Serviceydelser

Sikre industriarealer til optimal beskyttelse af dine medarbejdere

Sikre industriarealer

CENELEC-standarder, maskinsikkerhedsdirektiv, CE-overensstemmelse… vi bevarer overblikket i junglen af standarder. Vi hjælper dig lige fra projektplanlægning og programmering over dokumentation til godkendelsesproces. Du kan også roligt overlade opbygningen af den tekniske dokumentation til myndighederne i overensstemmelse med godkendelsen til os.

Vi har tilpasset vores serviceydelser fra maskinsikkerhed og automatisering til jernbaneindustrien.

Vi hjælper dig lige fra analysen til implementeringen af dit nye sikkerhedskoncept. Du får alt fra én og samme leverandør og skal fremover ikke bekymre dig om dine medarbejderes ve og vel.

Individuelt udarbejdet og systematisk gennemført risikovurdering

I forbindelse med risikovurderingen kontrollerer vi dine industriarealer i overensstemmelse med de gældende nationale eller internationale standarder. Vi tager i den forbindelse hensyn til standarderne for både maskinsikkerhed og jernbaneteknik, som f.eks. CENELEC. Efter beregning og vurdering af de eksisterende risici får du en anbefaling fra os om, hvor du kan forbedre dine sikkerhedsforanstaltninger og reducere risici.

Yderligere oplysninger om risikovurderingen

Sikkerhedskoncept

Sikkerhedskoncept

Døren til dit vaskeanlæg bør kun åbne sig,hvis der ikke befinder sig tog i anlægget. På samme måde skal signalanlæg kun kunne betrædes af autoriseret personale og lifte blive sikkert oppe, hvis der befinder sig mekanikere nedenunder. I disse situationer sørger vores faste og bevægelige beskyttelsesanordninger samt den sikre styring for den nødvendige sikkerhed. Derudover indeholder vores sikkerhedskoncept anbefalinger til fornuftig anvendelse af sikkerhedsteknik, som vi udarbejder sammen.

Yderligere oplysninger om sikkerhedskonceptet

Sikkerhedsdesign

Når vi sammen med dig har defineret sikkerhedskonceptet, implementerer vi det i sikkerhedsdesignet. Dvs. at vi knytter konkrete komponenter til de planlagte foranstaltninger og overtager det tekniske arbejde for dig. Samtidig følger vi hele tiden dine krav. Naturligvis overholdes de aktuelt gældende standarder også.

Yderligere oplysninger om sikkerhedsdesignet

Sikkerhedsdesign

Systemintegration

Systemintegration

Når sikkerhedsdesignet er færdigt, integrerer vi alle relevante sikkerhedssystemer i dit anlæg. Vi overtager projektplanlægning og -styring, skaffer sikkerhedskomponenter samt styrings- og visualiseringssystem og installerer dem. Derefter sætter vi dit anlæg i drift og uddanner dit servicepersonale. På denne måde behøver du ikke længere at bekymre dig om sikkerhedsteknikken.

Yderligere oplysninger om systemintegrationen

Sikkerhedsvalidering

En sikkerhedsvalidering viser, at du har bragt dine driftsanlæg op på det aktuelle sikkerhedstekniske niveau og er forberedt, hvis der skulle opstå fare. Når vores systemer er implementeret, kontrollerer og evaluerer vi alle sikkerhedsforanstaltninger på grundlag af dine sikkerhedskrav. Dermed opfylder du kravene i standarderne. Samtidig kontrollerer vi, at sensorernes og aktuatorernes ledningsføring er udført korrekt, samt de sikkerhedsrelevante software- og hardwarefunktioner. Vi sender dig en omfattende kontrolrapport med anbefalinger af yderligere foranstaltninger.

Yderligere oplysninger om sikkerhedsvalideringen

Sikkerhedsvalidering

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk