Safety for presse, menneske og robot!

Passer lige på kanten

Da den schweiziske ingeniørvirksomhed Peter Huber AG fik til opgave både styrings- og sikkerhedsteknisk at op- og ombygge bukkemaskiner, der normalt anvendes med manuel påfyldning, til en ekstra pladetilførsel med robot, var der ud over kravene til økonomi, fleksibilitet og effektivitet en central betingelse i specifikationerne: Den ønskede løsning skulle så vidt muligt fortsat anvende de eksisterende styringer. Eftersom samarbejdet mellem menneske, robot og maskine ikke kun i forbindelse med styring, men også i forbindelse med sikkerhed, er en kompleks udfordring, var der behov for en innovativ løsning. Peter Huber fandt denne løsning med det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ.

Interface med sikkerhedsgaranti

I sikkerhedskonceptet var der særligt fokus på følgende: Det nye interface mellem robot og bukkemaskine, fordi de tilstedeværende personer her er udsat for diverse risici. På den ene side må påfyldningen med robot ikke være for tæt på operatørerne, på den anden side skal beskyttelseskonceptet garantere, at der findes en absolut pålidelig beskyttelse af operatørerne og især af fingrene under manuel påfyldning og korrektion af placering. Og: Sikkerhedsanordningen eller -foranstaltningen må ikke genere operatøren i udførelsen af arbejdet. Eftersom både bukkemaskine og betjeningsrobot allerede havde deres egne maskin- og sikkerhedsstyringer, var der i dette projekt brug for en integreret og effektiv sikkerhedsløsning til dette interface. Takket være den omfattende modularitet og dermed fleksibilitet med myPNOZ kunne målet om at bibeholde styringssystemet nås og bukkemaskinernes produktivitet og fleksibilitet øges.

Her er en oversigt over fordelene

  • Enkel ombygning: Eksisterende sikkerhedsstyringer kan fortsat anvendes
  • Det er ikke nødvendigt at opbygge en helt ny sikkerhedsløsning, fordi myPNOZ er det integrerbare interface mellem robot og bukkemaskine
  • Fleksibilitet: Applikationen kan hurtigt omstilles til nye opgaver efter behov

Kundeudsagn

I idéfasen gjorde den tekniske supportafdeling hos Pilz os opmærksom på det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, som netop var blevet lanceret på markedet: Vi kunne med det samme lide idéen om indgangskredsløb med kun ét sikkerhedsrelæ med mulighed for udvidelse. Det gav os mange fordele med hensyn til tid og omkostninger, at vi kunne skræddersy enheden hundrede procent til vores behov og få den leveret klar til installation.

Erich Schuhmacher, projektleder og ekspert i transportteknik, håndtering og robotteknologi hos Peter Huber AG

Om Peter Huber AG

Automatiseringsleverandøren Peter Huber AG, der ligger i den schweiziske by Alpnach, har i mere end 40 år med masser af kompetence og erfaring fremstillet succesrige og rentable løsninger, der fungerer i praksis, inden for styring, robotteknologi, håndteringssystemer, data- og kontrolpanelsystemer, retrofits og optimeringer ud fra undertiden komplekse kundekrav. Den innovative ingeniørvirksomhed Peter Huber AG hjælper sine kunder helt fra idéfasen til den endelige idrifttagning.

Vores produkt i applikationen

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?