Danmark | dansk

Ostfildern, 12. jun. 2014

Automatiseringssystemet PSS 4000 sikrer elevatorapplikationer

Komponenterne i automatiseringssystemet PSS 4000 er nu godkendt af TÜV Austria som sikkerhedskomponenter til elevatorapplikationer. Elevatorbrugere og -producenter kan nu teknisk uafhængigt, fleksibelt og enkelt med PSS 4000 implementere de for disse applikationer gældende, strenge sikkerhedsbestemmelser og specifikke krav.

Applikationer i forbindelse med person-, vare- og godselevatorer samt til alle former for løftegrej er nu omfattet af strenge sikkerhedsbestemmelser og skal opfylde specifikke krav. Den tildelte godkendelse attesterer, at automatiseringssystemet PSS 4000 er egnet til sådanne applikationer. De implementeres sikkert og samtidig effektivt med PSS 4000. Samtidig udmærker systemet sig med stor robusthed og enkel håndtering og giver brugerne mange forskellige funktioner som f.eks. nødstop.

TÜV-godkendelsen er givet i henhold til DIN EN 115-1: Rulletrapper og rullefortove – Sikkerhed – Del 1: Konstruktion og installation samt i henhold til DIN EN 81-1: Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Del 1: Elektrisk drevne elevatorer og DIN EN 81-2: Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Del 2: Hydraulisk drevne elevatorer.

 

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: