Danmark | dansk

EN/IEC 61496-1

EN/IEC 61496 "Maskinsikkerhed – Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 1: Generelle krav og prøvninger" opstiller en entydig sammenhæng mellem typeklasserne af berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger (BWS) og Safety Integrity Level (SIL – iht. IEC 62061) samt Performance Level (PL – iht. ISO 13849). Denne sammenhæng er fastlagt på følgende måde:

Kan anvendes i applikationer iht. type 1 type 2 type 3 type 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 og
SIL CL 1
SIL 2 og
SIL CL 2
SIL 3 og
SIL CL 3

I henhold til dette må lysgitre af type 2 kun anvendes i applikationer med Performance Level c. Type 3-enheder hører under Performance Level d og type 4-enheder må fortsat anvendes under Performance Level e. Hvis risikovurderingen af en maskine resulterer i en sikkerhedsfunktion med PL = d, kræves der lysgitre af type 3 (PSENopt II). Denne ændring har været retligt bindende siden den 10. maj 2015.


Hvilken effekt har denne standard for lysbommene PSENopt fra Pilz?

Afhængigt af kravene opfylder lysbommene PSENopt iht. EN/IEC 61496-1/-2 kravene til finger-, hånd- og kropsbeskyttelse og er egnede til alle applikationer iht. type 2, type 3 og type 4. I følgende tabel får du et overblik over produktserien samt de tilhørende SI- og Performance Level-niveauer:

Type PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II
Opløsning Finger-, hånd-, kropsbeskyttelse og adgangssikring Finger- og
håndbeskyttelse
Finger- og håndbeskyttelse
Godkendt i henhold til
EN/IEC 61496-1/-2
(PSENopt II:
EN/IEC 61496-1)
type 2 type 4 type 2 type 4 type 3
Kan anvendes i applikationer iht. EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PLc
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
PLd
SIL CL 2
Funktioner/egenskaber Tilbagemeldingsovervågning, reset, bekræftelse, diagnose Tilbagemeldingsovervågning, reset, bekræftelse, diagnose og muting, blanking, kaskadeopkobling Diagnose


Yderligere oplysninger:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk