Styr på risikoen!

I kunstgødningsproducenten EuroChems havn for bulkgods i Antwerpen sørger et omfattende netværk af transportbånd og elevatorer for transport af produkterne. Det samlende element er et gigantisk transportbånd, der også fungerer som sorteringssystem. Her er udfordringen det barske miljø: De ekstremt støvede udkaststeder skal rengøres regelmæssigt. Derfor skal operatøren altid have god og nem adgang til maskinområdet. Samtidig skal betjeningspersonalet have tilstrækkelig beskyttelse, fordi der udgår en høj risiko fra de tonstunge transportbåndsvogne, der altid er i bevægelse. I dag sørger det sikre radarsystem PSENradar for, at der også under disse ekstreme (sigtbarheds-)forhold er sørget for sikre og effektive arbejdsforløb.

Her flyver intet under radaren

Til den anvendte sikre løsning hos EuroChem bestående af radarsystem og styringen PSSuniversal PLC fra automatiseringssystemet PSS 4000 er der anbragt seks radarsensorer ved hver af transportbåndets seks udkaststeder. De registrerer pålideligt alle bevægelser i omgivelserne. Hvert udkaststed har sin egen styreenhed, der fortolker sensorernes signaler, og som anvendes til at konfigurere advarsels- og farezonerne. PSS 4000 samler statusmeddelelserne fra alle styreenheder, nødstopafbrydere og wirenødstop. Og en signalsøjle viser den aktuelle risikostatus: Hvorvidt nogen nærmer sig en farekilde, om en sensor "skjules" – evt. af en genstand, der bringer sensoren ud af indstilling – eller om sensorens position bevidst eller utilsigtet ændrer sig – f.eks. i forbindelse med rengøringsarbejde. Der er således efter ombygningen i lige høj grad taget hensyn til sikkerhed og effektive processer.

Her er en oversigt over fordelene:

  • I ekstremt barske og kontaminerede produktionsmiljøer er radarsystemet en effektiv og sikker løsning
  • Beskyttelse mod manipulation: PSENradar registrerer også sensorernes utilsigtede positionsændringer
  • Sikker, komplet løsning med styringsteknik til overvågning af beskyttelsesområder inklusive overensstemmelsesvurdering

Citat

"I forbindelse med dette projekt var Pilz en stor hjælp for os. Det gjaldt ikke kun for udarbejdelsen og valideringen af konceptet, men også for den korrekte indstilling af sensorerne på stedet. Anvendelse af radarsensorer er et relativt nyt koncept inden for sikkerhedsområdet. Men for komplicerede produktionsmiljøer som vores er disse sensorer en effektiv og permanent løsning."

Peter Vermaete, Asset & Production Manager hos EuroChem

Om EuroChem

EuroChem er en førende producent af råstof- og specialgødning med filialer over hele verden, bl.a. en produktionsafdeling i Belgien. I afdelingen i Antwerpen produceres der kunstgødning, som derefter leveres som bulkgods med skib, tog eller lastbil. Det belgiske anlæg blev bygget af BASF allerede i 1964, og har siden 2012 tilhørt EuroChem-gruppen. 

Vores produkter i applikationen

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?