Sikker anvendelse af førerløse transportkøretøjer og -systemer

Bestillingsnummer 1T000197 | Viderekommende | Internationalt

Målsætning

Anvendelse af førerløse transportkøretøjer (FTF) og -systemer (FTS) samt autonome, mobile robotkøretøjer (AMR) får større og større betydning. Det gælder især, efter at de er blevet endnu mere autonome, fleksible og uafhængige af den faste infrastruktur, som de anvendes i.
Kurset giver omfattende indsigt i korrekt drift af førerløse transportkøretøjer og førerløse transportsystemer på arbejdspladsen. Du får alle nødvendige informationer om de væsentlige krav til sikkerheden i forbindelse med førerløse transportsystemer.
Derudover får du på kurset et detaljeret overblik over funktionerne i FTF, FTS og AMR og over den risiko, som opstår, når et eller flere førerløse transportkøretøjer eller autonome, mobile robotkøretøjer integreres i et eksisterende system. Risiciene ved sådanne systemer adskiller sig især på grund af de mobile egenskaber i forhold til konventionelle maskiner. På kurset lærer du derfor også de typiske foranstaltninger til reduktion af risici samt anvendelse af mange forskellige sikkerhedsstrategier.

Icon for niveauet Viderekomne

Indhold

Juridiske rammebetingelser

 • Introduktion til grundbegreber/definitioner og juridiske rammebetingelser samt til de relevante standarder og sikkerhedsaspekter for førerløse transportkøretøjer
 • Love og standarder, der særligt gælder for førerløse transportkøretøjer:
  • ISO 3691-4 og EN 1175
  • Korrelation mellem standarderne
 • Risikoreduktion
 • Producenters, robotintegratorers og driftsansvarliges roller og ansvarsområder

Førerløst transportkøretøj (FTF)

 • Signifikante risici fra det førerløse transportkøretøj inklusive de tilhørende krav fra de FTF-specifikke standarder:
  • Tilsigtet brug af det førerløse transportkøretøj
  • Navigation og undgåelse af kollisioner
  • Drevsystem
  • Styringssystemets sikkerhedsrelevante dele
  • Elektrisk sikkerhed
  • Andre risici
 • Bevægelsessikring og lasthåndtering for førerløse transportkøretøjer:
  • Sikkerhedsforanstaltninger til reduktion af risici og forudsætninger for sikring
  • Anvendelse af laserscannere og andre moduler til registrering af personer/forhindringer og deres funktion
  • Krav til verificering

Forbindelse af førerløse transportsystemer (FTS)

 • Sikkerhedskrav ved anvendelse af et førerløst transportsystem i henhold til ISO 3691-4
 • Risikovurdering for førerløse transportsystemer ved brug
 • Arbejdspladsens zoneinddeling (driftszone, driftsfarezone, begrænset zone og lukket zone)
 • Beskyttelse af personer mod risiciene ved et førerløst transportsystem
 • Styring af restrisikoen ved førerløse transportsystemer
 • Integration og installation af det førerløse transportsystem
 • Anvendelse og vedligeholdelse af det førerløse transportsystem
 • Praktiske eksempler på sikkerhedskrav til systemer

Målgrupper

Dette kursus henvender sig især til producenter, integratorer og brugere af førerløse transportkøretøjer med særligt ansvar ved brug af førerløse transportkøretøjer. Derudover henvender kurset sig specifikt til personer, som i deres daglige arbejde er ansvarlige for nye og eksisterende førerløse transportkøretøjers maskinsikkerhed, som f.eks.:

 • Anlægsingeniører
 • Sundheds- og sikkerhedsansvarlige
 • Projektingeniører
 • Servicepersonale
 • Tekniske ledere

Dine fordele

 • Tilegnelse af korrekt anvendelse og implementering af relevante standarder og direktiver samt de gennemprøvede tekniske metoder til integration af førerløse transportsystemer i et industrimiljø
 • Administration af den risiko, som opstår ved installation og anvendelse af førerløse transportkøretøjer i en produktionshal
 • Giv dig selv konkurrencefordele ved brug af førerløse transportsystemer ved at anvende og implementere de korrekte sikkerhedsteknologier
 • Vurder og evaluer dine eksisterende anlæg i forbindelse med førerløse transportsystemers sikkerhed

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel
Online, language: en
Varighed
2 sessions = 8 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Maks. antal deltagere
12
Pris pr. deltager
DKK 4.300,-
Dato/tilgængelighed
fra 09.10.2023 Registrer
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk