13. jul. 2021

At blive og forblive certificeret: Certificering af komponenter og systemer med sikkerhedsfunktion

Som udvikler og producent af sikker automatiseringsteknik er Pilz lovmæssigt forpligtet til at minimere risiciene ved brugen af produkterne og altid holde sig opdateret om det altid aktuelle tekniske niveau. Det handler i sidste ende om sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø! Nationale og internationale standarder – f.eks. de harmoniserede standarder EN/IEC 62061 og EN ISO 13849 under maskindirektivet (2006/42/EF) – definerer, hvilke krav man skal være opmærksom på.

Teamet ”Product Compliance” med base i Pilz' hovedkontor i Ostfildern sikrer, at både lovmæssige standarder og forskrifter samt yderligere krav til ca. 2.000 certificerede produkter overholdes for at bevare certificeringerne. Derved er der for hvert produkt ofte flere forskellige certifikater, der skal harmonere med hinanden. Dertil kommer nye produkter, som f.eks. sikkerhedsrelæet myPNOZ.

Vejen til et certificeret produkt
Teamet arbejder tæt sammen med produktmanagement og produktudvikling samt eksterne såkaldte certificerede instanser for at afdække certificeringerne for internationale og nationale markeder. For at opfylde de forskellige lovmæssige bestemmelser og krav samarbejder Pilz med mere end 20 organisationer inden for området med tests og certificeringer – og det over hele verden. Et certificeringsprojekt forløber over flere trin: Der skelnes mellem, om det er et grundlæggende nyt produkt med ny teknologi, eller om det drejer sig om en version af et eksisterende produkt. Således var grundlaget for sikkerhedsrelæet myPNOZ en ny teknologiplatform. Derfor blev den eksterne testorganisation allerede meget tidligt inddraget i konceptfasen.

Krav afhængigt af marked og branche
Når udviklingen er afsluttet, bliver hvert produkt udtaget til prøvetagning af prøvningsinstituttet og underkastet omfattende tests. Efter en vellykket afslutning udstedes certifikatet. Der kræves yderligere produktcertificeringer for at markedsføre produkter internationalt. Bestemte brancher, som f.eks. jernbane, elevator- og fyringsteknik, kræver til gengæld overholdelse af branchespecifikke krav. Et certifikat bekræfter produktets overensstemmelse med de deri nævnte standarder. Produkterne skal recertificeres med regelmæssige intervaller, ligesom certifikaterne skal fornys. Et andet trin er, at den certificerende instans regelmæssigt tester den typekonforme produktion lokalt på fabrikkerne. Hos Pilz finder der årligt 60 af disse revisioner sted.

Konsekvenserne af ændringer i standarder og nye lovkrav til produkter skal fortløbende vurderes, og nye tiltag skal sættes i gang. På den måde sikrer vi, at vores vision bliver omsat til praksis, og at vores produkter hver dag gør verden lidt mere sikker.

Oversigt over Pilz

Arkivskab
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?