Beskyttelsesanordningers effektivitet ved hjælp af sikkerhedsafstande

Sikkerhedsafstande

For at kunne afbryde en mulig fare tilstrækkeligt hurtigt er det nødvendigt at montere beskyttelsesanordningen i en egnet afstand. Dette beskytter hænder, arme, ben og fødder.

Sikkerhedsafstanden (S) defineres i EN ISO 13855 og afhænger især af følgende faktorer:

  • t1 = selve beskyttelsesanordningens reaktionstid.
  • t2 = maskinens reaktionstid, dvs. maskinens standsningstid som reaktion på signalet fra beskyttelsesanordningen
  • C = mulig tilnærmelse mod et farligt sted uden at blive registreret af beskyttelsesanordningen, som f.eks. hvis der uregistreret rækkes ind mellem to stråler i et lysgitter, afhængigt af afstanden mellem disse stråler
  • K = antaget bevægelseshastighed for det menneskelige legeme eller legemsdele. Denne faktor defineres i EN ISO 13855 med 1600 mm/s for ganghastighed og 2000 mm/s for rækkehastighed

Den afstand, som skal anvendes, er så S = K* (t1 + t2) + C
 

Sikkerhedsafstande for andre befolkningsgrupper

EN ISO 13857 ser på de sikkerhedsafstande, der fås som resultat ved at række ud og nå farlige områder med hænder, arme, ben og fødder. Det skal understreges, at denne standard tydeliggør, at der kan gælde andre antropometriske data (højde, længde på legemsdele) for andre befolknings- eller persongrupper (f.eks. asiatiske lande, Skandinavien, børn), hvilket kan medføre andre risici. Især i det offentlige rum og ved eksport til andre lande kan denne standards anvendelighed derfor være begrænset.

Standard Titel
EN ISO 13857 Maskinsikkerhed
Sikkerhedsafstande til forhindring af
at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder

 

Forsmag på Pilz Safety Distance Calculator

Pilz Safety Distance Calculator:

Vi beregner den rigtige sikkerhedsafstand for dig!

Kom i gang med det samme!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?