Sikker anvendelse af førerløse transportkøretøjer og -systemer

Målsætning

Anvendelse af førerløse transportkøretøjer (AGV'er) og -systemer (AGV-systemer) samt autonome, mobile robotkøretøjer (AMR) får større og større betydning. Det gælder især, efter at de er blevet endnu mere autonome, fleksible og uafhængige af den faste infrastruktur, som de anvendes i.
Kurset giver omfattende indsigt i korrekt drift af AGV'er og AGV-systemer på arbejdspladsen. Du får alle nødvendige informationer om de væsentlige krav til sikkerheden i forbindelse med AGV-systemer.
Derudover får du på kurset et detaljeret overblik over funktionerne i AGV'er, AGV-systemer og AMR'er og over den risiko, som opstår, når et eller flere AGV'er eller AMR'er integreres i et eksisterende system. Risiciene ved sådanne systemer adskiller sig især på grund af de mobile egenskaber i forhold til konventionelle maskiner. På kurset lærer du derfor også de typiske foranstaltninger til reduktion af risici samt anvendelse af mange forskellige sikkerhedsstrategier.

Ikon for niveauet Viderekomne

Indhold

Juridiske rammebetingelser

 • Introduktion til grundbegreber/definitioner og juridiske rammebetingelser samt til de relevante standarder og sikkerhedsaspekter for AGV'er
 • Love og standarder, der særligt gælder for AGV'er:
  • ISO 3691-4 og EN 1175
  • Korrelation mellem standarderne
 • Risikoreduktion
 • Producenters, robotintegratorers og driftsansvarliges roller og ansvarsområder

Førerløst transportkøretøj (AGV)

 • Signifikante risici fra AGV'et inklusive de tilhørende krav fra de AGV-specifikke standarder:
  • Tilsigtet brug af AGV
  • Navigation og undgåelse af kollisioner
  • Drivsystem
  • Styringssystemets sikkerhedsrelevante dele
  • Elektrisk sikkerhed
  • Yderligere risici
 • Bevægelsessikring og lasthåndtering i forbindelse med AGV'er:
  • Sikkerhedsforanstaltninger til reduktion af risici og forudsætninger for sikring
  • Anvendelse af laserscannere og andet udstyr til detektering af personer/forhindringer og deres funktioner
  • Krav til verificeringen

Netværk af førerløse transportsystemer (AGV-systemer)

 • Sikkerhedskrav ved anvendelse af et AGV-system i henhold til ISO 3691-4
 • Risikovurdering for AGV-system i anvendelse
 • Zoneinddeling af arbejdspladsen (driftsområde, farligt driftsområde, begrænset område og lukket område)
 • Beskyttelse af personer mod risiciene ved et AGV-system
 • Håndtering af restrisiko for et AGV-system
 • Integration og installation af AGV-systemet
 • Anvendelse og vedligeholdelse af AGV-systemet
 • Praktiske eksempler på sikkerhedskrav til systemer

Målgrupper

Dette kursus henvender sig især til producenter, integratorer og brugere af førerløse transportkøretøjer med særligt ansvar ved brug af AGV'er. Derudover henvender kurset sig specifikt til personer, som i deres daglige arbejde er ansvarlige for nye og eksisterende førerløse AGV'ers maskinsikkerhed, som f.eks.:

 • Anlægsingeniører
 • Sundheds- og sikkerhedsansvarlige
 • Projektingeniører
 • Vedligeholdelsespersonale
 • Tekniske ledere

Dine fordele

 • Undervisning i korrekt anvendelse og implementering af relevante standarder og direktiver samt gennemprøvede tekniske metoder til integration af AGV-systemer i et industrimiljø
 • Håndtering af den risiko, som opstår ved installation og anvendelse af førerløse transportkøretøjer i produktionshallen.
 • Giv dig selv konkurrencefordele ved brug af førerløse transportsystemer ved at anvende og implementere de korrekte sikkerhedsteknologier
 • Vurder og evaluer dine eksisterende anlæg i forbindelse med førerløse transportsystemers sikkerhed
Online, language: en
Varighed
2 sessions = 8 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Maks. antal deltagere
12
Pris pr. deltager
DKK 4.550,-
Dato/tilgængelighed
fra 12.11.2024 Registrer
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Kurser hos Pilz Skandinavien

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk