Jernbaneinfrastruktur

Vi digitaliserer din infrastruktur til skinnetrafik

Jernbaneinfrastruktur

Er din jernbaneinfrastruktur kommet op i årene? Er det vanskeligt eller måske umuligt at få fat i reservedele? Kræver fejldiagnoser omfattende kørsel i bil? Undgå flaskehalse, når det gælder tilgængelighed, og invester i fremtidens jernbaneautomatisering.

Vi giver dig mulighed for at få en moderniseret jernbaneinfrastruktur og en sikker drift! Vores sikre jernbaneautomatisering omfatter digital fjernadgang til dine signalanlæg samt jernbanesikringsteknik, som f.eks. styring og overvågning af jernbaneoverskæringer, elektriske, lokalt styrede sporskifter eller sporbesættelsesanlæg. Fra engineering over projektering til service og vedligeholdelse.

Projekter fra vores referenceliste:

Flyt lokomotiver sikkert med automatiseringssystemet PSS 4000

Pålidelig fjernovervågning af jernbaner

Sikring af jernbaneoverskæringer op til SIL 4

De steder, hvor skinnetrafikken krydser en vej, har sikkerhed topprioritet. Med vores sikkerhedsteknik sørger vi for, at bomme går sikkert og rettidigt op og ned, at signalteknikken fungerer fejlfrit, og at toget stopper rettidigt i tilfælde af fare. Det gør jernbaneoverskæringer sikrere og mere pålidelige både for jernbaneoperatører og bilister.

Sådan er vores sikre jernbaneoverskæringer:

 • Overvågning af bomdrev samt bommenes yderpositioner
 • Overvågning af frirum: Registrering af tog ved hjælp af akseltællere og sporstrømkredse / registrering af køretøjer i bomområdet ved hjælp af kamerasystemer
 • Signalteknik: Sikker måling af udfaldsgraden for LED'er i LED-moduler
 • Registrering og overførsel af tilstandsdata til forebyggende vedligeholdelse
 • Fjerndiagnose via sikker lyslederforbindelse eller cloud

Sikker overvågning af sporskiftedrevene

Det er vigtigt, at sporskifter omskifter sikkert og pålideligt, således at tog kan køre problemfrit. Vores automatiseringssystem PSS 4000-R overvåger sporskiftets yderposition og låsning. Systemet sørger for, at toget standser i rette tid, hvis sporskiftet står forkert, eller sporskifte-positionsdetektorer svigter. På denne måde bliver toget stående sikkert på skinnerne, og passagererne er i god behold.

Vi tilbyder disse funktioner:

 • Overvågning af yderpositioner og låsning
 • Overvågning af sporskiftesignaler
 • Pålidelige varmeanlæg til sporskifter
 • Registrering og overførsel af tilstandsdata til forebyggende vedligeholdelse
 • Fjerndiagnose via sikker lyslederforbindelse eller cloud

Referenceeksempel fra vores projektliste

Retrofit frem mod elektroniske signalanlæg

Vi moderniserer dit relæsignalanlæg! Vores automatiseringssystem PSS 4000-R sørger for sikker dataoverførsel over flere kilometer. De enkelte styringer kan fordeles decentralt over en strækning på flere kilometer. Dataene fra akseltællerne om ledige strækningsafsnit eller toghastigheder overføres centralt til signalanlægget.

Vores elektroniske signalanlæg har disse funktioner:

 • Overvågning af sikkerhedsrelevante signaler og kørevejselementer langs hele jernbanestrækningen
 • Bloktilpasning mellem signalanlæg med relæer og elektroniske signalanlæg
 • Fjernstyring af elektroniske signalanlæg
 • Retrofit af relæteknik
 • Registrering og overførsel af tilstandsdata til forebyggende vedligeholdelse

Samling af proprietær infrastruktur i netværk ved hjælp af Object Controller

EULYNX står for standardiserede interfaces og muligheden for at udskifte komponenter til styrings- og sikringsteknik på tværs af landegrænser. Moduler fra forskellige producenter kan samles til ét system.

Med henblik på digitalisering af jernbaneindustrien har vi videreudviklet vores automatiseringssystem PSS 4000-R som EULYNX-adapter sammen med ProRail, Hollands største operatør af jernbaneinfrastruktur. Det kan f.eks. bruges til at konvertere indgående signaler til eller fra signalanlæg til styrekommandoer på basis af kommunikationsprotokollen RaSTA. De kan derefter fortolkes af slutenheden, som i dette tilfælde er sporskiftet.

Vi tilbyder følgende funktioner til migration med EULYNX:

 • Sikker netværkskommunikation i overensstemmelse med EULYNX-standarden (RaSTA)
 • Aktivering af kørevejselementer
 • Overvågning af sikkerhedsrelevante signaler langs hele jernbanestrækningen
 • Registrering og overvågning af tilstandsdata til forebyggende vedligeholdelse

Yderligere oplysninger om EULYNX

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk