Danmark | dansk

Ostfildern, 20. mar. 2017

Hastighedsvagten PNOZ s30 fra Pilz med ny analog udgang – sikre turns helt easy

Hastighedsvagten PNOZ s30 fra produktgruppen med sikkerhedsrelæerne PNOZsigma har som noget nyt fra version 3.0 en konfigurerbar analog udgang, der gør diagnosen mere komfortabel. PNOZ s 30 fra Pilz overvåger sikker stilstand, omdrejningshastighed, omdrejningsområde, omdrejningsretning og akselbrud op til højeste sikkerhedskategori PL e/SIL CL 3.

Sikkert arbejde med åbnet beskyttelsesdør, reducerede klargøringstider og hurtigere adgang til maskinen efter påbegyndelse af stilstand er væsentlige fordele for brugeren ved anvendelse af PNOZ s30. PNOZ s30 egner sig til alle gængse drev- og motorfeedbacksystemer samt nærhedsafbrydere.

Mere sikker omskiftning – mere produktiv fremstilling
Den nye analoge udgang videresender den sikkert målte omdrejningshastighed som proportionalt 0-20 eller 4-20 mA signal til PLC-styringen, således at det er muligt direkte at anvende omdrejningshastigheden til procesovervågning. Den sikkert overvågede omdrejningshastighed kan vises og følges direkte på betjenings- og overvågningsmoduler, f.eks. på betjeningsterminalerne PMI (Pilz Machine Interface) fra Pilz. Her viser PNOZ s30 også over- og underskridelser af fastlagte advarselstærskler ved hjælp af et sikkert udgangssignal. På denne måde undgås unødvendige frakoblinger, og produktiviteten øges.

Idrifttagning: Logisk hurtigere
Op til tre sikkerhedsfunktioner som f.eks. "Sikkert driftsstop" og "Sikker hastighedsovervågning" kan knyttes logisk til hinanden med OG- og ELLER-forbindelser. Også OG/ELLER kan kombineres. Dette reducerer potentielle ledningsføringsfejl og muliggør en hurtigere idrifttagning.

Også "Slow Turns" sikkert under kontrol
Derudover aktiveres hastighedsvagtens akselbrudsovervågning allerede ved en frekvens på 10 mHz i forhold til de tidligere 70 mHz. Dette muliggør ud over de normale hastigheder også overvågning af ekstremt langsomt arbejdende hastighedsapplikationer.

Konfigurationen er hurtigt klaret
Betjeningen af PNOZ s30 sker komfortabelt med en drejeknap ("push and turn"). I kombination med det belyste display sparer det tid ved idrifttagning og moduludskiftning. Derudover viser displayet de indstillede grænseværdier og parametre samt den aktuelle hastighed.
Når en defineret advarselstærskel nås, advarer hastighedsvagten.

Altomfattende bevægelsesovervågning
Pilz tilbyder en bred portefølje til hastighedsovervågning: Med hastighedsvagten PNOZ s30 er der et stand-alone-produkt til rådighed til hastighedsovervågning. Hvis der skal overvåges flere sikkerhedsfunktioner i applikationen, anvendes Motion-Monitoring-modulerne i de konfigurerbare små styringer PNOZmulti. Hvis der er behov for korte reaktionstider og udvidede sikkerhedsfunktioner som f.eks. sikre bremsefunktioner i forbindelse med vertikale akser, tilbyder Pilz sikkerhedsløsningen PMC, som er integreret i drevet. Til hastighedsovervågning i maskiner i netværk anvendes automatiseringssystemet PSS 4000 til sikkerhed og automatisering.

Yderligere oplysninger om produktet under adressen www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Pilz udstiller i hal 9 på stand D 17. Yderligere oplysninger under adressen: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Fra version 3.0 har hastighedsvagten PNOZ s30 fra produktgruppen med sikkerhedsrelæerne PNOZsigma fra Pilz en ny analog udgang, der muliggør komfortabel diagnose.

Fra version 3.0 har hastighedsvagten PNOZ s30 fra produktgruppen med sikkerhedsrelæerne PNOZsigma fra Pilz en ny analog udgang, der muliggør komfortabel diagnose.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: