Sydamerika vores kunder. Pilz nød godt af den stigende efterspørgsel efter forbrugsvarer som f.eks. fødevarer og nydelsesmidler samt hygiejneartikler på alle markeder. 

Vi hjælper både med etablering af nye produktionskapaciteter og i forbindelse med retrofit, hvor eksisterende anlæg bringes op på den aktuelle tekniske standard. Det er meget glædeligt, at vi sidste år var i stand til at øge vores markedsandele inden for sensor- og styringsteknik (inkl. relæer ) yderligere i Nordamerika. I Mellem- og Sydamerika er vi med vores serviceydelsesprogram en efterspurgt partner for store, internationale producenter af forbrugsvarer. Evnen til at levere serviceydelser af samme kvalitet over hele verden fører ofte til opfølgende projekter andre steder i verden.

Området Human Resources: Planlagt stigning i antallet af medarbejdere i 2022
Antallet af medarbejdere i Pilz-gruppen var pr. 31.12.2021 2.335 og faldt således i forhold til 2.366 året før med 1,3 %. Pilz skaber verdensomspændende sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø med 42 datterselskaber og filialer. Nogle af dem fejrer imponerende jubilæer i 2022. F.eks. er vores datterselskab i England allerede 35 år gammelt, Spanien fejrer 30-års jubilæum, Japan og Skandinavien 25 år.

Også i Tyskland er antallet af ansatte kun faldet lidt: Fra 1.012 i 2020 til 993 i 2021 (-1,9 procent). Det er fortsat lykkedes os at undgå afskedigelser som følge af kriserne. I år planlægger vi at ansætte flere medarbejdere igen. 

Pilz fortsatte sine omfattende og intensive forsknings- og udviklingsaktiviteter i kriseårene og udbygger dermed sin tekniske førerposition. Dette ses også ud af beskæftigelsestallene: Ved årets afslutning arbejdede knap 21 procent af den samlede arbejdsstyrke på verdensplan inden for forskning og udvikling.

Hos Pilz ønsker vi at samarbejde på langt sigt – ikke kun med vores kunder og forretningspartnere, men frem for alt med vores medarbejdere. Et bevis på den store medarbejderloyalitet hos Pilz er de lange ansættelsesforhold. I Tyskland er de f.eks. i gennemsnit på 14 år. Når man samtidig tager højde for vores stærke vækst i antallet af medarbejdere i årene før 2019 (og dermed det relativt høje antal medarbejdere, der kun har været hos Pilz i kort tid), er dette tal endnu mere bemærkelsesværdigt. 

Jeg vil gerne i den forbindelse særligt fremhæve nogle bestemte medarbejdere: 10 medarbejdere i hovedafdelingen i Ostfildern kan i år fejre, at de har været "Pilzler" i over 40 år. Steve Farrow, administrerende direktør for vores datterselskab i Storbritannien, fejrer 30-års jubilæum hos Pilz, Allan Paulsen, administrerende direktør for Pilz Skandinavien, fejrer 25-års jubilæum, og David Machanek, administrerende direktør for vores østrigske datterselskab, fejrer 20-års jubilæum. Hver eneste af disse jubilarer har med deres handlinger og forcer bidraget til udviklingen af Pilz til den internationale familievirksomhed, som den er i dag. 

Og så fra de "gamle rotter" over til den nye Pilz-generation: Hos Pilz holder vi med uformindsket kraft fast i virksomhedens egen erhvervsuddannelse. Otte lærlinge og seks studerende fra Duale Hochschule i Baden-Württemberg begyndte i 2021 i hovedafdelingen. Det betyder, at 46 lærlinge og studerende var under uddannelse hos Pilz den 31.12.2021. De bliver særligt glade i år, for hvis den kommende coronaudvikling tillader det, vil de igen blive sendt på arbejde i udlandet. 

Coronapandemien fortsætter dog med at vise sine konsekvenser andre steder. Ansøgermarkedet er i øjeblikket meget anspændt, både hvad angår faste stillinger og lærepladser. 

Udsigt for 2022
Pilz forventer, at 2022 bliver endnu et udfordrende år. Selv om ordretilgangen hidtil har været rekordhøj, er indkøb af elektroniske komponenter, metaller og plastgranulater fortsat en udfordring. På baggrund af krigen i Ukraine må der forventes yderligere omkostningsstigninger på råvarer og materialeudgifter. 
Pilz-teamet arbejder fortsat tæt sammen på verdensplan, og vi ønsker fortsat at arbejde for hinanden og med hinanden for vores kunder. De gode forbindelser til vores kunder og forretningspartnere giver os yderligere styrke. Vi ser med fortrøstning på fremtiden.

Susanne Kunschert, direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: