Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator

Originalen til konfiguration af dine sikkerhedskredsløb til de små styringer PNOZmulti

Konfiguration af sikkerhedskredsløb til de små styringer PNOZmulti

Konfigurer dit sikkerhedskredsløb helt enkelt på din pc med PNOZmulti Configurator. Konfigurationsværktøjet hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af de små styringer fra Pilz.

På den grafisk baserede Windows®-konforme brugerflade er alle elementer klar til brug i dit sikkerhedskredsløb enten som ikoner eller i menuer. Under konfigurationen af sikkerhedskredsløbet er onlinehjælpen med dokumentation til rådighed. Når konfigurationen er afsluttet, kontrollerer værktøjet kredsløbet for fejlkilder.

Fra softwareversion 10.9 af PNOZmulti Configurator har du mulighed for at teste dit konfigurerede brugerprogram allerede før idrifttagningen med funktionen "Simulation".

Det færdigkonfigurerede sikkerhedskredsløb kan certificeres, således at det er beskyttet mod utilsigtede ændringer. Du kan altid bearbejde, ændre eller udvide ikke-certificerede konfigurationer af dit sikkerhedskredsløb. Du åbner dem blot i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan udskrives og anvendes som dokumentation.

Kender du allerede 2. generation af de små styringer PNOZmulti? Succeshistorien fortsætter!

Softwaren PNOZmulti Configurator – nyheder i version 11.3

Funktionsmoduler laserscanner til PSENscan, Motion Monitoring til AGV-systemer

Fra og med softwareversion 11.3.0 sørger nye moduler for maksimalt sikker og fleksibel overvågning af:

Funktionsmodulet til zonevalg muliggør produktive løsninger til stationær og mobil sikring af farezoner med sikkerhedsscanneren PSENscan til overvågning af 2D-områder. For eksempel kan åbne robotceller overvåges sikkert, og der kan sikres effektive processer i logistik- eller produktionsmiljøer.

Til overvågning af førerløse transportsystemer (AGV-systemer) fås der Motion-Monitoring-softwaremoduler som den sikre synkronkørselsovervågning og tre yderligere moduler til sikker positionsovervågning (Safe Position Comparison, Safe Position Range og Safe Position Monitoring). De anvendes sammen med de sikre Motion Monitoring-moduler PNOZmulti 2.

– Ved sikker synkronkørselsovervågning sammenlignes to akser – sammenligning er mulig for højere, lavere eller samme hastighed. I softwareværktøjet kan der defineres tolerancevinduer, hvilket muliggør en endnu mere fleksibel anvendelse. PNOZ m EF 2MM er det foretrukne modul til dette. Den sikre registrering af afvigelser i to aksers synkronkørsel beskytter menneske og maskine. Derudover kan synkronkørslen overvåges for synkront kørende akser. Ved at overvåge og sammenligne et AGV-systems to drivakser er det muligt at foretage sikker registrering af køreveje.

– Ved anvendelse af sikker positionsovervågning kan en akses position og positionsområde overvåges. Modulerne PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO kan bruges til dette formål. En akses styreakse og aktuelle position kan overvåges sikkert ved at sætte et referencemærke til registrering af nulpunktet.

Dine fordele ved anvendelsen:

 • Maksimal fleksibilitet ved hjælp af modulprogram-konfiguration
 • Sikre løsninger til stationær og mobil sikring af farezoner med laserscanneren PSENscan
 • Parametrer nemt Motion-Monitoring-Safety-funktioner til sikker overvågning af førerløse transportsystemer (AGV-systemer) ved hjælp af software
 • Softwareværktøjet kan anvendes uden licensomkostninger

Download nu! Uden licensomkostninger – version 11.3 af PNOZmulti Configurator

Softwaren PNOZmulti Configurator – nyheder i version 11.2

Disse nyheder finder du i version 11.2.0:

 • Key-in-Pocket-løsning:

Til sikring af vedligeholdelse og beskyttelse mod ikke-tilladt genstart kombinerer du de små styringer PNOZmulti 2 og udlæsningsenhederne PITreader med RFID-teknologi. Tre nye funktionselementer i softwareværktøjet giver dig mulighed for at implementere en sikker adgangs- og genstartsstyring for maskiner og anlæg. Alle indloggede nøgler gemmes på en liste i brugerprogrammet. Maskinen frigives først til genstart, når alle nøgler er logget ud. Manipulation er udelukket, fordi nøglen hverken må blive i PITreader, når anlægget betrædes eller forlades. Blind-Spot-elementet kræver kontrol af anlægget i uoverskuelige områder, før genstart aktiveres. På denne måde kan du fleksibelt sikre servicearbejdet på dine maskiner og anlæg. Du kan logge ind og ud ved alle døre, hvilket sparer tid, især i forbindelse med større anlæg.

 • Standalone-basismodulet PNOZ m C0 med security key:

Den planlagte nye maskinforordning (efterfølgeren til maskindirektivet) kræver Security-mekanismer, som forhindrer adgang til moduldata. Der er allerede taget hensyn til sikkerhedsfunktioner i PNOZ m C0. Dermed er PNOZmulti 2 godt rustet til fremtiden.

 • Sikker overvågning af analoge værdier:

Der er to nye funktionselementer til rådighed til det sikre, analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI ved konfiguration af modulprogrammet. Differentieringselementet registrerer en ændring i analoge værdier over et bestemt tidsrum. Elementet "Rampe" anvendes, når du vil overvåge, om en værdi bevæger sig inden for definerede under- og overgrænser. Hvis der sker en over- eller underskridelse, med tillæg af en tolerance, påbegynder PNOZmulti 2 passende, afhjælpende foranstaltninger. Uanset om det er overvågning af niveau, temperatur, tryk, hastighed eller andre værdier – dine processer er sikre.

 • Op til 84 standardudgange på basismodulet PNOZ m B1:

Du kan tilslutte op til 6 udgangsmoduler af typen PNOZ m ES 14 DO til basismodulet PNOZ m B1. Dermed aktiverer du meldelamper, signallamper, knapbelysninger og mange andre standardopgaver på en rentabel måde.

Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator – fuld version 11 fås uden licensomkostninger!

Du har det tilhørende softwareværktøj PNOZmulti Configurator version 11.0 til rådighed til den sikre, konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2. Download gratis, installer, åbn og arbejd intuitivt! Softwareværktøjet giver dig den mest aktuelle sikkerhed og har i mange år fungeret som benchmark for Safety-software.

Gratis grundlag for automatisering!

Licensaftalerne har fra version 11 gennemgået en væsentlig ændring: Du kan nu bruge softwareværktøjet PNOZmulti Configurator med "Basic"-funktionerne uden licensomkostninger. Du kan downloade softwaren gratis og bruge den i automatiseringsprojekter. "Advanced"-softwareelementerne vil som før kræve licens mod betaling.

Væsentlig fornyelse i version 11

 • "Basic"-variant uden licensomkostninger
 • Ny softwarearkitektur med højere ydelse
 • Understøtter Windows 64-bit-system
 • Strømlining af produktsortimentet: alle basismoduler i 2. generation som f.eks. PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner samt det nye basismodul PNOZ m B0.1
 • Alle PNOZmulti 2-udvidelsesmoduler

Version 11 anvendes til at oprette nye PNOZmulti 2-projekter samt åbne og bearbejde eksisterende PNOZmulti 2-projekter. Som sædvanlig står Powerflow, diagnose, Error Stack osv. til rådighed til idrifttagning og vedligeholdelse.

Version 10.14 "long-term-supported" version (udgivet i juli 2021)

 • Indeholder hardware fra produktserierne PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic og PNOZmulti Mini
 • Denne version kan anvendes til at migrere PNOZmulti Classic- eller Mini-projekter til PNOZmulti 2
 • PNOZmulti Classic/Mini-projekter Åbning, redigering og oprettelse af projekter
 • Ny hardware af typen PNOZmulti 2 understøttes først fra version 11.0 og højere

Yderligere oplysninger:

Brochure om de sikre, små styringer PNOZmulti Configurator version 11

Her er en oversigt over fordelene

 • Software med færdiglavede, certificerede moduler
 • Enkle, efterfølgende ændringer og tilpasninger i konfigurationen
 • Korte maskinstilstandstider og lange oppetider på grund af enkel og gennemgående diagnose
 • Verdensomspændende sikkerhedsstandard til forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer
 • Hurtig idrifttagning og meget lidt arbejde med ledningsføring – se det selv!

Her er en oversigt over egenskaberne

Konfiguration af sikkerhedskredsløb i stedet for ledningsføring

 • Kan betjenes intuitivt: Oprettelsen af dit sikkerhedskredsløb bliver den rene leg
 • Frit konfigurerbart: Du kan komfortabelt parametrere alle indgange og udgange i softwareværktøjet med få klik
 • Du sammenknytter dem med logiske operatorer til ét sikkerhedskredsløb ved hjælp af drag-and-drop
 • Du vælger alle indgangs-, logik- og udgangselementer på arbejdsfladen

Automatisk kontrol for fejl, beskyttelse mod ændringer

 • Sikkert: Softwareværktøjet kontrollerer de oprettede sikkerhedskredsløb for fejlkilder
 • Beskyttet: Du kan certificere den færdige konfiguration, således at den er beskyttet mod utilsigtede ændringer
 • Fleksibelt: Du kan altid bearbejde, ændre og udvide ikke-certificerede ledningsdiagrammer
 • Enkelt: Udskriv konfigurationen af ledningsdiagrammerne til dokumentation

Vores produktprogram: Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator-licenser

Du skal købe en licenskode for at kunne udnytte hele båndbredden i PNOZmulti Configurator: Du har forskellige alternativer til rådighed alt efter behov, lige fra basislicensen til projekt-upgrade-licensen.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk