Glück auf! – Safety til minedrift

Ved arbejde i miner kræves der meget strenge sikkerhedsforanstaltninger. I maskinerne fra Sandvik til minedrift sørger automatiseringssystemet PSS 4000 for, at de opfylder alle Safety-forskrifter.

Sikkerhedskravene til maskiner inden for minedrift er høje, og processen frem til den brugsfærdige maskine er kompleks og lang. For at opfylde alle de nødvendige Safety-krav skal teknikken "bag" programmeres, testes og til sidst installeres på maskinen. Derfor tog Sandvik også Pilz med på holdet som mangeårig og erfaren udviklingspartner for Sandvik MB670-1 Bolter Miner, der anvendes til kulminedrift med lange kamre. Det krævende mål for den østrigske producent af udstyr til minedrift er bl.a. at sikre pålidelig eksplosionsbeskyttelse. Løsning: I dag sørger automatiseringssystemet PSS 4000 for den sikre dyseovervågning SMS III i Bolter Miner – og den sikre, lille styring PNOZmulti 2 overtager sikkerhedsfunktioner som f.eks. nødstop.

Eksplosionsfare sikkert under kontrol

For helt at udelukke potentielle farer skal de foreskrevne minimumsværdier for vandgennemstrømning, vandtryk og lufttryk overholdes ved anvendelse af dyserne. I stedet for det tidligere system overvåger automatiseringssystemet PSS 4000 nu dyserne og maskinen – med optimerede funktioner. F.eks. kan man nu på en sikker måde også registrere tilstoppede eller mistede dyser. Derudover giver PSS 4000 Sandvik mulighed for at tilpasse parametreringen igen afhængigt af den enkelte maskine, eller også kan slutbrugeren selv gøre dette i et parametreringsomfang, som er godkendt af Sandvik. Og endnu en fordel: Alle maskiner kan seriefremstilles, fordi løsningen kan anvendes i forskellige maskintyper. Den nye dyseovervågning med PSS 4000 giver dermed fordele, når det gælder betjeningsmuligheder og driftssikkerhed – så der opnås komplet Safety i minen.

Der anvendes vanddyser på maskinernes skærehoved til at dæmme op for de metangasser, som slipper ud. For helt at udelukke potentielle farer skal de foreskrevne minimumsværdier for vandgennemstrømning og vandtryk overholdes. Automatiseringssystemet PSS 4000 tager sig af den komplette overvågning.

Her er en oversigt over fordelene:

  • Kundespecifikke Sandvik-maskiner: Parametreringen kan nu tilpasses fleksibelt
  • State-of-the-Art-sikkerhedsløsning med PSS 4000 kan anvendes i forskellige maskintyper fra Sandvik og muliggør nu seriefremstilling
  • Automatiseringssystemet PSS 4000 muliggør i dag komplet overvågning af dyserne

Kundeudsagn:

"Eftersom Pilz er ekspert i sikkerhedsteknik og har erfaring med godkendelsesprocesser hos myndighederne, besluttede vi os for at gennemføre projektet "Dyseovervågning SMS III" sammen med Pilz."

Dominik Pichler, Manager Final Assembly Electric & Electronic Center for Division Mechanical Cutting hos Sandvik
For at kunne parametrere og teste hvert enkelt system før det monteres på maskinen til minedrift, er der udviklet en såkaldt test- eller prøvebænk. Hovedkomponenten: Styringen PSSuniversal PLC fra automatiseringssystemet PSS 4000.

Om Sandvik

Østrigske Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. udvikler og producerer mineudbygnings- og udvindingsmaskiner til skærende udvinding af mineral- og malmforekomster og til brydning af trafiktunneller over hele verden. Kompetencecentret for udvikling, engineering og produktion af maskiner til skærende klippebearbejdning samt mobile transportbåndssystemer ligger i byen Zeltweg. Afdelingen med en historie på mere end 170 år er ligesom dens produkter og serviceydelser organisatorisk en del af Sandvik Mining and Rock Solutions.

Vores produkter i applikationen:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?