EN/IEC 61496

EN/IEC 61496 "Maskinsikkerhed – Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 1: Generelle krav og prøvninger" opstiller en entydig sammenhæng mellem typeklasserne af berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger (BWS) og Safety Integrity Level (SIL – iht. IEC 62061) samt Performance Level (PL – iht. ISO 13849). Denne sammenhæng er fastlagt på følgende måde:

Kan anvendes til applikationer i henhold til Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
EN ISO 13849- 1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 og
SIL CL 1
SIL 2 og
SIL CL 2
SIL 3 og
SIL CL 3

I henhold til dette må f.eks. lysgitre af type 2 kun anvendes i applikationer op til Performance Level c. I lang tid var der i standardens del 2 kun defineret typeklasserne 2 og 4. I 2020 blev også typeklasse 3 medtaget i fjerde udgave. Denne kan anvendes til applikationer op til Performance Level d.


2. Specifikation af tests

Del 1 definerer bl.a. generelle krav til miljøtests, der gælder for alle berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger (BWS). Med fjerde udgave i 2020 blev disse krav tilpasset til kravene og begreberne i nye, generiske direktiver og standarder, som f.eks. EMC-direktivet. Derudover blev testmetoderne til test af miljøpåvirkninger revideret og kompletteret efter behov, eller der blev henvist til testmetoder i generiske direktiver og standarder. Følgende miljøpåvirkninger skal testes i forbindelse med certificering af en beskyttelsesindretning:

• Omgivelsestemperatur og luftfugtighed

• Elektriske forstyrrelser

• Mekaniske påvirkninger

• Husenes kapslingsklasse

• Påvirkninger fra eksternt lys

Juridisk korrekt sikret med lysgitterporteføljen fra Pilz

For berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger i overensstemmelse med EN/IEC 61496 skal der for at udarbejde en overensstemmelseserklæring foreligge en typeafprøvning fra et uafhængigt prøvningsinstitut, fordi standarden eksplicit ikke er harmoniseret, og der dermed ikke findes en formodningsvirkning i henhold til maskindirektivet. Alle Pilz PSENopt-lysgitre er typeafprøvet i overensstemmelse med EN/IEC 61496 del 1 og 2. De fås i typerne 2, 3 eller 4 og fra en opløsning på 14 mm (fingerbeskyttelse). Dermed egner de sig til alle applikationer op til PL e. Med de første type 3-lysgitre på markedet tilbyder vi en prisgunstig løsning i overensstemmelse med standarderne til applikationer op til PL d.

Følgende tabel giver et overblik over produktserierne og de tilhørende SI-niveauer og Performance-niveauer: 

Type PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Opløsning

Hånd- og kropsbeskyttelse, adgangssikring

Finger- og håndbeskyttelse Finger-, hånd- og
kropsbeskyttelse
Finger- og håndbeskyttelse
Godkendt i henhold til
EN/IEC 61496-1/-2
Type 2 Type 4 Type 2 Type 4 Type 3 Type 4 Type 2

Type 4

Kan anvendes i applikationer i henhold til EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funktioner/egenskaber Tilbagemeldingsovervågning, reset, kvittering, diagnose

Tilbagemeldingsovervågning, reset, kvittering, diagnose og muting, blanking, kaskadeopkobling

Diagnose, ingen dødzoner, stor robusthed, tilslutningskompatibilitet PDP67, kodning, enkel ledningsføring

Tilbagemeldingsovervågning, diagnose, kaskadeopkobling

 
Gå til produkterne:

I forbindelse med de mekaniske tests blev der ved revideringen af standarden defineret to stødklasser for stationær anvendelse af berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger (BWS): Klasse 3M4 definerer accelerationsværdier op til 15 g og klasse 3M7 accelerationer op til 25 g. Vores PSENopt II-lysgitre opnår endda en acceleration på op til 50 g og kommer således i den højeste klasse. Dermed er de ekstra robuste i forhold til ekstreme stødbelastninger.

Se selv vores PSENopt II-lysgitres robusthed

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?