Danmark | dansk

9. feb. 2016

Afkortning af idrifttagningstiden og øgning af produktiviteten

Nu er firmware-release 13 til automatiseringssystemet PSS 4000 klar til download med mange nye funktioner.

Kortere idrifttagningstid

Ved hjælp af Online-Change-funktionen kan du nu indlæse enkeltstående programændringer i styringen. På denne måde sparer du tid, fordi du ikke skal oversætte og indlæse det komplette program ved idrifttagningen. Eftersom funktioner i forbindelse med sikkerhed og automatisering behandles ens i automatiseringssystemet PSS 4000, er Online-Change hos Pilz nu for første gang også mulig inden for Failsafe-området.


Reduktion af modulvarianter ved hjælp af standardisering

Med release 13 har PLC-styringen PSSuniversal PLC et modulinterface til standardkommunikation med ProfiNET-netværk. ProfiNET er integreret i styringerne som kommunikations-stack. Ved hjælp af den særlige konfiguration i PAS4000 er det muligt at anvende forskellige kommunikationstilknytninger (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP etc. og som noget nyt også ProfiNET) med samme hardware. Styringen PSSuniversal PLC kan anvendes som universel adgang til forskellige kommunikationssystemer.


Større produktivitet

En yderligere fordel er den konfigurerbare forbindelsesetablering SafetyNET p FS. Denne sørger for, at systemet automatisk etablerer forbindelse, hvis SafetyNET-forbindelsen mistes. For at opnå endnu større sikkerhed muliggør den nye release impulsforlængelse og -forsinkelse i det kompakte modul Fast Control Unit (PSSu K F FCU). Dermed kan også meget korte impulser registreres og bearbejdes sikkert.


Her er en oversigt over fordelene:

  • Tidsbesparelse ved idrifttagning: For første gang er det også muligt at oprette binding til enkelte programdele og funktionsmoduler inden for Failsafe-området uden at skulle oprette binding til hele projektet.
  • Reduktion af modulvarianter ved hjælp af standardisering: Én styring kan ved hjælp af konfiguration i PAS4000 anvendes til forskellige Industrial Ethernet-kommunikationsprotokoller som f.eks. ProfiNET.
  • Større produktivitet: Ved eventuel afbrydelse af en SafetyNET p-forbindelse etablerer systemet automatisk forbindelse.


Yderligere oplysninger:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

Afkortning af idrifttagningstiden og øgning af produktiviteten
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk